Úspěšná terapie mastocytomu u psů s využitím onkolytického Sendai viru

14. 5. 2019

Cílem pilotní studie moskevských vědců nedávno publikované v časopisu Frontiers in Veterinary Science bylo prověřit bezpečnost a účinnost onkolytické terapie Sendai virem u psů s kutánními či subkutánními maligními mastocytomy.

Úvod

Mastocytomy (MCT) jsou častými maligními tumory u psů a představují až 20 % kožních nádorů. Tumory mohou být solitérní nebo mnohočetné. Typická strategie léčby zahrnuje chirurgický zákrok, chemoterapii a radioterapii. Terapie však v mnoha případech selhává, odpověď MCT na léčbu je vysoce variabilní a pokročilé onemocnění je často letální. Je proto třeba hledat nové léčebné postupy.

Metodika a průběh studie

Patogenita Sendai viru je omezena na hlodavce. Pokud je využitý pro virovou terapii, může se šířit v nádorech a zabíjet maligní buňky, zatímco okolní fyziologické buňky zůstávají nepoškozené.

Práce popisuje 6 psů s MCT v různém stadiu, kteří podstoupili onkolytickou terapii oslabeným kmenem Sendai viru, a to buď jako monoterapii (n = 2), nebo v kombinaci s chirurgickým zákrokem (n = 4). Použit byl Sendai virus atenuovaný mnohočetnými pasážemi v embryonovaných slepičích vejcích ve dvou různých titrech (107 a 108,6 EID50/1 ml) pro zhodnocení účinnosti nižší dávky, resp. bezpečnosti vyšší dávky. K vyhodnocení reakce nádorů na virovou léčbu byla použita kritéria RECIST.

Virová terapie zahrnovala 2 nebo více aplikací ve 2týdenních (2 psi), resp. týdenních (4 psi) intervalech. Každá dávka Sendai viru (107, resp.108,6 EID50/1 ml) byla rozdělena do několika jednotlivých 0,01–0,1ml injekcí, jež byly aplikovány do více míst intratumorálně, intradermálně kolem tumoru a pod tumor. Dva psi podstoupili pouze virovou terapii, čtyři absolvovali chirurgický zákrok různého rozsahu s následnou viroterapií.

Výsledky

U obou pacientů, kteří podstoupili monoterapii Sendai virem, došlo k vymizení tumorů. U 3 psů ze 4, kteří podstoupili chirurgické ošetření následované viroterapií, došlo ke kompletnímu vymizení lokálně recidivující a/nebo zbývající nádorové masy. U celkem 5 psů ze 6 tedy bylo dosaženo kompletní remise a zvířata zůstávala celou dobu pozorování (2–3 roky) bez výskytu onemocnění. U zbývajícího 1 pacienta došlo k částečné odpovědi na léčbu, tzn. vymizení pooperačního recidivující tumoru a některých metastáz. Tento pes měl nejpokročilejší stupeň onemocnění s mnohočetnými zvětšenými lymfatickými uzlinami a s kutánními metastázami.

Léčba byla obecně dobře tolerována, méně závažné přechodné nežádoucí účinky zahrnovaly pyrexii, únavu a bolest v místě injekční aplikace virů.

Diskuse a závěr

Mastocytomy u psů vykazují různou senzitivitu k onkolytickému efektu Sendai viru. Zvířata s lokalizovaným onemocněním menšího rozsahu mají větší šanci na úplné vymizení tumoru. Dva případy prokázaly, že opakovaná aplikace Sendai viru byla schopná stabilizovat onemocnění před operačním zákrokem. Pilotní studie také naznačuje, že terapie Sendai virem může v některých případech vyřešit MCT i bez operace nebo zabránit rekurenci tumoru. Onkolytická terapie Sendai virem v případě MCT má svá omezení. Jeden případ ukázal, že injekce viru nemusejí být účinné proti metastázám ve velmi pokročilých stadiích onemocnění.

Výsledky pilotní studie naznačují, že aplikace Sendai viru může být bezpečnou a účinnou metodou léčby mastocytomu u psů. Je však potřeba provést další studie vedoucí k nalezení optimálních schémat a postupů pro tento druh terapie.

(rej)

Zdroj: Ilyinskaya G. V., Mukhina E. V., Soboleva A. V. et al. Oncolytic Sendai virus therapy of canine mast cell tumors (a pilot study). Front Vet Sci 2018 Jun 4; 5: 116, doi: 10.3389/fvets.2018.00116.Štítky
Malá zvířata
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se