Měříte správně glukózu?

1. 10. 2020

Diabetes mellitus je léčitelné onemocnění, které však vyžaduje značné úsilí vynaložené jak veterinárním lékařem, tak také majitelem pacienta. Kontrola diabetu je často komplikována zdravotním stavem zvířete, variabilní reakcí na terapii i řadou vnějších faktorů. Klíčovou roli v managementu diabetu hraje monitorování glykémie.

Úvod

Diabetes mellitus (DM) je časté endokrinní onemocnění u psů a koček, které se vyskytuje přibližně u 1 ze 300 pacientů. Klinické příznaky odrážejí hyperglykémii s výslednou glykosurií. O diagnóze DM svědčí přetrvávající hyperglykémie a glykosurie. U koček může být měření fruktosaminu užitečné pro rozlišení hyperglykémie vyvolané stresem od diabetu.

Terapie spočívá v úpravě diety (viz článek Výživa diabetické kočky) a pohybového režimu, případně v aplikaci inzulinu, pokud režimová opatření nejsou k úpravě glykémie dostačující.

Úspěch léčby je ovlivněn mnoha faktory, zejména:

 • excelentní komunikací s majitelem; až 25 % diabetických pacientů je uspáno ihned po stanovení diagnózy, a to z důvodů, které lze často zvrátit podáním dostatečných a srozumitelných informací o cukrovce a cílech terapie;
 • použitím správného typu inzulinu;
 • vhodným dietním režimem;
 • častým monitorováním glykémie, nejlépe prováděným doma.

Monitorování glykémie

K domácímu měření, stanovení glykemické křivky i rychlé kontrole v ordinaci se nabízí řada ručních glukometrů. Výhodou je zejména jejich jednoduché a rychlé použití. Přednost bychom měli dát glukometrům kalibrovaným pro použití u zvířat, např. AlphaTRAK (Zoetis).

Přenosné glukometry stanovují hladinu glukózy v plazmě s použitím vzorku plné krve (venózní či kapilární). Distribuce glukózy mezi erytrocyty a plazmou se u jednotlivých živočišných druhů liší.

 • Člověk: 42 % glukózy v erytrocytech, 58 % v plazmě
 • pes: 12,5 % glukózy v erytrocytech, 87,5 % v plazmě
 • kočka: 7 % glukózy v erytrocytech, 93 % v plazmě

Humánní glukometry jsou kalibrovány tak, aby zohledňovaly distribuci mezi plazmou a červenými krvinkami u člověka, což vede k chybným výsledkům při jejich použití u veterinárních pacientů, což znázorňuje i obrázek níže. 

Glukometry určené pro použití u lidí jsou kalibrovány pro detekci glukózy v lidské krvi. Způsob distribuce glukózy v lidské krvi se výrazně liší od způsobu distribuce v krvi psů a koček. Humánní glukometry tento rozdíl nezohledňují a podceňují hladinu glukózy v krvi, což vede k nepřesným výsledkům. AlphaTRAK 2 je kalibrován speciálně pro krev psů a koček. Protože se také krev psů a koček navzájem liší, má AlphaTRAK specifické nastavení pro psy nebo kočky.

Glukometry určené pro veterinární praxi

Přesnost

Srovnávací studie prokazují, že hodnoty glukózy naměřené přístrojem AlphaTRAK u psů, koček a koní jsou výrazně přesnější než výsledky získané pomocí humánních přenosných glukometrů, které obecně hladinu glukózy u zvířat podhodnocují.

Procentuální odchylka měření glukometrem od výsledků komerční referenční laboratoře:

 • kočka: Zoetis AlphaTRAK –1,6 %; humánní glukometry –18,9 až –23 %
 • pes: Zoetis AlphaTRAK +0,1 %; humánní glukometry –22,71 až –28,5 %
 • kůň: Zoetis AlphaTRAK +0,44 %; humánní glukometry –18,9 až –20,4 %

Univerzálnost

Veterinární glukometr AlphaTRAK umožňuje přecházet mezi testováním koček a psů pomocí druhově specifického kódu bez nutnosti výměny čipu. Je možné párovat více druhů (fretky, koně, potkany, myši).

Jednoduchost

Výhodou je rozšířený rozsah měření oproti jiným glukometrům: 1,1–41,7 mmol/l (20–750 mg/dl). Objem vzorku potřebný pro vyšetření činí pouze 0,3 µl, což snižuje míru stresu při odběru a zjednodušuje vyšetření u drobných pacientů a mláďat. Vzorek lze aplikovat na pravou i levou stranu testovacího proužku.

Jednoduchá obsluha přístroje a relativně snadné získání vzorku krve umožňuje využití přístroje i poučeným majitelem v domácím prostředí. Zejména u koček se tak snižuje míra stresu, který by mohl ovlivňovat výsledek měření. Pravidelné a časté monitorování glykémie, kterého dosáhneme ve spolupráci s majitelem, výrazně zlepšuje účinnost terapie, a tím prognózu onemocnění.

Využití v hipiatrické praxi

Zoetis AlphaTRAK lze využít i v hipiatrické praxi, např. k:

 • monitorování glykémie u novorozených hříbat;
 • stanovení rizika laminitidy související s Cushingovým syndromem;
 • výpočtu rizika vzniku diabetu mellitu;
 • potvrzení inzulinové rezistence související s metabolickým syndromem u koní.

Výsledky měření odpovídají hodnotám získaným referenčními laboratořemi a jsou přesnější než výsledky získané pomocí humánních glukometrů.

Závěr

Monitorování glykémie je nezbytnou součástí péče o diabetického pacienta. S výhodou můžeme využít přenosné glukometry kalibrované přímo pro použití u zvířat, které poskytují přesnější výsledky než glukometry humánní.

(tom)

Zdroje:
1. Behrend E., Holford A., Lahan P. et al. AAHA Diabetes management guidelines for dogs and cats. Veterinary Practice Guidelines, 2018. Dostupné na: www.aaha.org/globalassets/02-guidelines/diabetes/diabetes-guidelines_final.pdf
2.Bruyette D. Diabetes mellitus in dogs and cats. MSD Veterinary Manual, 2019. Dostupné na: www.msdvetmanual.com/endocrine-system/the-pancreas/diabetes-mellitus-in-dogs-and-cats#
3. AlphaTRAK manuál. Zoetis.Štítky
Malá zvířata Veterinární lékař Student veterinárního lékařství Veterinární sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se