Terapie strachu z ohňostroje u psů: Které metody jsou skutečně efektivní?

21. 12. 2020

Rozsáhlá letos publikovaná studie se pokusila zhodnotit účinnost různých metod zvládání strachu z hluku při ohňostrojích u psů, což je velmi častý důvod návštěvy veterinární ordinace v období přelomu roku.

Problém u každého druhého psa

Strach z hlasitých zvuků při ohňostroji nebo použití pyrotechniky je dle průzkumů v různé míře pozorován asi u poloviny psů. V záplavě chovatelských rad a volně dostupných preparátů proti stresu však chybějí vědecky podložené studie zkoumající efektivitu jednotlivých metod léčby.

V citované práci byl využit rozsáhlý on-line dotazník pro majitele psů v Německu a Anglii, kteří subjektivně hodnotili jednotlivé metody a jejich vliv na chování psů. Byla použita kombinace výběru z daných možností a škály ohodnocení 1–5. Dotazování se zúčastnilo 1225 respondentů, z nichž více než polovina označila wellfare svého psa během ohňostrojů za výrazně narušený (na stupnici 1–5 tedy > 3).

Metody terapie strachu z hluku

Behaviorální metody

Obecná doporučení jak zvládnout u psa strach z hlasitých zvuků zahrnují úpravu prostředí: setrvat se psem v prostředí, ke kterému má pozitivní vazby, zavřít a zastínit okna, pustit nahlas hudbu nebo bílý šum, ignorovat projevy strachu a hrát si se psem nebo jej krmit pamlsky.

Systematická desenzitizace a protipodmiňování

Desenzitizaci lze definovat jako postupnou a kontrolovanou expozici obávanému stimulu vedoucí k vymizení nežádoucích projevů strachu. Zahrnuje opakované pravidelné vystavování psa stimulům (v tomto případě hluku) o takové intenzitě, která strachovou reakci nevyvolává nebo si na ně pes postupně navyká, přičemž hlasitost se při dalších setkáních zvyšuje. Je známo mnoho faktorů, jež tuto metodu negativně ovlivňují, například pokud nahrávky nejsou dostatečně realistické. Tuto metodu označilo v dotazníku za účinnou 54,4 % majitelů.

Protipodmiňování zahrnuje párování žádoucích stimulů, jako je hra nebo pamlsek, se stimuly navozujícími strach, čímž má dojít ke změně negativní asociace za pozitivní. Protipodmiňování nejlépe funguje v kombinaci s desenzitizací, pokud je toto možné. Pro léčbu strachu z hlasitých zvuků je kombinace desenzitizace pomocí nahrávky na CD a protipodmiňování nejdoporučovanější behaviorální metodou s dobrými výsledky, vyžadující nicméně spíše dlouhodobou práci. Metodu „ad-hoc protipodmiňování“ – okamžité nabízení pozitivních stimulů (jídlo/hra) po počátečních projevech strachu – ve studii zhodnotilo jako efektivní 70,8 % respondentů.

Relaxační trénink

Výcvik psa k relaxaci na povel se provádí klasickým podmiňováním, kdy se relaxace navodí například hlazením či masáží a tento stav se spojí s konkrétním povelem. Pes je za projevy relaxace odměňován a postupně lze tento povel používat i během působení stresových stimulů. Prozatím nebylo potvrzeno, jak moc tento výcvik pomáhá ke snížení strachu, nicméně 69,3 % respondentů v dotazníku bylo s výsledky tohoto tréninku spokojeno.

Farmakologické intervence

Medikace na předpis

Tradičně používanými léčivy jsou benzodiazepiny, inhibitory monoaminooxidázy nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), nicméně existuje jen velmi málo relevantních studií hodnotících jejich efektivitu v této indikaci.

Dvě nedávno publikované placebem kontrolované studie velmi dobře hodnotily efektivitu dexmedetomidinu ve formě orálního gelu (Sileo) a imepitoinu (Pexion). Velmi dobré výsledky jsou zaznamenány také při použití trazodonu, který je v Česku ovšem dostupný pouze ve formě s postupným uvolňováním jako humánní léčivo.

Jako efektivní pro terapii strachu z hluku bylo v dřívějších studiích hodnoceno i několik dalších léků ze skupiny psychofarmak, studie však zahrnovaly malý počet zvířat a jejich detailnější popis je nad rámec tohoto článku.

Co se týče respondentů dotazníku, spokojených s účinností medikace na předpis bylo 68,9 %, přičemž skupina takto léčených psů zahrnovala 103 jedinců.

Alternativní produkty

Účinnost alternativních produktů se v dotazníku pohybovala mezi 27 a 35 %.

Feromony

Analoga zvířecích feromonů, přirozeně zahrnutých ve vnitrodruhové komunikaci, jsou zpracována vomeronazálním orgánem a ovlivňují emoční pochody u zvířete. Uklidňující feromon DAP (Adaptil) byl v několika studiích vyhodnocen jako účinný v kombinaci s behaviorálními metodami, kde skupina léčena touto kombinací vykazovala lepší výsledky oproti skupině léčené pouze behaviorálně.

Nutriční doplňky

Na trhu je k dispozici značné množství přírodních preparátů s indikací zmírnění strachu a stresu, klasifikovaných nikoliv jako léčiva, ale jako potravní doplňky, bylinné esence, esenciální oleje a homeopatika. Klinické studie potvrzující jejich efektivitu převážně chybějí nebo jsou nepřesvědčivé.

Diskuse a závěr

Ačkoliv je metoda on-line dotazování je zatížena subjektivitou hodnocení ze strany majitelů psů, výsledky citované studie je díky jejímu rozsahu a důkladnosti možno považovat za důvěryhodné. Úprava prostředí spolu s behaviorálními metodami zvládnutí strachu z hluku, především protipodmiňováním a relaxačním tréninkem, se ukázaly být nejefektivnějšími metodami zvládnutí stresových událostí, jako jsou silvestrovské oslavy. U psů se závažnějšími projevy strachu je jistě na místě i farmakologická intervence. Mnoho majitelů v této souvislosti raději volí přírodní preparáty, jejich účinnost však bohužel prokázána nebyla.

(zar)

Zdroj: Riemer S. Effectiveness of treatments for firework fears in dogs. J Vet Behav 2020 May–Jun; 37: 61−70, doi: 10.1101/663294.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se