Biochemický profil moči morčat (Cavia porcellus)

1. 12. 2023

Morčata jsou po králících nejčastěji chovanými exotickými mazlíčky, čímž se stávají také častými pacienty ve veterinárních ordinacích. Testování vzorků krve a moči je součástí rutinní diagnostiky, doplňující klinické vyšetření těchto malých savců. Dostupné informace o složení moči morčat jsou však v porovnání s jinými domácími mazlíčky omezené. Cílem níže prezentované studie proto bylo zhodnotit biochemické složení moči 50 morčat, jež netrpěla zásadními zdravotními problémy.

Průběh studie

Žádné ze zvířat nemělo příznaky onemocnění močových cest. Vzorky moči od 20 morčat byly získány v rámci každoroční prohlídky, dalších 26 bylo odebráno v rámci kontroly zubů a zbývající 4 pocházely od pacientů s mírnou pododermatitidou. Vzorky byly získány spontánní mikcí po uvedení do krátkodobé isofluranové anestezie.

Provedeno bylo makroskopické vyšetření (barva, turbidita, zápach). Pro určení pH, přítomnosti proteinů, glukózy, urobilinogenu, ketonů, hemoglobinu nebo stop krve byly použity testovací proužky. Vzorky byly následně zaslány do laboratoře.

Výsledky

Barva moči byla bílá až žlutá, zakalená, bez specifického zápachu. Její hustota činila 1024,40 ± 1,83 kg/m3 a osmolalita 601,14 ± 52,28 mOsm/kg. Průměrné pH naměřené pomocí testovacího proužku dosahovalo 8,5 ± 0,5. Ve 3 případech byla zjištěna střední glykosurie. Ve všech vzorcích byla zjištěna významná proteinurie, která je však u morčat a ostatních malých býložravců posuzována jako falešně pozitivní. 

   

Tab.  Výsledné hodnoty všech měřených parametrů

Parametr

Jednotky

Průměr ± směrodatná odchylka

Rozmezí

Celkový protein

mg/ml

290,16 ± 34,73

68,00−780,00

Albumin

mg/ml

12,04 ± 1,92

5,00−57,00

Glukóza

mmol/l

0,77 ± 0,20

0,06−8,91

Močovina

mmol/l

217,60 ± 24,23

32,20−616,60

Kreatinin

mmol/l

3,98 ± 0,48

0,43−18,43

Bilirubin

µmol/ml

9,63 ± 1,73

0,90−56,80

Gamma-glutamyltransferáza

µkat/l

0,72 ± 0,14

0,07−5,23

Alkalická fosfatáza

µkat/l

0,56 ± 0,11

0,08−3,63

Laktátdehydrogenáza

µkat/l

0,68 ± 0,14

0,16−3,98

Vápník

mmol/l

6,14 ± 0,40

0,89−13,74

Fosfor

mmol/l

4,95 ± 1,30

1,50−60,00

Hořčík

mmol/l

9,86 ± 0,57

1,50−27,34

Sodík

mmol/l

49,15 ± 6,67

20,00−200,00

Draslík

mmol/l

152,21 ± 10,62

35,40−300,00

Chloridy

mmol/l

51,14 ± 5,81

20,00−156,00

   

Diskuse

Zjištěná glykosurie mohla být důsledkem stresu vyvolaného manipulací a anestezií, protože žádný z pacientů nevykazoval klinické příznaky diabetu mellitu a hladiny glukózy a fruktosaminu zjištěné dalšími testy byly v referenčních mezích.

Močovina je produktem metabolismu bílkovin, z moči je reabsorbována renálními tubuly a její nadbytek je vylučován močí. Hladiny močoviny v krvi a moči korespondují s množstvím proteinu v potravě a zdá se, že množství močoviny v moči je ovlivňováno aktivitou mikroflóry céka.

U králíků může být bilirubinurie způsobená destrukcí hemu z červených krvinek nebo svalů a může souviset s nefritidou a cystitidou. Dat ohledně normálních hodnot bilirubinu v moči morčat je ovšem málo a pro vyhodnocení intenzity bilirubinurie v souvislosti s onemocněním jater, hemolýzou, nefritidou a cystitidou je nutné provedení dalších studií.

Zvýšená aktivita gamma-glutamyltransferázy by mohla být využita k detekci časného poškození renálních tubulů, ale ani v dostupné literatuře není ohledně tohoto parametru dostatek informací.

Pro ostatní parametry uvedené v této studii nejsou k dispozici validovaná data, a proto je potřeba je interpretovat s opatrností.

(zaru)

Zdroj: Černochová H., Hundáková A., Bardi E., Knotek Z. Biochemical profile of urine in guinea pigs (Cavia porcellus). Vet Med Czech 2020; 65 (10): 445−450, doi: 10.17221/32/2020-VETMED.


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se