Použití intravenózní lipidové emulze při otravách

5. 12. 2022

Otravy jsou velkým strašákem nejen pro majitele zvířat, ale i pro veterinární lékaře. Ne vždy je jasná konkrétní látka, kterou se zvíře otrávilo, a na druhé straně ne všechny toxiny mají své antidotum. Relativně novou modalitu terapie představuje použití lipidové intravenózní emulze (ILE). V humánní medicíně byla navržena k léčbě toxicity lokálních anestetik na konci 90. let 20. století a poprvé v praxi úspěšně použita v roce 2006. Ve veterinární medicíně se využívá ještě kratší dobu.

Mechanismus účinku ILE

Vychytávání a následné zpracování toxinů

Úspěšnost mechanismu účinku tohoto prostředku závisí především na rozpustnosti toxinu v tucích. Po podání lipidové emulze dochází k tomu, že vysoká koncentrace tuků v plazmě na sebe váže (vychytává) cizorodé látky (toxiny), které tím odstraní z rizikových orgánů, jakými jsou srdce, CNS a svaly, a přenese je do orgánů a tkání, kde jsou tyto toxiny buď metabolizovány (játra), nebo vyloučeny (ledviny), případně uloženy (kosterní svaly). 

Další efekty 

 • Udržování krevního tlaku.
 • Minimalizace reperfuzního poškození.
 • Přímý kardiotonický efekt.

Indikace

Existuje mnoho menších a případových studií, ve kterých byl prokázán pozitivní účinek ILE. V tabulce jsou uvedeny toxiny, u kterých byla prokázána signifikantně pozitivní terapeutická odezva.

TOXIN ODEZVA NA TERAPII DALŠÍ DOPORUČENÍ
amlodipin variabilní  doporučeno pouze jako doplňková terapie
amfetamin/metamfetamin střední  vhodné jako doplňková terapie
baklofen dobrá  doporučeno pro většinu případů, zejména u těch se závažnými příznaky
bromethalin variabilní pouze jako doplňková terapie
karprofen dobrá potenciálně prospěšné jako doplňková terapie
kokain dobrá potenciálně prospěšné jako doplňková terapie
diltiazem v kombinaci s vysokou dávkou inzulinu velmi dobrá  (případová studie na psech) potenciálně prospěšné u těžce postižených pacientů
ibuprofen zlepšení u pacientů s neurologickými příznaky využitelné zejména při přítomnosti neurologických příznaků
loperamid pozitivní odezva léčbu zahájit použitím naloxonu, sekundární použití ILE pouze u refrakterních případů
ivermektin, milbemycin, moxidektin dobrá, špatná odezva u psů s mutací ABCB1 (MDR1) využitelná léčba, špatná odezva u psů s mutací ABCB1 (MDR1)
marihuana dobrá potenciálně prospěšné u těžce postižených pacientů
lidokain, bupivakain dobrá doporučeno u pacientů s neurologickými a kardiovaskulárními příznaky
organofosfáty špatná v tuto chvíli bez důkazu podporujícího použití ILE
permetrin střední až dobrá doporučeno jako doplňková terapie
fenobarbital slabá až střední potenciálně prospěšné u těžce postižených pacientů
mykotoxiny (tremorgenní) 96% pozitivní odezva ke zvážení u těžce postižených pacientů refrakterních na methokarbamol a benzodiazepiny

   

Dávkování

Doporučeno je použití 20% lipidové emulze. U těžkých případů, kde hrozí kardiotoxicita, lze využít 30% emulzi.

 • Bolus 1,5 ml/kg i.v. během 2−3 minut, poté následuje kontinuální infuze.
 • Kontinuální infuze 0,025 ml/kg/min (1,5 ml/kg/hod) po dobu 30−120 minut.
 • Maximální dávka 8 ml/kg/24 hod.

V průběhu aplikace je nutné kontrolovat teplotu a další příznaky alergické reakce.

Pro opakování dávky je nutná kontrola lipémie v krvi po 4−6 hodinách:

 • Pokud lipémie není přítomná a klinické příznaky otravy přetrvávají, lze opakovat jak bolus, tak kontinuální infuzi.
 • Je-li lipémie přítomná a klinické příznaky přetrvávají, zkontrolujeme lipémii za 2 hodiny.

Vedlejší a nežádoucí účinky

Použití lipidové emulze je obecně dobře snášeno a nežádoucí účinky jsou poměrně vzácné. 

Hlášené nežádoucí účinky byly následující:

 • Anafylaktická reakce.
 • Bakteriální kontaminace roztoku (proto by mělo být s přípravky zacházeno sterilně a neměly by být použity 24 hodin po otevření).
 • Plicní embolie.
 • Objemové přetížení.
 • Hyperlipémie (je-li v plazmě zjištěna lipémie, je nutné další podávání odložit kvůli riziku vzniku pankreatitidy).
 • Znovuobjevení klinických příznaků, a to především u toxinů s dlouhým poločasem rozpadu.
 • Syndrom přetížení tukem (hyperlipidémie, tuková embolie, hepatomegalie, ikterus, splenomegalie, trombocytopenie, hemolýza, porucha srážení krve).

Lipidová emulze na sebe může vázat souběžně podávanou medikaci (např. benzodiazepiny), a může tak dojít ke zhoršení nebo návratu klinických příznaků.

(kasa)

Zdroje:
1. Judge P. R. Intravenous lipid emulsion therapy for the management of toxicities in dogs and cats. Vet Education, 2022. Dostupné na: https://veteducation.com.au/intravenous-lipid-emulsion-therapy-for-the-management-of-toxicities-in-dogs-and-cats
2. Brandt C., Hume D. Intoxication management with intravenous lipid emulsion (ILE) therapy for dogs and cats. MedVet, 2019 Jan 19. Dostupné na: www.medvetforpets.com/intoxication-management-with-intravenous-lipid-emulsion-ile-therapy-for-dogs-and-cats  Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se