Pokles spotřeby antimikrobiálních látek pro veterinární použití v letech 2011–2020

11. 2. 2022

Výroční zpráva projektu ESVAC zveřejněná Evropskou lékovou agenturou (EMA) informuje o signifikantním omezení používání antimikrobiálních látek u zvířat, které je společným výsledkem úsilí iniciativy EU a národních kampaní pro uvědomělé a obezřetné používání antimikrobiálních léčivých přípravků u zvířat, obzvláště u zvířat určených k produkci masa.

Projekt ESVAC 

Projekt ESVAC (Evropský dohled nad veterinární spotřebou antimikrobiálních látek) zahájila EMA v září roku 2009 na žádost Evropské komise. Cílem agentury je koordinovat a podporovat evropské země při zavádění standardizovaných a harmonizovaných zpráv o rozsahu prodeje veterinárních antimikrobiálních léčivých přípravků. Každoroční zprávy ESVAC slouží jako referenční zdroj informací pro vědce, veterináře a další zdravotnické odborníky, ale také hodnotitele rizik a zákonodárce v členských státech EU. Hlášení údajů o prodeji a použití antimikrobiálních látek u zvířat je od června 2019 zákonnou povinností členských zemí EU. Společným záměrem je boj proti stoupající antibiotické rezistenci, která je velkým problémem ohrožující zdraví společnosti. 

Signifikantní pokles spotřeby  

Letošní, již XI. zpráva evropské agentury ESVAC poukazuje na pokles prodeje antimikrobiálních látek pro veterinární použití u zvířat určených k produkci potravin v období 2011–2020. Podle údajů, které pravidelně poskytuje 31 zemí EU a EHP a Švýcarska, byl celkový prodej veterinárních antimikrobiálních látek v evropských zemích v roce 2020 o 43 % nižší než v roce 2011. „Pokles prodeje antimikrobiálních látek pro použití u zvířat za posledních 10 let ukazuje, že politické iniciativy EU v kombinaci s pokyny a národními kampaněmi propagující obezřetné používání antimikrobiálních látek u zvířat mají pozitivní účinek,“ uvedl k tomu vedoucí divize veterinárních léčiv EMA Ivo Claassen.  

Pokles spotřeby jednotlivých antimikrobiálních látek 

Prodej antimikrobiálních látek, které jsou v humánní medicíně považované za kriticky důležité, se v průběhu let 2011–2020 znatelně snížil a v roce 2020 tvořil pouze 6 % z celkového prodeje. Zejména odbyt cefalosporinů 3. a 4. generace klesl o 33 %, polymyxinů pak o 76 %, fluorochinolonů o 13 %, prodej ostatních chinolonů dokonce o 85 %. Tyto kategorie zahrnují antimikrobiální látky používané k léčbě závažných humánních infekcí, které jsou způsobené bakteriemi odolnými vůči většině antimikrobiálních léčebných postupů. Tyto antimikrobiální látky by se u zvířat měly používat pouze s omezením, aby byla zachována jejich účinnost a co nejvíc zmírněno riziko pro veřejné zdraví vyplývající z mikrobiální rezistence vůči antimikrobiálním látkám.

„Top 5“ exemplárních případů nevhodného použití ATB ve veterinární medicíně jsme formou ilustrativních kazuistik přiblížili například zde.

Závěr 

Více než 40% pokles prodeje antibiotik pro veterinární použití svědčí o účinné politice týkající se antimikrobiální rezistence u zvířat, především jatečních. Konkrétní čísla spotřeb jednotlivých zemí jsou dostupná ve zveřejněné výroční zprávě.  

(lexi) 

Zdroj: European Medicines Agency. Sales of veterinary antimicrobial agents in 31 European countries in 2019 and 2020. Trends from 2010 to 2020. Eleventh ESVAC report. EMA, 2021. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/report/sales-veterinary-antimicrobial-agents-31-european-countries-2019-2020-trends-2010-2020-eleventh_en.pdf Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se