Léčba idiopatické epilepsie pomocí ketogenní diety s obsahem MCT

9. 3. 2018

Navzdory správné antiepileptické terapii postihují epileptické záchvaty i nadále asi jednu třetinu psích pacientů s diagnostikovanou idiopatickou epilepsií. Ketogenní dieta obsahující triglyceridy se středním řetězcem (MCT − medium chain triglycerides) představuje potenciální doplněk standardní antiepileptické terapie.

Úvod

Ketogenní dieta byla vytvořena v roce 1920 pro léčbu epilepsie u dětí. Klasická ketogenní dieta je bohatá především na tuky. Obvyklý poměr tuků k bílkovinám a sacharidům činí 4 : 1. Ketogenní dieta bohatá na triglyceridy se středním řetězcem obsahuje mastné kyseliny se 6−12 atomy uhlíků v jedné molekule. 

MCTD (medium chain triglycerides diet) je speciální dieta pro psy, která byla nedávno uvedena na trh. Jedná se o ketogenní dietu, jež má primárně posilovat kognitivní funkce u geriatrických pacientů. Následující studie ovšem zkoumala vliv diety na frekvenci a intenzitu epileptických záchvatů u psů s diagnostikovanou chronickou idiopatickou epilepsií.

Průběh studie

Do studie bylo zahrnuto 21 psů s chronickou idiopatickou epilepsií. Všichni pacienti byli v době studie léčeni antiepileptiky (fenobarbital ± bromid draselný, imepitoin nebo levetiracetam), 18 z nich trpělo farmakorezistentní formou epilepsie. Psi byli rozděleni do 2 skupin. Jedna skupina byla po dobu 3 měsíců krmena ketogenní dietou – komerčním granulovaným krmivem Nestlé Purina PetCare (s 5,5% obsahem MCT). Druhá skupina byla krmena dietou o stejném složení, avšak bez obsahu MCT. Po 3 měsících došlo k výměně krmení mezi skupinami. Po 6 měsících byl experiment ukončen a vyhodnocen. 

Výsledky

Frekvence záchvatů u skupiny krmené dietou bohatou na MCT byla signifikantně nižší, s mediánem 2,31 záchvatu/měsíc (0–9,89 záchvatu/měsíc), ve srovnání s placebovou dietou (medián 2,67/měsíc; 0,33–22,92/měsíc). U 3 psů došlo k redukci četnosti záchvatů o 100 %, 7 psů vykazovalo snížení četnosti záchvatů o ≥ 50 %, 5 psů snížení četnosti záchvatů o < 50 % a 6 psů bylo bez pozitivní odezvy.

Rovněž počet dnů za měsíc, ve kterých se vyskytl záchvat, byl u skupiny krmené ketogenní dietou signifikantně nižší v porovnání s placebovou skupinou. Více než 80 % pacientů dosáhlo během zkrmování ketogenní diety redukce počtu dnů se záchvatem. 

Četnost záchvatů se nesnižovala postupně s ohledem na délku podávání diety, nýbrž ihned během prvních dnů jejího podávání. Věk, tělesná hmotnost ani hladina β-hydroxybutyrátu (BHB) v krvi neměly vliv na snížení četnosti záchvatů. Sérové hladiny antiepileptik nebyly v průběhu krmení diety s obsahem MCT signifikantně změněny. 

Závěr

Studie prokázala antiepileptické účinky ketogenní diety pro psy s obsahem MCT. Antiepileptické účinky diety nastoupily ihned po zahájení jejího zkrmování. Ketogenní dieta s obsahem MCT se jeví jako vhodné doplnění standardní léčby idiopatické epilepsie u psů.

(dewa)

Zdroj: Law T. H., Davies E. S., Pan Y. et al. A randomised trial of a medium-chain TAG diet as treatment for dogs with idiopathic epilepsy. Br J Nutr 2015; 114: 1438−1447, doi: 10.1017/S000711451500313X.Štítky
Veterinární lékař Student veterinárního lékařství Veterinární sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se