Nárůst antimikrobiální rezistence a jeho implikace pro veterinární praxi

18. 3. 2020

Obezřetné používání antimikrobiálních látek mezi veterináři ošetřujícími společenská zvířata je tématem stále aktuálním. Následující text proto diskutuje hlavní problémy a otázky spojené s tímto tématem. Obecnou a trvalou snahou je mimo jiné dosáhnout lepšího souladu reálné praxe s publikovanými doporučeními.

Úvod

Antimikrobiální rezistence (AMR) vzniká, pokud bakterie vyvinou schopnost růstu v přítomnosti antimikrobika. Tento úkaz je u bakterií přirozeným evolučním procesem, ale při nesprávném a nadbytečném používání antimikrobik probíhá mnohem rychleji. Rezistence omezuje možnosti léčby bakteriálních infekcí a poskytnutí efektivní terapie může pro veterináře představovat náročný úkol.

Důsledky antimikrobiální rezistence pro praxi u společenských zvířat

Rezistentní bakterie představují problém z pohledu managementu nemocí nejen proto, že tyto rezistentní organismy mohou být přenášeny mezi hostiteli, ale i z toho důvodu, že rezistence se může přenášet mezi bakteriálními druhy.

Důkazy naznačují, že rezistentní bakterie jsou přenášeny obousměrně mezi lidmi a domácími zvířaty. Infekce rezistentními organismy může vést k déletrvajícím a těžším infekcím, zvýšené mortalitě a vyšším nákladům na léčbu. Rostoucí hrozba AMR přispěla ke zvýšené kontrole používání antibiotik ve veterinární i humánní praxi.

Důsledky antimikrobiální rezistence pro veterináře

Nárůst incidence infekcí rezistentními bakteriálními kmeny a povědomí veřejnosti o AMR dává ve velkém měřítku prostor ke zvýšené kontrole používaní antibiotik ve veterinární medicíně. Situace, které by měly být podrobeny bližšímu šetření, zahrnují neindikované použití antimikrobiálních látek, aplikaci nevhodných léčiv v dané situaci a preskripci antimikrobik v nevhodné dávce, frekvenci či délce trvání léčby. Skutečností by se mohlo stát také omezování použití antimikrobik v praxi u společenských zvířat, což znamená i větší dohled nad oprávněním k výdeji.

V kontrastu s rostoucí AMR je pokrok ve vývoji nových léčiv minimální. Od roku 1987 nebyla objevena žádná nová třída antibiotik a ve vývoji je jen velmi málo antibakteriálních látek. Vzhledem k tomu, že jsou infekce rezistentními kmeny v praxi u společenských zvířat častější, následky mohou zahrnovat:

  • delší trvání nemoci (refrakterní k obvyklé léčbě);
  • zvýšenou mortalitu;
  • prolongovanou léčbu nebo hospitalizace;
  • vyšší náklady na péči.

Posledním, ale stěžejním následkem je riziko přenosu infekcí rezistentními kmeny ze zvířat na majitele a ošetřující personál buď zoonoticky, nebo přenosem rezistence mezi bakteriálními druhy.

Důsledky antimikrobiální rezistence pro klienty

Mnohé z důsledků, které se týkají veterinářů, se budou minimálně ve stejné míře týkat i majitelů z důvodu přímého dopadu na jejich zvíře a finance. Tyto důsledky zahrnují nižší účinnost léčby, která může vést k horším výsledkům se zvýšenou morbiditou a mortalitou. Dále snížená účinnost dostupných léčiv společně s prolongovanou terapií vede k vyšším nákladům na ošetření. A v neposední řadě i reálné riziko přenosu AMR mezi klientem a jeho zvířetem je tématem, které nemůže být opomíjeno v komunikaci s klienty v kontextu zodpovědného používání antimikrobik. Spolupráci klienta může pozitivně ovlivnit diskuse o možnostech léčby a léčebných postupech v kontextu dlouhodobých důsledků.

Diskrepance mezi efekty viditelnými a neviditelnými

Největší výzvou z hlediska uvážlivého používání antimikrobik může být diskrepance mezi viditelnými efekty, tzn. výsledky léčby pacienta, a efekty neviditelnými, tzn. vývojem rezistence. Z krátkodobého hlediska mohou okamžité potřeby pacienta a očekávání klienta vést k jednoduššímu řešení, jakým je právě výdej antimikrobiálního léčiva – to jsou viditelné efekty. Neviditelnými následky AMR jsou dopady na veřejné zdraví, účinnost léčiv a kumulativní výsledky léčby.

Tím, že tyto následky budeme udržovat v povědomí pomocí edukace a komunikace, je možné najít rovnováhu mezi poskytováním péče o zvířata, zahrnující indikovanou antibiotickou terapii, a zodpovědností za veřejné zdraví.

Shrnutí pro klinickou praxi

Důsledky AMR pro veterináře, jejich pacienty a klienty mohou být závažné – především se jedná o zvýšenou morbiditu a mortalitu, delší trvání nemocí a zvýšené náklady na léčbu. Veterinářům také hrozí restrikce a regulace v oblasti dostupnosti některých typů antimikrobiálních léčiv a/nebo požadavek na povolení použití některých léčiv u pacientů.

Pro všechny zainteresované je narůstající hrozba zoonotického šíření AMR reálná a musí být řešena proaktivně. Diskuse o krátkodobých a dlouhodobých důsledcích společně s uvážlivým používáním antimikrobik je zásadní změnou v přístupu veterinářů a je součástí aktivního řešení narůstajícího problému.

(zaru)

Zdroj: McCallister M. What does a rise in antimicrobial resistance mean? Today’s Veterinary Practice, 2017 Jul-Aug. Dostupné na: https://todaysveterinarypractice.com/vet-report-vitals-rise-antimicrobial-resistance-meanŠtítky
Malá zvířata
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se