Histogramy v hematologickém vyšetření: Jaké nové informace přinášejí?

22. 3. 2021

Hematologické vyšetření patří k základním pilířům veterinární diagnostiky. Stále větší oblibu si získávají automatické point-of-care hematologické analyzátory, jejichž obrovskou výhodou je rychlá dostupnost výsledku, a tím pádem možnost prakticky okamžitě stanovit diagnózu a zvolit odpovídající terapeutický přístup. Současné analyzátory určené pro veterinární ordinace přinášejí možnost stanovit nejen základní numerické hodnoty krevního obrazu, ale i sofistikovanější údaje, jako jsou například histogramy.

Reklamní sdělení:

Význam hematologického vyšetření

Hematologické vyšetření má nezastupitelnou roli v diagnostice anémií, polycytémií, infekcí, hematologických malignit a dalších nemocí krve a nemůžeme opomenout ani jeho význam při vyšetření ostatních orgánů a orgánových soustav, například ledvin či endokrinního systému. Mělo by být nedílnou součástí nejen stanovení diagnózy u nemocných pacientů, ale své stálé místo by mělo mít i v rámci preventivní péče.

VetScan HM5

VetScan HM5 je plně automatizovaný hematologický analyzátor zobrazující komplexní krevní obraz s 22 parametry, 3–5parametrovým diferenciálním rozpočtem leukocytů a histogramy všech 3 krevních buněčných linií (erytrocyty, leukocyty, trombocyty). Zde přikládáme ilustrační video, jak se VetScan HM5 ovládá. 

K analýze je potřeba pouze malé množství (50 μl) plné krve s EDTA, což oceníme zejména u velmi malých pacientů, jako jsou drobní savci nebo mláďata. Výsledky, včetně histogramů, jsou k dispozici do 4 minut. Počty jaderných buněk lze stanovit nejen v plné krvi, ale i v dalších tělních tekutinách – synovii, pleurálním, perikardiálním či peritoneálním výpotku.

Stručné instruktážní video k ovládání analyzátoru VetScan HM5 můžete zhlédnout zde.

Měřené parametry a jejich diagnostický význam

Červená krevní řada

 • Základní numerické ukazatele celkového počtu erytrocytů a obsahu hemoglobinu informují o přítomnosti anémie, respektive polycytémie/hemokoncentrace na straně druhé:
  • RBC – počet erytrocytů [1012/l]
  • HGB – koncentrace hemoglobinu [g/dl]
  • HCT – hematokrit [%]
 • Rozšiřující parametry popisují objem erytrocytů a obsah hemoglobinu a pomáhají nám upřesnit typ a příčinu anémie. Dělí anémie na normo-, mikro- a makrocytární, hypo- a hyperchromní, informují o variabilitě velikosti erytrocytů (anziocytóze):
  • MCV – střední objem erytrocytu [fl]
  • MCH – střední množství hemoglobinu v erytrocytu [pg]
  • MCHC – střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech [g/dl]
  • RDW – distribuční šíře erytrocytů [%; fl]

Bílá krevní řada

 • Celkový počet leukocytů a jejich diferenciální rozpočet je nezbytnou informací pro posouzení přítomnosti a rozlišení původu infekcí (virových, bakteriálních či parazitárních), alergií, leukémií a jiných onkologických onemocnění, útlumu kostní dřeně atd. VetScan HM5 umožňuje zobrazit 5parametrový (lymfocyty, monocyty, neutrofily, eozinofily, bazofily) diferenciální rozpočet leukocytů pro 6 živočišných druhů (pes, kočka, kůň, skot, lama a alpaka) a 3parametrový (lymfocyty, monocyty, granulocyty) pro dalších 9 druhů (potkan, myš, králík, morče, fretka, ovce, koza, prase, primáti).
  • WBC – celkový počet leukocytů [109/l]
  • LYM – celkový počet, resp. procentuální zastoupení lymfocytů [109/l; %]
  • MON – celkový počet, resp. procentuální zastoupení monocytů [109/l; %]
  • NEU – celkový počet, resp. procentuální zastoupení neutrofilních granulocytů [109/l; %]
  • EOS – celkový počet, resp. procentuální zastoupení eozinofilních granulocytů [109/l; %]
  • BAS – celkový počet, resp. procentuální zastoupení bazofilních granulocytů [109/l; %]

Trombocyty

 • Údaje o celkovém počtu, objemu a rozložení velikosti krevních destiček nejsou důležité jen pro posouzení stavu hemostázy, ale mohou doplňovat diagnostický obraz v případě infekcí, útlumu kostní dřeně, malignit a řady dalších patologických stavů.
  • PLT – celkový počet trombocytů [109/l]
  • PCT – destičkový hematokrit [%]
  • PDW – distribuční šíře trombocytů [%; fl]

Histogramy

Histogram je grafické znázornění jednotlivých populací krevních buněk. Hematologický analyzátor HM5 disponuje zobrazením 4 histogramů – erytrocytů, leukocytů, trombocytů a eozinofilů. Na histogramu jsou buňky rozděleny na základě velikosti, přičemž u leukocytů každý vrchol představuje jiný typ bílé krvinky.

