„Lidská“ onemocnění u psů: V čem jsou stejná a v jakých ohledech se liší?

19. 4. 2024

Psi trpí řadou stejných onemocnění jako lidé. Průběh jejich nemoci, terapie či prognóza však často bývají od těch lidských odlišné. Které nemoci zvládáme lépe my a se kterými se snáz vypořádají „naši nejlepší přátelé“ ze zvířecí říše?

Psi se po CMP zpravidla rychle zotaví

Cévní mozkové příhody (CMP) jsou u lidí druhou nejčastější příčinou úmrtí na světě. Mnozí si myslí, že u psů jsou ojedinělé, ale není tomu tak. S rozvojem diagnostických metod totiž narostl i počet zaznamenaných případů.

U lidí, kteří utrpěli cévní mozkovou příhodu, je běžným příznakem nemoci ochrnutí, tedy oslabení horní a dolní končetiny na jedné straně těla a také pokles ústního koutku. U psů se však tyto symptomy vyskytují jen zřídka, byť příznaky CMP se zpravidla také objeví náhle. V závislosti na postižené oblasti mozku se však mohou velmi různit. Mezi nejčastější symptomy CMP patří: náklon hlavy, poruchy chůze, změny osobnosti, ztráta čistotnosti, oslabené vnímání okolí, abnormální pohyby nebo poloha očí, poruchy chůze – pády/padání na jednu stranu, slepota a záchvaty. 

Díky lehce odlišné anatomii mozku (především méně výrazný pyramidový systém) většinou probíhá jejich zotavení rychle a bez komplikací. U psů nemáme žádnou specifickou léčbu, většinou postačí podpůrná péče.

Prognóza mužů s ca prostaty je výrazně lepší než u psů 

Uvádí se, že karcinomem prostaty (KP) trpí pouze muži, psi a lvi. Lidská a psí prostata mají mnoho společných funkčních, anatomických a fyziologických znaků, ale zatímco u mužů jde o nejčastější nekutánní zhoubný nádor, u psů patří mezi relativně málo častá onemocnění. Další rozdíly najdeme v terapii, a především v prognóze. U psů je velmi nepříznivá, průměrná doba přežití bez léčby je pouze 17 dní, s léčbou zhruba sto dní. Zde je ovšem nutno přičíst i negativní vliv pozdní symptomatické manifestace nemoci, a tím i pozdější zahájení terapie. To se výrazně liší od prognózy pozorované u mužů, kde se uvádí, že pětiletá úmrtnost v důsledku KP u pacientů mladších 75 let je naštěstí jen 3–4 %. 

Terapie RA u psů je mnohem komplikovanější  

Osteoartritida (OA) neboli degenerativní onemocnění kloubů se u lidí i psů nejčastější týká kolen, kyčlí, ramen a loktů. Bolest, kterou pociťují, má také společný základ, což vede vědce k domněnce, že neurofyziologie obou živočišných druhů je propojená. Snaží se tak o přístup one medicine, tedy určit společné mechanismy a nové možnosti léčby, které pomohou jak psům, tak lidem. Takový přístup bohužel nelze aplikovat u revmatoidní artritidy (RA).

V minulosti byla léčba RA u lidí postavena na nesteroidních antirevmaticích a v pozdější fázi onemocnění na chorobu modifikujících lécích, nyní je v léčbě uplatňován cílený přístup. Revmatoidní artritida je u psů sice vzácná, ale potřebná terapie je mnohem komplikovanější a agresivnější než u lidí. Klasicky byla u psích pacientů doporučovaná imunosuprese pomocí kortikoidů, ale odpověď na tuto terapii nebyla stálá ani při vysokých dávkách. Četné nežádoucí účinky navíc omezují jejich dlouhodobé užívání, což vede k potřebě nových léčebných strategií. V tomto ohledu byla u psů vyzkoušena celá řada terapeutických postupů, v některých případech byla účinná léčba pomocí solí zlata (např. thiomalátu sodnozlatného), a to samotných nebo v kombinaci s prednisonem, ale doba do klinického zlepšení čítala dlouhé týdny (6–12 týdnů). Mezi nejnovější zkoušené strategie tak dnes patří buněčná terapie pomocí mezenchymálních kmenových buněk. Tento nový přístup dává naději psím pacientům s dřívější velmi špatnou prognózou (nezřídka končicí eutanazií). Navzdory dosavadní terapii se u většiny psů rozvíjí progresivní onemocnění kloubů s různým stupněm instability a ankylózy.

(kata)

Zdroje:
1. Epidemiologie cévní mozkové příhody. FN u sv. Anny, Brno, 2024. Dostupné na: www.fnusa.cz/o-nemocnici/cmp/cevni-mozkova-prihoda-detailne
2. Platt S. Canine stroke. 33rd Annual World Small Animal Veterinary Association Congress, Dublin, 2008 Aug 20−24. Dostupné na: www.vin.com/apputil/content/defaultadv1.aspx?pId=11268&id=3866650
3. How can I tell if my pet has had a stroke? American Animal Hospital Association, 2024. Dostupné na: www.aaha.org/your-pet/pet-owner-education/ask-aaha/strokes-in-dogs
4. Ryman-Tubb T., Lothion-Roy J. H., Metzler V. M. et al. Comparative pathology of dog and human prostate cancer. Vet Med Sci 2022; 8 (1): 110–120, doi: 10.1002/vms3.642.
5. Meeson R. L., Todhunter R. J., Blunn G. et al. Spontaneous dog osteoarthritis – a One Medicine vision. Nat Rev Rheumatol 2019; 15 (5): 273–287, doi: 10.1038/s41584-019-0202-1.
6. Di Matteo A., Bathon J. M., Emery P. Rheumatoid arthritis. Lancet 2023; 402 (10416): 2019–2033, doi: 10.1016/S0140-6736(23)01525-8.
7. Romatowski J. Comparative therapeutics of canine and human rheumatoid arthritis. J Am Vet Med Assoc 1984; 185 (5): 558–562.
8. Seo M. G., Park S., Han S. et al. Long-term treatment of allogeneic adipose-derived stem cells in a dog with rheumatoid arthritis. J Vet Sci 2022; 23 (4): e61, doi: 10.4142/jvs.22069.
9. Svoboda M., Senior D. F., Doubek J., Klimeš J. Nemoci psa a kočky, II. díl. Noviko, Brno, 2001.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se