Veterinární akupunktura a nemoci krční míchy u psů − retrospektivní studie

12. 12. 2016

Podstatou akupunktury je působení různých druhů stimulace v akupunkturních bodech. Následující práce standardizuje akupunkturní léčbu využívající jing-jiaji (krční jiaji) body a vyhodnocuje její účinnost u psích pacientů.

Úvod

Akupunktura je méně invazivní metoda využívaná k léčbě nemocí krční míchy u psů, ale dosud neexistuje standardní protokol k jejímu provádění. Teorie tradiční čínské medicíny o existenci meridiánů a nedostatku nebo stagnaci energie čchi u této skupiny poruch navíc nebyla vědecky podložena. Dle tradiční čínské veterinární medicíny závisí volba akupunkturního protokolu jak na diagnóze, tak i na zkušenosti samotného veterináře. Prezentovaná studie si vzala za svůj cíl zhodnotit účinnost nových akupunkturních protokolů využívajících stimulaci spoušťových bodů (trigger points) v krční oblasti a v distálních partiích těla psů s postižením lokalizovaným do oblasti krční míchy.

Studovaný soubor psů a metodika studie

Retrospektivní studie zahrnula 19 psů s různě závažnými neurologickými obtížemi (bolest krku, jeho ztuhlost až omezení pohyblivosti, hemiparéza až kvadruparéza). Podstoupili nejméně 4 sezení s aplikací buď samotné akupunktury, nebo v kombinaci s čínskou bylinnou terapií. Všechny subjekty byly v minulosti léčené metodami moderní medicíny, což ale nevedlo ke zlepšení jejich klinického stavu. Na základě vážnosti příznaků se u každého psa zvolil 1 ze 3 léčebných protokolů sestávající ze stimulace jing-jiaji bodů. Interval mezi nástupem onemocnění a akupunkturou, dále doba ke zmírnění příznaků a doba zotavení se porovnaly u psů podle tělesné hmotnosti, věku a použité akupunkturní techniky (použití samotné suché jehly [AP] nebo v kombinaci s elektroakupunkturou [AP + EAP]).

Výsledky

U psů o hmotnosti > 10 kg byl interval mezi objevením se prvních neurologických příznaků a začleněním akupunktury delší než u menších psů (p < 0,05). Doba zmírnění příznaků a doba celkového zotavení nebyly závislé ani na tělesné hmotnosti, ani na věku psa. Byly delší ve skupině psů léčené AP + EAP než ve skupině, u níž se aplikovala pouze AP (p < 0,05). Akupunktura s jing-jiaji vedla k pozitivním klinickým výsledkům u všech psů.

Závěr

Autoři objektivně zhodnotili funkční dopad akupunktury na neurologické postižení psů. Je třeba provést další výzkum s více subjekty, který by potvrdil její účinnost a zdokumentoval změny na biomolekulární úrovni v průběhu terapie.

(raj)

Zdroj:
Liu C. M., Chang F. C., Lin C. T. Retrospective study of the clinical effects of acupuncture on cervical neurological diseases in dogs. J Vet Sci 2016 Sep 30; 17 (3): 337−345, doi: 10.4142/jvs.2016.17.3.337.Štítky
Veterinární lékař Student veterinárního lékařství Veterinární sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se