Terapie osteoartrózy u psů mezenchymovými kmenovými buňkami

12. 12. 2016

Mezenchymové kmenové buňky přitahují ve veterinární medicíně velkou pozornost. Současně jsou však předmětem polemiky. Studie slovinských vědců se soustředila na terapii osteoartrózy u psů mezenchymovými kmenovými buňkami, které byly získány z autologních buněk tukové tkáně.

Úvod

Osteoartróza je časté onemocnění postihující psy všech věkových kategorií. Incidence v obecné populaci psů se pohybuje kolem 20 %, u psů starších 8 let však může dosahovat až 80 %. Nejčastěji jsou osteoartrózou postiženy kyčle, kolena a lokty, onemocnění však může postihovat také páteř, karpální, metakarpální, tarzální a metatarzální klouby. Klinické příznaky jsou velmi variabilní, mezi nejčastější patří bolest a porucha funkce postiženého kloubu.

Onemocnění je v současné době nevyléčitelné a mnoho zvířat je odkázáno na symptomatickou terapii bolesti. V poslední době se proto pozornost soustředí na další modality terapie, mezi něž patří léčba mezenchymovými kmenovými buňkami.

Sledovaná kohorta

Do dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie bylo zařazeno 10 psů s bilaterální osteoartrózou, 5 psů a 5 fen. Jednalo se o 5 německých boxerů a 5 dalších plemen. Průměrný věk činil 6,2 roku. Před zahájením terapie byli všichni psi klinicky, neurologicky a radiologicky vyšetřeni. Radiologické vyšetření u všech prokázalo osteoartrózu kolenních kloubů. Všichni psi byli negativní, co se týká klíšťových onemocnění, a neměli žádnou známku infekce.

Průběh studie

Po odběru tukové tkáně a kultivaci mezenchymových kmenových buněk byly psům do jednoho kolene aplikovány 2−3 miliony mezenchymových kmenových buněk. Do druhého kolene byl aplikován sterilní fosfátový pufr, který představoval placebo. Klinické vyšetření bylo zopakováno 3, 6 a 12 měsíců po zahájení terapie. Synoviální tekutina byla odebrána a analyzována před zahájením terapie a po 12 měsících terapie. Rentgenové snímky obou kolenních kloubů byly znovu pořízeny po 6 a 12 měsících terapie.

Výsledky

Po 12 měsících terapie došlo u 9 z 10 psů k výraznému zlepšení klinického stavu hodnoceného podle chromosti (míry zatěžování) končetiny. Rentgenové snímky po roce léčby neprokázaly zlepšení stavu kloubní chrupavky. Nicméně u 7 z 10 psů nedošlo k progresi rentgenologického nálezu v kolenním kloubu léčeném mezenchymovými kmenovými buňkami. V kontrastu s tím došlo ke zhoršení rentgenologického nálezu u všech kolenních kloubů, do nichž bylo aplikováno placebo. Tento rozdíl byl statisticky signifikantní (p < 0,001). Analýza synoviální tekutiny neprokázala signifikantní rozdíl mezi jednotlivými modalitami terapie.

Závěr

Z výsledků studie vyplývá, že mezenchymové kmenové buňky příznivě působí na klouby postižené osteoartrózou a přispívají ke zlepšení klinického stavu i zpomalení progrese nemoci.

(holi)

Zdroj:
Mohoric L., Zorko B., Ceh K., Majdic G. Blinded placebo study of bilateral osteoarthritis treatment using adipose derived mesenchymal stem cells. Slov Vet Res 2016; 53 (3): 167–174, UDC: 636.7.09:616.728.3-002-018.3-089.843:576.3.Štítky
Veterinární lékař Student veterinárního lékařství Veterinární sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se