Ivermektinem u kolií toxicita léčiv u psů a koček nekončí

9. 1. 2024

Nežádoucí účinky (NÚ) léků mohou zvýšit morbiditu i mortalitu zvířat. Mnohé z nich však lze předvídat a dnes je již nezřídka nápomocné i genetické testování. Přinášíme přehled některých častých lékových NÚ u konkrétních plemen psů a koček.

1. Mutace MDR1 u pasteveckých plemen 

Gen MDR1 kóduje P-glykoprotein (P-gp), lékový transportér, který hraje klíčovou roli při distribuci léčiv. Defektní funkce P-gp může vést k závažným až fatálním nežádoucím účinkům léků z důvodu jejich zvýšené expozice v CNS nebo zvýšené systémové expozice (nedostatečné vylučování léků žlučí a/nebo ledvinami pomocí P-gp).

Mutace genu MDR1 byly popsány u psů i koček. Obecně je toxicita nejzávažnější u homozygotů, ale může se vyskytnout i u heterozygotů (viz tab. 1). Homozygot nese mutaci v obou alelách a předává 1 kopii defektního genu na potomky. Heterozygot má pouze 1 kopii mutovaného genu MDR1, je zde však 50% šance, že se vadný gen přenese na potomky. Při podávání vyšších dávek stejné látky mohou heterozygoti reagovat obdobně jako homozygoti.

Je třeba dodat, že defektní funkce P-gp může být i důsledkem interakcí mezi léky. Některé běžně používané látky mohou inhibovat funkci P-gp, a to i u zvířat s normální strukturou genu MDR1

    

Tab. 1  Léčiva, kterým je třeba se vyhnout nebo je používat v nižších dávkách (zdroj: Mealey, 2016)

Antiparazitika

makrocyklické laktony*

 • doramektin
 • eprinomektin
 • ivermektin
 • milbemycin
 • moxidektin
 • selamektin

Za bezpečné se považují dávky indikované při dirofilarióze (vždy prostudovat příbalový leták), vyšší dávky mohou vést k nežádoucím neurologickým účinkům u +/+ i +/−

Ivermektin: dávky pro léčbu svrabu (300−600 µg/kg) mohou způsobit závažnou (potenciálně smrtelnou) neurologickou toxicitu u +/+

Pozn.: Autorce se podařilo u některých +/− použít ivermektin k léčbě sarkoptového svrabu a generalizované demodikózy, a to v závislosti na dalších faktorech (např. schopnost majitele vypozorovat časné příznaky toxicity)

Milbemycin, moxidektin, selamektin ve vyšších dávkách a/nebo při častějším podávání: u +/+ byla v případě vyšší dávky (cca 10−20× vyšší než preventivní dávka proti dirofilarióze) nebo častějšího používání (denně místo měsíčně) prokázána neurologická toxicita

oktadepsipeptidy

 • emodepsid

Kombinace emodepsid + prazikvantel může vyvolat neurologickou toxicitu u koček s mutací MDR1 i u +/+ psů

Chemoterapeutika

antibiotika/antineoplastika

 • aktinomycin D
 • doxorubicin

Psi +/+ i +/– mají zvýšené riziko neutropenie, trombocytopenie a nežádoucích účinků na trávicí trakt

Autorkou doporučené dávkování u psů +/+:

 • počáteční dávka – snížení o 50 %
 • následné zvýšení dávky dle tolerance

U psů +/–:

 • počáteční dávka – snížení o 25 %
 • následné zvýšení dávky dle snášenlivosti

vinka alkaloidy

 • vinblastin
 • vinkristin
 • vinorelbin

Hrozí:

 • neutropenie a trombocytopenie
 • GI a neurologické nežádoucí účinky
 • neurologická toxicita

Současná doporučení (off label) – psi:

 • +/+ snížení dávky o 50 %
 • +/– snížení dávky o 25 %

taxany

 • docetaxel
 • paklitaxel

Neexistují žádné schválené přípravky s obsahem těchto látek pro použití u psů nebo koček s mutací MDR1

Paklitaxel způsobil těžkou myelosupresi u +/– psa léčeného sníženou dávkou této látky

Použití taxanů by mělo byt vždy pečlivě zváženo

GIT

antidiaroika

 • loperamid

Opioid vylučovaný z CNS pomocí P-glykoproteinu

U +/+ psů může dosáhnout vysokých koncentrací v CNS, riziko neurologické toxicity (deprese CNS)

Účinek může být zvrácen pomocí opioidních antagonistů (naloxon)

antiemetika

 • ondansetron

Autorce je známo několik +/+ psů, u kterých se po podání tohoto přípravku vyskytla mírná až středně těžká deprese CNS

Ondansetron je substrátem P-glykoproteinu, jiná antiemetika mohou být vhodnější volbou, zejména u pacientů s nádorovým onemocněním, kteří dostávají chemoterapeutika, jež jsou také substráty P-glykoproteinu

U +/+ i +/– jedinců může konkurence substrátů o P-glykoprotein při vylučování žlučí nebo ledvinami zpozdit clearance a následně zvýšit toxicitu

Analgetika/sedativa

 • acepromazin

Indikovaný jako trankvilizér a preanestetikum

U psů s mutací MDR1 má tendenci způsobovat hlubokou a prodlouženou sedaci

Snížení dávky by mělo zajistit takovou úroveň trankvilizace a/nebo sedace, jaká se očekává u normálního psa, který dostává plnou dávku:

 • +/+ snížení dávky o 30–50 % (off label)
 • +/– snížení dávky o 25 % (off label)

 • butorfanol

Může způsobit hlubší a dlouhodobější sedaci u psů s mutací MDR1

Snížení dávky by mělo zajistit úroveň trankvilizace a/nebo sedace, jaká se očekává u normálního psa, který dostává plnou dávku:

 • +/+ snížení dávky o 30–50 %
 • +/– snížení dávky o 25 %

Antimikrobika

makrolidová ATB

 • erythromycin

Kolie +/+ vykazovaly příznaky neurologické toxicity krátce po podání erytromycinu

Po vysazení erythromycinu, neurologické příznaky zcela ustoupily

Žádné další potenciální příčiny neurologické toxicity nebyly zjištěny

Pozn.: +/+ = homozygot, +/– = heterozygot.