Histogramy pomáhají ověřit numerický diferenciální rozpočet, slouží jako kontrola kvality, indikují integritu vzorku a homogenitu buněčné populace (u erytrocytů a trombocytů) a zejména mohou pomoci identifikovat neobvyklé procesy, které by nemusely být patrné z pouhých číselných hodnot. Osa x zobrazuje velikost buněk ve femtolitrech, zatímco osa y indikuje relativní počet buněk.

Fyziologické histogramy

 • Leukocyty – jednotlivé vrcholy, oddělené diskriminátory, odpovídají lymfocytům, monocytům (typicky nejkratší a oploštěný, z důvodu nejnižšího počtu) a granulocytům (nejvyšší a nejdelší vrchol, odpovídající nejpočetnější populaci leukocytů). Nalevo od prvního diskriminátoru lze vidět zbytky lyzovaných erytrocytů. U koček můžeme pozorovat výraznější lymfocytární vrchol.
 • Erytrocytový histogram by měl mít u zdravých psů a koček téměř symetrickou křivku ve tvaru zvonu. Nalevo od diskriminátoru lze vidět vrchol odpovídající destičkám. Šířka křivky souvisí s šířkou distribuce červených krvinek (RDW). Zvýšený RDW se na histogramu RBC zobrazí jako širší vrchol a značí anizocytózu.
 • Histogram rozložení trombocytů začíná prudkým nárůstem a s rostoucí velikostí buněk křivka postupně klesá. U koček se histogram zužuje pomaleji, což naznačuje vyšší počet destiček s vetší velikostí, obvykle spojených s mírným shlukováním. Trombocytový histogram by měl být vyhodnocen vždy, když výsledky indikují nízký počet trombocytů a/nebo zvýšený počet lymfocytů. K potvrzení trombocytopenie se rovněž doporučuje vyhodnocení krevního nátěru a vyloučení agregace destiček.

Vybrané patologické histogramy

 • Stresový leukogram u psů – patrný je snížený vrchol zobrazující lymfocyty a/nebo monocyty, dominuje granulocytový vrchol, což značí relativní lymfopenii a neutrofilii. Stresový histogram koček má podobný vzhled.
 • Leukémie – vrcholy lymfocytů a granulocytů jsou často nejasné, protože buňky se mohou lišit velikostí a nejsou homogenní. Prodloužený chvost granulocytů naznačuje přítomnost větších buněk.
 • Regenerativní anémie – histogram erytrocytů je asymetrický a posunutý směrem doprava, což naznačuje přítomnost erytrocytů větších rozměrů (retikulocyty a/nebo nezralé krvinky).
 • Shlukování trombocytů – vrchol trombocytového histogramu se svažuje směrem doprava, což naznačuje přítomnost větších shluků destiček. Zejména u koček může při výrazné agregaci destiček ukazovat leukocytový histogram shluky, které jsou nesprávně identifikovány jako lymfocyty a/nebo granulocyty. Prodloužený chvost granulocytů představuje velké agregáty destiček. Celkový počet trombocytů může být vyhodnocen jako falešně snížený, počet leukocytů naopak jako falešně zvýšený.

Závěr

Bez hematologického vyšetření se moderní veterinární medicína neobejde. Plně automatický hematologický analyzátor VetScan HM5 je díky rozsahu prováděných vyšetření, jednoduché obsluze a minimálním nárokům na údržbu optimálním řešením pro veterinární ordinace, kliniky i terénní praxi.

(tom)

Zdroje:
1. Athanasiou L. V., Tsokana C. N., Pardali D., Adamama-Moraitou K. Histograms of complete blood counts in dogs: maximizing diagnostic information. Top Companion Anim Med 2018; 33 (4): 141–146, doi: 10.1053/j.tcam.2018.06.001.
2. Diagnostic Instruments. Zoetis, 2020. Dostupné na: www2.zoetisus.com/content/_assets/docs/Diagnostics/brochures/Diagnostic-Instrument-Booklet-ABX-00258.pdf¨
3. Interpreting histograms. Zoetis, 2019. Dostupné na: www2.zoetisus.com/content/_assets/docs/Diagnostics/technical-papers/Interpreting-Histograms-ABX-00198R1.pdfŠtítky
Veterinární lékař Student veterinárního lékařství Veterinární sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se