Sérologické alergologické testy ve veterinární medicíně

25. 7. 2018

Detekce alergen-specifických IgE protilátek v séru umožňuje zpřesnit diagnostiku hypersenzitivních onemocnění a určit jednotlivé alergeny, které vyvolávají potíže. Napomáhá tak vybrat pro pacienta nejvhodnější formu terapie.

Úvod

V posledních letech se setkáváme s narůstající incidencí alergických onemocnění nejen u psů a koček, ale i u koní. Mezi symptomy spojené s hypersenzitivitami patří pruritus, dermatitidy, respirační potíže či poruchy gastrointestinálního systému.

Primární diagnostika alergií je vždy založena na klinickém vyšetření a pečlivé anamnéze a ani sérologické, ani intradermální testy je nemohou nahradit. Hlavním významem alergologických testů tedy není odhalit přítomnost alergie jako choroby, ale identifikovat jejího původce, tedy specifický alergen. Známe-li tento alergen, můžeme zahájit specifickou desenzibilizační imunoterapii, zavést dietu s eliminací alergenu nebo zabezpečit prostředí s nízkou expozicí tomuto alergenu.

Sérologické alergologické testy

Sérologické testy jsou založené na detekci sérových IgE protilátek proti vybraným alergenům pomocí semikvantitativní metody ELISA nebo radioalergosorbentním testem. Testy lze využít jako screeningové (pro inhalační, potravní či environmentální alergeny) nebo detailní (zaměřené na konkrétní alergeny). Výsledky hodnotíme jako negativní, hraniční, pozitivní a vysoce pozitivní. Pacienti s vysoce pozitivním a pozitivním testem jsou vhodnými kandidáty pro imunoterapii. Pozitivní výsledek pro potravní alergeny by měl být následován eliminační dietou, která potvrdí či vyvrátí diagnózu alergie na krmivo. Negativní výsledek testu s vysokou pravděpodobností znamená, že obtíže jsou způsobeny jiným důvodem. Diagnózu alergického onemocnění však zcela nevylučuje, jelikož u cca 10–15 % nemocných nejsou IgE v séru detekovatelné.

Klasické testy ELISA však mají několik nevýhod. Jsou-li k detekci IgE použity vysokoafinitní polyklonální protilátky, je dosaženo vysoké senzitivity testu, ovšem za cenu výskytu falešně pozitivních reakcí z důvodu zkřížené reaktivity s IgG protilátkami. Naopak monoklonální protilátky proti IgE mají vysokou specificitu, ale s nižší senzitivitou.

Detekční sety Alergovet

Mix monoklonálních protilátek (Olygoclonal mix – OLYGO.3mAb) využívaný v detekčních setech Alergovet kombinuje výhody obou zmíněných metod: vysokou specificitu monoklonálních a vysokou senzitivitu polyklonálních protilátek. Specifita pro IgE je téměř 100%, nedochází tedy k falešné reaktivitě s IgG či IgM protilátkami. Senzitivita je o 30 % vyšší ve srovnání s monoklonálními anti-IgE protilátkami. Výsledky testů jsou vysoce konzistentní a reprodukovatelné.

Společnost Genomia (www.genomia.cz) nabízí sérologické testy Alergovet pro psy, kočky a koně, a to jak screeningové, tak i zaměřené na specifické alergeny potravní, environmentální nebo alergeny hmyzu, případně jejich kombinace.

Praktické náležitosti testování

Vyšetření je prováděno ze séra (3 ml u psů a koček, 5 ml u koní). Skladování a zasílání vzorku nevyžadují zvláštní podmínky, sérum by mělo být do doby odeslání uchováváno v chladničce. Odběr není nutné provádět na lačno, lipemické sérum výsledek neovlivňuje. Hemolytické sérum může interferovat a vykazovat falešně pozitivní reakci. U pacientů není potřeba přerušit symptomatickou terapii antihistaminiky či kortikosteroidy (nepřekračující dávku 1 mg/kg/den), od aplikace depotních kortikosteroidů by měly uplynout alespoň 3–4 týdny. Rovněž oklacitinib ani cyklosporin neovlivňují výsledky testu. Eliminační a hypoalergenní dieta může vést k falešně negativním výsledkům testu na potravní alergeny.

Z důvodu nezralosti imunitního systému nemusejí u mláďat korelovat příznaky alergie a hladina IgE protilátek v séru. Sérologická detekce specifických IgE by proto měla probíhat až po stabilizaci jejich hladiny, ke které dochází přibližně v 1 roce věku u psů a koček a 1,5 roce u koní. V průběhu života se u pacienta mohou objevovat nové alergie, negativní test tedy nemusí znamenat doživotní absenci hypersenzitivity na testovaný alergen.

Závěr

Známe-li alergeny, na které zvíře vykazuje hypersenzitivní reakci, můžeme správě nastavit desenzibilizační imunoterapii, vybrat vhodnou eliminační dietu nebo snížit expozici pacienta alergenům z prostředí. Užitečnou metodou pro detekci těchto alergenů jsou sérologické alergologické testy.

(tom)

Zdroje:
1. Palermo S. Bringing allergy testing to the standard examination. Clinician’s Brief 2017. Dostupné na: www.cliniciansbrief.com/article/bringing-allergy-testing-standard-examination
2. Liška M. Vyšetřovací metody v alergologii. Postgraduální medicína 2012; 14 (2): 122–128. Dostupné na: https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/vysetrovaci-metody-v-alergologii-463461
3. Monreal L., Segura D., Navarro M. et al. Accuracy of a serum allergen specific IgE test for the diagnosis of RAO-affected horses. Dostupné na: www.alergovet.com/en/docs/Estudio_clinico_5.pdf
4. Alergovet serological test. Materiály společnosti Genomia.Štítky
Veterinární lékař Student veterinárního lékařství Veterinární sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se