Není zvíře jako zvíře aneb domácí mazlíčci jako klíč k duševnímu zdraví

1. 5. 2024

Průzkum provedený Americkou psychiatrickou asociací (APA) a Americkou asociací veterinárního lékařství (AVMA) potvrdil, jak významně domácí mazlíčci ovlivňují náš duševní stav. Jejich společnost, blízkost a láska pomáhají zmírňovat stres a překonávat zátěž spojenou s duševními poruchami.

Kočky a psi ovlivňují duševní pohodu nejvíce

Do výzkumu bylo zahrnuto 2200 dospělých osob a jeho cílem bylo poskytnout hlubší vhled do vztahu mezi domácími mazlíčky a naším duševním zdravím. Z oslovených respondentů 72 % uvedlo, že mají doma domácí zvíře: 52 % psy, 37 % kočky, 7 % ryby, 4 % ptáky a necelé 3 % želvy, kuřata, koně, hady, ještěry, králíky, morčata nebo křečky.

Téměř dvě třetiny oslovených majitelů domácích mazlíčků (65 %) konstatovaly, že jim zvířata poskytují společnost, jsou jim skutečným přítelem a nabízejí bezpodmínečnou lásku a podporu. Většina z nich (88 %) považuje mazlíčky za součást rodiny. Dotazovaní uváděli i další pozitivní vlivy mazlíčků, jako je uklidnění (62 %), snížení stresu a úzkosti (62 %) nebo podpora fyzické aktivity (35 %). Zároveň vyslovovali obavy spojené se stárnutím mazlíčků a jejich smrtí (76 %) nebo s tím, jak zvládají cestování (67 %).

Necelá polovina (44 %) se pak označila spíše za „psího“ člověka, 15 % za „kočičího“, 30 % inklinovalo k oběma zvířatům a 10 % ani k jednomu z nich. Majitelé psů a koček častěji (v 85 %) uváděli, že jejich mazlíček pozitivně působí na duševní pohodu než ti, kteří chovají jiná zvířata (55 %).

Důkazů o terapii mazlíčkem přibývá

Studie potvrzují, že zvířata mohou být prospěšná také u řady psychických poruch. Pacientům, kteří bojují se závislostí, se často doporučuje adopce domácího mazlíčka. Výzkumy ukazují, že zvířata pomáhají při zotavování z deprese a dalších poruch. Mít domácího mazlíčka obvykle znamená i více pohybu, více sociálních kontaktů a soustředění se na přítomný okamžik.

Některé výzkumy zjistily, že psi pomáhají dětem s diagnózou poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) zlepšit sociální dovednosti a lépe se koncentrovat. V jedné studii byly děti s autismem klidnější, méně úzkostné a více se věnovaly svým vrstevníkům, když si hrály, a to pouhých 10 minut, s morčaty. Příznivé účinky může mít i mnoho dalších domácích zvířat, například pozorování rybiček v akváriu pomáhá uvolnit se a snižuje tepovou frekvenci.

Vliv psů a koček na pohodu dospívajících sledovala dvouletá studie publikovaná v roce 2020, které se zúčastnily více než 3 tisíce adolescentů. Ukázalo se, že přítomnost psa v domácnosti je pro udržení pohody dospívajících prospěšnější než přítomnost kočky, respektive žádného zvířete. Naznačuje to, že mechanismy, které se aktivují při chovu těchto dvou typů zvířat, se mohou lišit.

Další studie zjistila, že interakce mezi člověkem a psem zvyšuje u obou obsah oxytocinu, který hraje roli při regulaci stresu a podpoře pozitivního sociálního chování.

Není zvíře jako zvíře 

Celkově lze konstatovat, že domácí mazlíčci jsou mnohem víc než pouhými zvířaty žijícími s lidmi. Jsou to členové rodiny, terapeuti a společníci. Jejich přítomnost má významný vliv na každodenní život jejich majitelů a může zlepšovat jejich duševní zdraví.

(asa)

Zdroje:
1. Americans’ pets offer mental health support to their owners, 1 out of 5 pet owners has an emotional support animal. American Psychiatric Association, 2024 Mar 1. Dostupné na: www.psychiatry.org/News-room/News-Releases/Pets-Offer-Mental-Health-Support-to-Their-Owners
2. The power of pets for your well-being. American Psychiatric Association, 2020 Ap 2. Dostupné na: www.psychiatry.org/news-room/apa-blogs/the-power-of-pets-for-your-well-being
3. Endo K., Yamasaki S., Ando S. et al. Dog and cat ownership predicts adolescents’ mental well-being: a population-based longitudinal study. Int J Environ Res Public Health 2020; 17 (3): 884, doi: 10.3390/ijerph17030884. 
4. Powell L., Edwards K. M., McGreevy P. et al. Companion dog acquisition and mental well-being: a community-based three-arm controlled study. BMC Public Health 2019; 19 (1): 1428, doi: 10.1186/s12889-019-7770-5. 
5. Nagasawa M., Mitsui S., En S. et al. Social evolution. Oxytocin-gaze positive loop and the coevolution of human-dog bonds. Science 2015; 348 (6232): 333–336, doi: 10.1126/science.1261022. Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se