* Pouze v off label dávkách; dávky pro prevenci dirofilariózy u psů a koček by měly být bezpečné.

   

Které léky inhibují P-glykoprotein?

Ketokonazol a spinosad mají schopnost inhibovat funkci P-gp, proto mohou vést u psů (a pravděpodobně i u koček) k toxicitě léčiv transportovaných P-gp i u jedinců bez mutace MDR1. Je popsána toxicita ivermektinu u psů bez mutace MDR1 podávaného v kombinaci s ketokonazolem nebo spinosadem. Obdobně byla popsána u kombinace ketokonazol + vinblastin.

Která plemena psů jsou postižena?

Mutace MDR1 byla identifikována především u psů pasteveckých plemen (viz tab. 2). Psům stačí získat 1 kopii mutované alely MDR1 od rodiče s rizikovou linií plemene, postižení tak mohou být i kříženci.

   

Tab. 2  Přibližná četnost mutací genu MDR1 (zdroj: Mealey, 2016)

Plemeno

Četnost výskytu mutace

kolie

70 %

dlouhosrstý vipet 

65 %

australský ovčák

50 %

miniaturní australský ovčák

50 %

McNab ovčák

30 %

silken windhound

30 %

anglický ovčácký pes

15 %

šeltie

15%

německý ovčák

10 %

kříženci pasteveckých plemen

10 %

kříženci

5 %

bobtail

5 %

border kolie

< 5 %

kočky 

< 4 %

   

Nebezpečný pesticid abamektin

Abamektin (podobně jako ivermektin) je účinnou látkou v mnoha pesticidech. Tyto produkty mohou u psů s mutací MDR1 způsobit závažnou neurologickou toxicitu. Klinické příznaky u psů jsou podobné těm u ivermektinové toxikózy. Doposud se neví o specifické toxicitě abamektinu u koček, ale očekávají se podobné klinické příznaky jako u ivermektinu.

Nebezpečné exkrementy hospodářských zvířat 

Pozor i na exkrementy hospodářských zvířat, která byla odčervována léky rizikovými pro psy s dysfunkcí P-gp.

   

2. Deficit CYP2B11 u chrtů a dalších plemen

Greyhoundi se po podání některých injekčních anestetik (např. thiopentalu, thiamylalu či propofolu) zotavují pomaleji než jiná plemena psů, pravděpodobně kvůli snížené expresi izoenzymu CYP2B11 jaterního cytochromu P450. CYP2B11 metabolizuje řadu anestetik, včetně propofolu, ketaminu, midazolamu a medetomidinu.

U chrtů a některých dalších plemen (viz tab. 3) byla nedávno identifikována mutace H3 v genu pro CYP2B11, která snižuje expresi tohoto izoenzymu in vitro. Výskyt mutace u greyhoundů se liší, pravděpodobně z důvodu selektivního chovu pro různé účely. 

  

Tab. 3  Plemena psů, u kterých je známa mutace H3 CYP2B11 (zdroj: Mealey a Court, 2021)

Plemeno

Četnost výskytu mutace

greyhound (registrovaný Americkým kynologickým svazem)

59 %

rhodéský ridgeback

28 %

barzoj

26 %

greyhound (registrovaný Národní asociací chrtů)

17 %

italský chrtík

11 %

vipet

11 %

skotský jelení pes

11 %

silken windhound

7 %

španělský galgo

6 %

dlouhosrstý vipet

5 %

ibizský podenco 

3 %

zlatý retrívr

12 %

border kolie

8 %

labradorský retrívr

6 %

kříženci

2 %

   

3. Přecitlivělost na sulfonamidy u dobrmanů

Přecitlivělost na sulfonamidy se může projevovat horečkou, keratoconjunctivitis sicca, hepatotoxicitou, kožními erupcemi, krevními dyskraziemi a/nebo artropatií a u dobrmanů může vést až k 21% úmrtnosti.

V nedávné studii byla zjištěna souvislost mezi mutací v genu pro cytochrom b5 reduktázu (CYB5R3) a přecitlivělostí na sulfonamidy (pravděpodobně podíl na clearance sulfonamidů). Mutace je zastoupena především právě u dobrmanů, ale může se vyskytnout i u jiných plemen.

  

(kata)

Zdroje:
1. Mealey K., Court M. H. Top 5 breed-specific considerations to avoid adverse drug effects. Clinician's Brief, 2021. Dostupné na: www.cliniciansbrief.com/article/top-5-breed-specific-considerations-avoid-adverse-drug-effects
2. Mealey K. MDR1 gene mutations & drug therapy. Clinician's Brief, 2016. Dostupné na: www.cliniciansbrief.com/article/mdr1-gene-mutations-drug-therapy
3. Mealey K. How should I treat dogs & cats with MDR1 mutation? Clinician's Brief, 2016. Dostupné na: www.cliniciansbrief.com/article/how-should-i-treat-dogs-cats-mdr1-mutation
4. MDR1 testing for dogs and cats. Washington State University, 2023. Dostupné na: https://prime.vetmed.wsu.eduPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se