Změny chování u kastrovaného kocoura v důsledku funkčního adenomu kůry nadledvin − kazuistika

4. 8. 2021

Funkční tumory nadledvin, které produkují pouze pohlavní hormony a projevují se primárně změnou chování, jsou u koček poměrně vzácné. Následující kazuistika popisuje případ 9letého kocoura, u kterého se objevila agresivita ještě předtím, než došlo k morfologickým změnám penisu a byly detekovány strukturní změny kůry nadledvin.

Úvod         

Tumory nadledvin jsou u koček poměrně vzácné a představují pouze 0,2 % všech nádorů. Nejčastější endokrinopatií spojenou s nádorem nadledvin je hyperaldosteronismus. Naopak funkční tumory produkující pouze pohlavní hormony jsou velmi vzácné a bylo popsáno pouze 6 takových případů: 2 byly spojeny s nadprodukcí testosteronu, 3 se sekrecí estradiolu a u 1 kočky tumor produkoval androstendion a testosteron. U všech pacientů byly zaznamenány poruchy chování.

Nejčastějšími změnami chování, se kterými se majitelé koček setkávají, jsou vzájemná agrese mezi zvířaty a nežádoucí močení. Tyto poruchy mohou být příznakem jiného onemocnění, a proto by měl být pacient vždy důsledně vyšetřen, a to včetně laboratorních testů.

Popis případu

Anamnéza a klinické vyšetření

9letý kastrovaný samec domácí krátkosrsté kočky byl předveden k vyšetření z důvodu 3 měsíce trvající výrazné agrese vůči ostatním kočkám, nadměrné vokalizace a nežádoucího močení v domácnosti. Kocour vždy žil ve větší skupině koček a nikdy předtím agresivitu nevykazoval. Před 2 měsíci, kdy se poruchy chování zintenzivnily a zvíře proto bylo přineseno do ordinace, byla při fyzikálním vyšetření zjištěna bolestivost křížové oblasti a byl nasazen meloxikam (0,02 mg/kg q24 h po dobu 10 dní). Zároveň byla doporučena návštěva u odborníka na chování koček.

Z důvodu agresivního chování musel být kocour před vyšetřením u specialisty premedikován gabapetinem (100 mg pro toto). Klinické vyšetření ani ultrazvuk neodhalily žádný patologický nález. Jelikož potíže přetrvávaly, byla další návštěva naplánována za 2 měsíce. Při té byly zjištěny výrazné hrbolky/ostny na penisu a abdominální ultrazvuk ukázal zvětšení pravé nadledviny (1,11 × 0,42 cm) a hyperechogenní nodulus v její kraniální části. CT vyšetření provedené o 3 dny později lézi v pravé nadledvině potvrdilo.

Laboratorní vyšetření

Kompletní krevní obraz, biochemický profil, vyšetření moči a celkový tyroxin/TSH nevykazovaly patologické změny. Rovněž výsledky supresního testu s nízkou dávkou dexamethasonu pro vyloučení hyperadrenokorticismu se nacházely v rámci fyziologického rozmezí. Pro posouzení funkce nadledvin byl proveden ACTH stimulační test, který ukázal zvýšenou bazální hladinu androstendionu (1,63 ng/ml; referenční hodnota 0,1−0,6 ng/ml) a testosteronu (2,58 ng/ml; referenční hodnota < 0,4 ng/ml), jež zůstaly po zvýšené i po aplikaci ACTH. Bazální i postimulační koncentrace ostatních hormonů (kortisol, estradiol, progesteron, 17-OH progesteron a aldosteron) byly v normě.

Terapie a následné kontroly

Na základě výsledků adrenálního panelu byla stanovena pracovní diagnóza funkční tumor kůry nadledvin produkující pohlavní hormony a byla doporučena pravostranná adrenalektomie. Jako prevence deficitu kortisolu byl před manipulací s nadledvinou intravenózně podán dexamethason v dávce 0,2 mg/kg. ACTH stimulační test pro kontrolu hladiny kortisolu provedený 72 hodin po operaci vykazoval fyziologické hodnoty.

Histopatologické vyšetření potvrdilo adrenokortikální adenom.

Po 10 dnech se pacient plně zotavil, poruchy chování však přetrvávaly v nezměněné intenzitě.

3 měsíce po odstranění tumoru byl patrný signifikantní pokles původně zvýšených hladin hormonů – androstendionu (bazální hladina 0,23 ng/ml, postimulační 1,09 ng/ml) i testosteronu (bazální 0,04 ng/ml, postimulační 0,05 ng/ml). Rovněž vymizely trny na penisu. Majitelka informovala, že se výrazně snížilo nežádoucí močení i vokalizace, agresivní chování však přetrvávalo, a navíc docházelo k útokům od jedné konkrétní kočky ve skupině.

Byla zahájena behaviorální terapie, včetně medikace pacienta i útočící kočky antidepresivy (fluoxetin 1 mg/kg q24 h). Plán znovuzařazení pacienta do skupiny spočíval v jeho separaci od ostatních členů skupiny a postupném seznamování v rámci kontrolovaných „sezení“. Ta probíhala několikrát týdně a docházelo při nich k postupnému sbližování obou koček.

Od začátku behaviorální terapie se majitelka obávala potyček a zranění zvířat, a průběh byl proto velmi pomalý. Dokonce uvažovala o tom, že se kocoura vzdá. Přesto však po 2 letech od operace znovu žila celá skupina koček společně a neobcházelo k žádným projevům agresivity.

Diskuse a závěr

Diagnóza nádoru nadledvin produkujícího pohlavní hormony byla u tohoto pacienta založena na anamnéze (ve které dominovaly poruchy chování), klinickém vyšetření (výrazné trny na penisu, jež nejsou pro kastrovaného jedince typické), ultrasonografii a endokrinologickém vyšetření. Je zřejmé, že změny chování se objevily o několik měsíců dříve než ostatní příznaky.

U každého pacienta se změnami chování by proto měly být zvažovány nejen psychické, ale rovněž fyzické nemoci a příčiny i při absenci jiných příznaků. Je totiž možné, že se dosud neobjevily nebo jsou nevýrazné. Zejména pokud se porucha chování neprojevuje v obvyklé formě, je vhodné důkladné vyšetření po čase zopakovat. Zároveň je potřeba majitele upozornit na to, že i když je zjištěn základní zdravotní problém, nemusí léčba nutně znamenat, že porucha chování brzy zmizí.

(tom)

Zdroj: Reche Junior A., Ramos D., Ferreira M. et al. A case of behavioral changes in a castrated male cat due to a functional adrenocortical adenoma producing testosterone and androstenedione. JFMS Open Rep 2021 Jan 12; 7 (1): 2055116920981247, doi: 10.1177/2055116920981247.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se