Přínos suplementace zinkem u telat

9. 1. 2017

Studie českých autorů se zabývala vlivem přidání organicky vázaného zinku do krmiva na vybrané biochemické parametry a imunologické parametry u telat.

Význam a role zinku

Zinek je esenciální stopový prvek nezbytný pro správnou funkci více než 300 enzymů a transkripčních faktorů ovlivňujících enzymovou aktivitu a expresi proteinů, které se podílejí na reprodukci, růstu, produkci mléka a imunitním stavu zvířat. Má antioxidační účinky a je nezbytný pro replikaci a proliferaci buněk. Vyšší biologickou dostupnost než tradiční formy zinku má zinek vázaný na methionin.

Metodika studie

Studie byla provedena na 20 telatech holštýnského skotu, která nevykazovala klinické známky deficitu zinku. Telata byla ve stáří 8 týdnů odstavena a náhodně rozdělena do dvou skupin. Následně proběhla adaptace trvající 21 dní, během které zvířata dostávala startovací krmivo, luční seno a vodu ad libitum. Poté bylo jedné skupině (Zn-skupina) po dobu 90 dnů podáváno krmivo s obsahem 30 mg zinku vázaného na methionin (Zn-Met) na kg suché hmoty/den a druhé skupině (kontrolní) stejné krmivo, ale bez přidaného zinku. Vzorky krve na biochemickou a imunologickou analýzu byly odebrány 7. a 90. den od začátku suplementace Zn-Met.

Výsledky

V porovnání s kontrolní skupinou byla 7 dní od začátku suplementace zjištěna u telat v Zn-skupině významně vyšší koncentrace zinku (p < 0,05), aktivita superoxiddismutázy (SOD; p < 0,01) a obsah imunoglobulinů (Ig; p < 0,01) v séru.

Na konci experimentu, 90 dní od začátku suplementace Zn-Met, byly u skupiny zvířat suplementované zinkem zjištěny významně vyšší hodnoty celkové bílkoviny (p < 0,05), albuminu (p < 0,01), urey (p < 0,01), mědi (p < 0,05), zinku (p < 0,01) a Ig (p < 0,05) v séru. U kontrolní skupiny byla 90. den významně vyšší aktivita alkalické fosfatázy (ALP; p < 0,01).

V průběhu studie došlo u obou skupin k poklesu koncentrace zinku v séru. Významný byl tento pokles u kontrolní skupiny (p < 0,05), kdy konečná koncentrace zinku byla pod normálními hodnotami, zatímco u Zn-skupiny zůstaly jeho koncentrace ve fyziologickém rozmezí. U všech telat byl přítomen marginální deficit mědi a byla zjištěna významná negativní korelace mezi koncentracemi zinku a mědi.

Pokles koncentrace urey pod fyziologickou normu byl pro autory překvapivý, protože zvířata jinak prospívala. Dle autorů je možné jej vysvětlit nedostatečným přísunem proteinů potravou. S věkem telat klesala aktivita SOD a na konci studie byla v obou skupinách v porovnání s hodnotami na začátku významně nižší. Výraznější pokles aktivity SOD byl zaznamenán v kontrolní skupině.

Závěr

Podávání organicky vázaného zinku mělo příznivý efekt na koncentrace Zn, Ig, celkové bílkoviny a albuminu v séru telat.

(blu)

Zdroj: Dresler S., Illek J., Zeman L. Effects of organic zinc supplementation in weaned calves. Acta Vet Brno 2016; 85: 49–54, doi: 10.2754/avb201685010049.Štítky
Veterinární lékař Student veterinárního lékařství Veterinární sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se