Přenosné přístroje pro monitorování životních funkcí ve veterinární praxi

27. 10. 2020

Zejména v terénu se ve své praxi často potýkáme s nedostatkem dostupného přístrojového vybavení. Následující článek představuje přenosné monitorovací přístroje jako vhodné vybavení veterinární praxe a shrnuje klíčové metody monitorování pacienta i jejich význam.

Význam a využití monitoringu životních funkcí

Spolu s rychlým rozvojem veterinární medicíny malých zvířat je dnes již samozřejmostí také využívání technologií známých dříve jen z medicíny humánní. Profesionální veterinární pracoviště zabývající se mimo jiné chirurgií či urgentní medicínou se bez monitoru životních funkcí již nemůže obejít. Digitální monitor měřením parametrů životních funkcí a zobrazováním zásadních hodnot v aktuálním čase doplňuje průběžné hodnocení stavu pacienta klinickými metodami, jakými jsou především palpace kvality a frekvence periferního pulzu, poslech srdeční akce, sledování a poslech dýchání, hodnocení barvy sliznic a CRT a posuzování hloubky anestezie pomocí stavu svalového tonu, reflexů a reakcí na bolest.

Monitorování pacienta ve veterinární praxi potřebujeme u akutních pacientů v ambulanci, během úvodu a vedení anestezie a dále v rámci hospitalizace po zákroku nebo u kritických pacientů při dlouhodobé hospitalizaci. Kromě operačního sálu je tedy často zapotřebí použít monitor životních funkcí i v ambulanci, u hospitalizovaných pacientů a v neposlední řadě také v terénu, a to uvnitř i venku.

Praktický a univerzální přenosný monitor

Pro toto použití je na trhu praktický multiparametrový veterinární přenosný monitor vitálních funkcí AM6100, malé velikosti a s jednoduchým použitím, který lze snadno zapojit a jednoduše ovládat jedním tlačítkem. Pro obsluhu zařízení je dostupná také aplikace pro OS Android, kterou lze s přístrojem propojit pomocí Bluetooth. Monitor váží 240 g, jako příslušenství jsou k dispozici sondy pro EKG, měření krevního tlaku a saturaci O2 variabilní velikosti. V nepřetržitém provozu vydrží 12 hodin, napájený z 1800mAh nabíjecí baterie.

Měřené parametry a jejich fyziologické hodnoty

Měřenými parametry jsou: EKG, NIBP (neinvazivní krevní tlak), SpO2 (pulzní oxymetr), SYS (systolický krevní tlak), RESP (dechová frekvence), HR (srdeční rytmus), DIA (diastolický krevní tlak), TEMP (tělesná teplota). Rozsah hodnot odpovídá dostatečně širokému rozmezí fyziologických i patologických stavů.

Následující tabulka přehledně shrnuje fyziologické hodnoty sledovaných parametrů během anestezie.

Tab.  Fyziologické hodnoty parametrů sledovaných u psa a kočky v průběhu anestezie

Oblast monitorování

Parametr (jednotka)

Pes – hodnoty

Kočka – hodnoty

Krevní oběh

srdeční frekvence/min

systolický krevní tlak (mmHg)

diastolický krevní tlak (mmHg)

střední arteriální tlak

60–120

90–140

60–90

70–90

120–160

90–140

60–90

70–90

Ventilace

dechová frekvence/min

dechový objem (ml/kg)

pH arteriální krve

PaCO2 (mmol/l)

bikarbonát (mmol/l)

EtCO2 (mmHg)

8–16

10–15

7,35–7,45

35–45

22–26

35–45

12–24

10–15

7,35–7,45

35–45

22–26

35–45

Okysličení

SpO2 (%)

PaO2 (mmHg)

≥ 95

≥ 100

≥ 95

≥ 100

Tělesná teplota

°C

37,5–39,2

37,8–39,5

Jednoduchá kapnografie

Z přenosných veterinárních monitorovacích přístrojů je dobré zmínit také kapnograf MEMO ETCO2 (Capnomed), jednoduchý přístroj zaznamenávající ETCO2 ve vydechovaném vzduchu a dechovou frekvenci a zobrazující záznam křivky koncentrace CO2 v rámci dechového cyklu. Dostupné jsou adaptéry pro malá a velká zvířata použitelné se všemi typy endotracheálních kanyl, laryngeálních a obličejových masek. Monitorování koncentrací CO2 je doporučeno u všech endotracheálních intubací pro ověření pozice endotracheální kanyly v průdušnici a dále u všech pacientů na umělé plicní ventilaci.

inzerce:

Závěr

K neustálému zlepšování úrovně veterinární medicíny může pomoci využití moderních monitorovacích přístrojů, jejichž dostupnost vhodně reflektuje potřeby veterinárních lékařů nejen v ambulancích či na profesionálně vybavených operačních sálech, ale například i v terénu.

(zar)

Zdroje:
1. Grubb T., Sager J., Gaynor J. S. et al. 2020 AAHA Anesthesia and Monitoring Guidelines for Dogs and Cats. J Am Anim Hosp Assoc 2020 Mar/Apr; 56 (2): 59–82, doi: 10.5326/JAAHA-MS-7055.
2. Krauss B., Falk J. F., Ladde J. G. Carbon dioxide monitoring (capnography). UpToDate, 2018 Nov 5. Dostupné na: www.uptodate.com/contents/carbon-dioxide-monitoring-capnography
3. Ko J., Krimins R. Anesthetic monitoring: your questions answered. Today’s Veterinary Practice, 2012 Jan/Feb. Dostupné na: https://todaysveterinarypractice.com/anesthetic-monitoring-your-questions-answeredŠtítky
Malá zvířata
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se