Domácí zvířata jako nedílná součást duševního zdraví během lockdownu

26. 11. 2020

Jaký vliv mohou mít domácí mazlíčci na duševní zdraví svých vlastníků? Studie britských autorů ukazuje, že je vlastnictví domácích mazlíčků spojené se snazším udržováním lepšího duševního zdraví a snižováním pocitů osamělosti v nastalé situaci způsobené restrikcemi proti šíření onemocnění COVID-19.

Metodika a průběh studie

Retrospektivní studie se zkříženým designem se zúčastnilo celkem 5926 respondentů starších 18 let, z nichž 89,8 % vlastnilo alespoň 1 domácí zvíře. Pro účely studie byl navržen dotazník, který sledoval parametry spojené s duševním zdravím, pocity samoty, vazbami a interakcemi lidí a zvířat. Škála CCA (Comfort from Companion Animals Scale) slouží jako nástroj k posouzení vazby člověka a zvířete a blízkosti mezi nimi. Duševní zdraví bylo hodnoceno pomocí škály MHI–5, duševní pohoda pomocí škály SWEMWBS (The Short Warwick Edinburgh Mental Wellbeing Scale) a osamělost pomocí škály osamělosti UCLA.

Nábor dobrovolníků probíhal v akademickém sektoru a nevládních organizacích a asociacích, včetně charit, které se zabývají dobrými životními podmínkami zvířat, na sociálních sítích a v jiných mediích. Studie byla zahájena 16. dubna, 4 týdny po uplatnění striktních pravidel sociálního distancování a izolace ve Velké Británii, a byla ukončena 31. května, kdy došlo k opětovnému rozvolnění přísných pravidel. Veškerá získaná data byla zpracovaná pomocí analýzy rozptylu (ANOVA).

Výsledná zjištění

Síla vazby člověk − zvíře a jejich interakce

Nejčastějšími mazlíčky byli kočky a psi, následovaní malými hlodavci a rybičkami. Síla vazby mezi majiteli a jejich zvířaty byla vyšší u lidí, kteří na začátku studie uváděli nižší skóre výsledků souvisejících s duševním zdravím, tzn. u těch, kteří na tom byli na začátku sledování psychicky hůře a více se emočně vázali na své mazlíčky. Podle výsledků studie se síla emocionálního pouta mezi lidmi a zvířaty různého druhu statisticky nelišila. V pozorované kohortě tak byla sledovaná průměrně stejná emoční blízkost mezi člověkem a jeho morčetem jako člověkem a jeho psem.

Interakce s jinými zvířaty než domácími mazlíčky

Nejoblíbenější interakcí se zvířaty mimo domácí mazlíčky bylo pozorování ptáků. Téměř 55 % respondentů uvedlo, že v zahradě pozorovali a krmili ptáky. 39,5 % respondentů uvedlo pozorování divoké zvěře v přírodě, 28 % uvedlo pozorování a krmení jiných divokých zvířat v zahradě, 13,9 % návštěvu a pozorování zvířat na farmě blízké domovu, 11,8 % sledovalo život divokých zvířat prostřednictvím on-line webkamer.

Mazlíčci jako zdroj i nárazník stresu

Vlastnictví a společnost domácího mazlíčka může na člověka působit příznivě jako psychický nárazník proti stresu spojeného s lockdownem. U majitelů zvířat byl pozorovaný menší pokles v hodnotách odpovídajících duševnímu zdraví (b = 0,267; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,079−0,455; p = 0,005) i pocitům osamělosti (b = −0,302; 95% CI −0,461 až – 0,144; p = 0,001).

Vliv domácích mazlíčků na každodenní život

86,5 % respondentů uvedlo, že jim zvířata pomáhají lépe zvládat emoční vypětí v nastalé situaci způsobené onemocněním COVID-19. 72,5 % respondentů udržují domácí mazlíčci fit a aktivní. 94,9 % účastníků si neumělo představit život bez svých mazlíčků a 94,4 % uvedlo jejich pozitivní vliv na svou rodinu. Pouze 5,2 % uvedlo domácí zvířata jako aktuální zdroj problémů v rodině.

Starost o zvířata

67,6 % (n = 3599) majitelů zvířat vyjádřilo obavy spojené s restrikcemi spojenými s omezením šíření COVID-19, jako je uzavření zařízení veterinární péče (40,8 %; n = 2171) nebo omezení pohybu zvířat během lockdownu (21,7 %; n = 1155). Majitelé se také strachovali o to, kdo by se staral o jejich mazlíčka v případě onemocnění, které by jim znemožnilo se o ně postarat (22 %; n = 1173).

Závěr

Většina účastníků studie považovala svá domácí zvířata za zdroj značné psychické podpory a posílení duševního zdraví během období lockdownu. Zároveň je však pro ně také důležité, aby byli i v časech pandemie schopni zaopatřit případné potřeby svých mazlíčků, jakými jsou například veterinární péče, pravidelný pohyb a zajištění kvalitní stravy. Nenaplnění potřeb by mohlo vést k frustraci nejen domácích mazlíčků, ale také jejich majitelů, a dále tak prohlubovat stres zažívaný v již tak náročném období restrikcí.

(lexi)

Zdroj: Ratschen E., Shoesmith E., Shabab L. et al. Human-animal relationship and interactions during the Covid-19 lockdown phase in the UK: investigating links with mental health and loneliness. PLOS One 2020 Sep 25; 15 (9): e0239397, doi: 10.1371/journal.pone.0239397.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se