Oklacitinib přináší moderní a účinnou cílenou terapii pruritu

4. 6. 2020

Inhibitor Janusových kináz (JAK) oklacitinib (Apoquel) představuje šanci přetnout bludný kruh svědění u psů s alergickou dermatitidou. Jako vhodná a velmi bezpečná alternativa kortikosteroidové léčby jak v krátkodobém, tak dlouhodobém časovém horizontu poskytuje významnou úlevu psím pacientům s alergickým onemocněním kůže.

Pruritus u psů spojený s atopickou dermatitidou

Pruritus neboli svědění je nepříjemný pocit vedoucí k okamžitému nutkání se drbat. U psů provází mnohá kožní onemocnění a je nejběžnějším příznakem chorob kůže, se kterým majitelé navštíví veterinárního lékaře. Pocit svědění významně zhoršuje kvalitu života psa i jeho majitele.

Atopická dermatitida je častá dermatóza psů definovaná jako geneticky predisponované zánětlivé a svědivé onemocnění kůže s charakteristickými klinickými projevy, které jsou asociované s protilátkami IgE, namířenými nejčastěji proti environmentálním alergenům. V klinické dermatologii se setkáváme také s alergií na bleší kousnutí, potravinovou alergií či kontaktní alergií. Při kontaktu imunitního systému s alergenem dochází mimo jiné k uvolnění mnoha cytokinů, což je považováno za jednu z příčin vzniku pruritu.

Ve veterinární dermatologii se v indikaci pruritu asociovaného s atopickou dermatitidou používají především kortikosteroidy. Jejich nežádoucí vedlejší účinky ovšem mohou být při dlouhodobé aplikaci velmi závažné. Další možností je cyklosporin, jehož protisvědivý účinek však pro změnu může nastupovat až za 4 týdny. Proto vyvstala potřeba rychle působící léčby, která by potlačila svědění v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Mechanismus účinku oklacitinibu

Oklacitinib je první a unikátní inhibitor Janusových kináz (JAK) indikovaný k terapii pruritu spojeného s alergickou dermatitidou a k léčbě klinické manifestace atopické dermatitidy u psů. Cytokiny, jež mají zásadní podíl na projevech alergických onemocnění kůže, se váží na specifické buněčné receptory a jejich signál je zpracován signální cestou JAK. Tento mechanismus spouští uvnitř buňky kaskádu jevů, které vedou ke vzniku pruritu a zánětlivých kožních změn.

Dávkování a způsob podání

Doporučené dávkování oklacitinibu činí 0,4–0,6 mg/kg perorálně 2× denně po dobu 14 dnů, následuje udržovací terapie stejnou dávkou 1× denně. Tablety jsou dělitelné a podávají se spolu s krmivem nebo samotné. Během léčby nedochází k interferenci s výsledky kožních či sérologických alergických testů. Psům je možné aplikovat vakcíny, stejně tak je bezpečné i souběžné podání jiných léků, např. endo- a ektoparazitik, antibiotik nebo protizánětlivých přípravků. Délka léčby se odvíjí od specifických potřeb pacienta a jeho klinických projevů.

Poznatky ze studií

Účinnost

Výsledky studií ukázaly, že účinek oklacitinibu proti pruritu nastupuje již během 1–3 hodin po podání (při doporučené dávce 0,4 mg/kg p. o. 1× denně), a je tedy významně rychlejší než perorálně či injekčně podané kortikosteroidy prednisolon a dexamethason (1, 2).

Při podávání oklacitinibu došlo 7. den terapie k výraznému snížení pruritu, a to až o 65 % ve srovnání s výchozím stavem (závažnost obtíží hodnocená veterináři a majiteli psů na základě vizuální analogové škály – VAS). Rovněž bylo patrné signifikantní zlepšení kožních lézí (hodnoceno na základě Indexu závažnosti a rozsahu psí atopické dermatitidy CADESI-02 – Canine Atopic Dermatitis Extent and Severity Index) ve všech zkoumaných časových intervalech. Po 4měsíční léčbě bylo v terénní studii pozorováno trvalé zlepšení (3, 4).

Bezpečnost

Hodnocen byl rovněž bezpečnostní profil přípravku ve studii sledující 16denní terapii z hlediska povahy a četnosti nežádoucích reakcí na léčbu (mj. gastrointestinální projevy, kožní změny, slabost, polyurie/polydipsie). Oklacitinib vykázal úroveň bezpečnosti srovnatelnou s placebem (6); ve srovnání s kortikosteroidy je potom krátkodobě i dlouhodobě významně bezpečnější (5).

Shrnutí a závěr

Inhibitor JAK oklacitinib, indikovaný k terapii pruritu spojeného s alergickou dermatitidou a k léčbě klinické manifestace atopické dermatitidy u psů, má rychlý nástup antipruritického účinku (během 3 hodin po podání), zároveň poskytuje dlouhodobou úlevu od pocitu svědění a potlačuje kožní léze. Psy je dobře tolerovaný a pohodlné užívání je dáno mj. možností pružného dávkování (dělitelné tablety); přípravek lze podávat s kouskem krmiva nebo samotný. Zahájení terapie je možné spolu s provedením alergického testu, během podávání přípravku je možno psy vakcinovat a lze jej bezpečně použít i v kombinaci s dalšími běžně podávanými léky.

(zar)

Zdroje:
1. Gonzales A. J., Fleck T. J., Humphrey W. R. et al. IL-31-induced pruritus in dogs: a novel experimental model to evaluate anti-pruritic effects of canine therapeutics. Vet Dermatol 2016; 27 (1): 34-e10, doi: 10.1111/vde.12280.
2. Gadeyne C., Little P., King V. L. et al. Efficacy of oclacitinib (Apoquel®) compared with prednisolone for the control of pruritus and clinical signs associated with allergic dermatitis in client-owned dogs in Australia. Vet Dermatol 2014; 25 (6): 512−518, e86, doi: 10.1111/vde.12166.
3. Cosgrove S. B., Wren J. A., Cleaver D. M. et al. Efficacy and safety of oclacitinib for the control of pruritus and associated skin lesions in dogs with canine allergic dermatitis. Vet Dermatol 2013; 24 (5): 479-e114, doi: 10.1111/vde.12047.
4. Cosgrove S. B., Wren J. A., Cleaver D. M. et al. A blinded, randomized, placebo-controlled trial of the efficacy and safety of the Janus kinase inhibitor oclacitinib (Apoquel®) in client-owned dogs with atopic dermatitis. Vet Dermatol 2013; 24 (6): 587−597, e141−e142, doi: 10.1111/vde.12088.
5. Study 5962C-85-08-364 (56364) (pivotal for EU). Efficacy and safety of oclacitinib for the treatment of pruritic dermatoses in dogs. Zoetis, 2012.
6. SPC Apoquel. Dostupné na: www.uskvbl.cz/attachments/spc/0910f7c78024e66a.pdfŠtítky
Malá zvířata
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se