Přihlášení

Máte-li již registraci na proLékaře.cz, použijte stejný e-mail a heslo.

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do Veterinární-lékaři.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy

Přehled kurzů Moje kurzy

 • Záchvaty – diferenciální diagnostika a management 

  Záchvaty jsou nejčastějším neurologickým problémem v medicíně malých zvířat. Stanovení přesné diagnózy je prvním krokem v managementu záchvatů, ačkoliv také nejčastějším úskalím, ať už z finančního pohledu, neochoty spolupráce klienta, či jiných důvodů. Management je dvoustupňový – nejprve je třeba zvládnout akutní stav a následně provést potřebnou diagnostiku s adekvátní léčbou.

  Datum ukončení kurzu: 31.12.2018
  Předpokládaný čas: 30 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 99
  Poslední akce: -
 • Kvasinková onemocnění kůže psů a koček (Malassezia spp.) 

  Autor kurzu: MVDr. Hana Kovandová

  Garant kurzu: MVDr. Jan Rybníček, dipECVD

  S kvasinkovými kožními infekcemi (způsobenými především Malassezia spp.) se ve veterinární praxi setkáváme velice často.

  Nejen u pacientů s chronickou formou onemocnění se může jednat o závažný problém snižující vlivem urputného pruritu kvalitu života pacienta 
  majitelů, který proto vyžaduje kromě antimykotické léčby i dlouhodobá systematická opatření.

  Datum ukončení kurzu: 31.12.2018
  Předpokládaný čas: 30 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 99
  Poslední akce: -
 • PSS – portosystémové zkraty. Možnosti spolupráce mezi praktickými veterinárními lékaři a specializovanými pracovišti 

  PSS – portosystémové zkraty – jsou abnormálními cévními komunikacemi mezi vena portae a systémovou cirkulací. Mohou být vrozené nebo získané.

  Podle lokalizace je dělíme na intrahepatální a extrahepatální. Vyskytují se u psů i koček. U psů je jejich výskyt častější.

  PSS se klinicky mohou projevovat poruchami růstu, nervového, gastrointestinálního nebo močového systému.

  Kurz je ohodnocen 10 kredity KVL

  Datum ukončení kurzu: 31.12.2018
  Předpokládaný čas: 35 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 99
  Poslední akce: -

Ukončené kurzy již bez kreditace vhodné k edukaci

 • Ošetřování ran a péče o kůži - Vetericyn VF plus 

  Tento kurz není akreditovanán VLK. 

  Autor kurzu: MVDr. Melinda J. Mayfield

  Veterycin VF plus je systém příští generace určený k ošetřování ran a péči o kůži.

  Používá se pro čištění, vyplachování a odstranění neživotaschopné tkáně z rány (debridement). Tím se nastaví optimalní podmínky hojení. 

  Datum ukončení kurzu: 31.12.2017
  Předpokládaný čas: 30 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 99
  Poslední akce: -
Partner projektu: