Osteoartritida u psů: Existuje možnost účinné a bezpečné léčby bolesti?

11. 11. 2021

Osteoartritida postihuje přibližně 20 % psů starších 1 roku a až 90 % psů nad 5 let věku. Cílem terapie je především zlepšit kvalitu života, tzn. ulevit pacientovi od bolesti, zpomalit progresi onemocnění a zachovat či obnovit pohyblivost. Jedním z nových léčiv určených k terapii této bolesti je bedinvetmab. V nedávné době bylo publikováno několik studií zaměřených na hodnocení jeho účinnosti a bezpečnosti.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Osteoartritida a možnosti její terapie

Osteoartritida (OA) je progresivní degenerativní onemocnění kloubů charakterizované strukturálními změnami celého kloubu, včetně kloubní chrupavky, synovie, subchondrální kosti a periartikulárních komponent. Výsledkem těchto změn je bolestivost a postupná ztráta funkce kloubu.

Léčba OA se tedy soustředí především na tyto problémy, tzn. zlepšení funkčnosti kloubu a tím pohyblivosti pacienta (kloubní výživa, rehabilitace…) a odstranění bolesti. Lékem první volby často bývá některé z nesteroidních antiflogistik (NSAIDs); pokud je však používáno jako monoterapie, bývá účinek často nedostatečný. Kontrola bolesti spojené s OA tak často bývá terapeutickou výzvou. Jednou z nových alternativ je bedinvetmab, monoklonální protilátka zaměřená proti nervovému růstovému faktoru (NGF).

NGF je cytokin, který u savců hraje důležitou roli mj. právě v signalizaci bolesti. V kloubech psů trpících OA bývá jeho hladina zvýšená, dochází k hyperstimulaci nociceptorů a hyperalgezii. Bedinvetmab se váže na NGF a brání interakci s jeho receptorem, tropomyosinovou receptorovou kinázou A (TrkA), přerušuje signalizaci NGF/TrkA a snižuje tím hyperalgetickou odpověď spojenou s OA.

Laboratorní hodnocení bezpečnosti bedinvetmabu u psů

Cílem 3 studií kanadského a amerického týmu bylo demonstrovat bezpečnost bedinvetmabu u 32 dospělých laboratorních psů plemene bígl.

Hodnocen byl celkový zdravotní stav, hematologické a biochemické vyšetření a sérové koncentrace léku po opakované s.c. aplikaci bedinvetmabu. Studie 1 dále zahrnovala elektrokardiografické, neurologické a oftalmologické vyšetření a rtg kloubů apendikulární kostry. Studie 2 navíc zkoumala protilátkovou odpověď závislou na T lymfocytech a studie 3 hodnotila bezpečnost krátkodobého souběžného podávání NSAIDs karprofenu s bedinvetmabem. Studie 1 a 3 byly zakončeny patologickým a histopatologickým vyšetřením orgánů a tkání. Design experimentu byl navržen na základě údajů v literatuře a in vitro testů a zahrnoval cílené hodnocení potenciálních bezpečnostních rizik souvisejících se signální cestou NGF.

Výše zmíněná vyšetření neodhalila morfologické ani funkční nežádoucí změny související s léčbou. Negativní vedlejší účinky nebyly zaznamenány ani při krátkodobém souběžném užívání NSAID. Imunogenita vznikající v důsledku léčby nebyla pozorována. Bedinvetmab v dávce 1 mg/kg, 3 mg/kg, resp. 10 mg/kg s.c. 1× měsíčně byl dobře snášen u normálních laboratorních bíglů po dobu 6 měsíců a při souběžném podávání NSAIDs po dobu 2 týdnů.

Hodnocení bezpečnosti a účinnosti u pacientů s OA

Další práce zaměřená na bezpečnost a účinnost bedinvetmabu pro zmírnění bolesti spojené s osteoartritidou u psů byla publikována autory z USA a Belgie v srpnu letošního roku. Dvojitě zaslepená randomizovaná multicentrická placebem kontrolovaná studie proběhla na 287 psích pacientech trpících OA. Zapojeno bylo 26 veterinárních klinik a ordinací ze 4 evropských zemí.

Psi byli náhodně rozděleni do dvou skupin, přičemž jedné (n = 146) bylo podáváno placebo (fyziologický roztok s.c.) a druhé (n = 141) bedinvetmab (0,5–1,0 mg/kg) vždy 1× měsíčně. Po 3 měsících bylo 89 psům ošetřeným bedinvetmabem, kteří dle hodnocení majitele a veterinárního lékaře reagovali pozitivně, podáno až 6 dalších dávek bedinvetmabu v jednoramenné otevřené pokračovací fázi. Úspěšnost byla hodnocena na základě krátkého dotazníku vyplněného majitelem 28. den terapie. Úspěch léčby byl definován jako snížení skóre závažnosti bolesti (0–10) o ≥ 1 a skóre interference bolesti (0–10) o ≥ 2.

Procentuální úspěšnost léčby od 7. dne do všech hodnocených časových bodů byla významně vyšší ve skupině léčené bedinvetmabem než ve skupině s placebem (p ≤ 0,0025). 28. den dosáhlo úspěšnosti 43,5 % psů léčených účinnou látkou ve srovnání s placebem (16,9 %) (p = 0,0017). Úspěšnost léčby pokračovala ve skupině léčené bedinvetmabem i v dalších hodnocených termínech − 56. den (50,8 %), resp. 84. den (48,2 %). Ve skupině s placebem byla ve všech hodnocených časových bodech účinnost nižší než 25 %. Trvalá efektivita byla prokázána i v pokračovací fázi. Nežádoucí příhody se v obou skupinách vyskytovaly s podobnou frekvencí. Byly považovány za typické pro populaci psů s OA a nesouvisely s testovanou léčbou. Léčba bedinvetmabem prokázala významný účinek na všechny tři složky hodnocené dotazníkem – interferenci bolesti, závažnost bolesti a kvalitu života.

Bedinvetmab byl psům s OA podáván 1× měsíčně po dobu až 9 měsíců. Účinnost a bezpečnost léčby byla během studie potvrzena majitelem (dotazník), vyškolenými veterinárními lékaři (klinické a ortopedické vyšetření) a absencí nežádoucích účinků souvisejících s léčbou.

Závěr

Výsledky laboratorních i klinických studií ukazují, že bedinvetmab se jeví jako účinný a bezpečný prostředek pro efektivní zmírnění bolesti u psů postižených osteoartritidou.

Při publikaci tohoto článku jsme získali od chovatelky německého ovčkáka Aliho 2 krátké video záznamy před a po použití produktu Librela. Ali před aplikcí. Ali po aplikaci.

(tom)

Zdroje:
1. Krautmann M., Walters R., Cole P. et al. Laboratory safety evaluation of bedinvetmab, a canine anti-nerve growth factor monoclonal antibody, in dogs. Vet J 2021 Oct; 276: 105733, doi: 10.1016/j.tvjl.2021.105733. 
2. Corral M. J., Moyaert H., Fernandes T. et al. A prospective, randomized, blinded, placebo-controlled multisite clinical study of bedinvetmab, a canine monoclonal antibody targeting nerve growth factor, in dogs with osteoarthritis. Vet Anaesth Analg 2021 Aug 22; S1467-2987(21)00201-4, doi: 10.1016/j.vaa.2021.08.001 [Epub ahead of print].
3. Enomoto M., Mantyh P. W., Murrell J. et al. Anti-nerve growth factor monoclonal antibodies for the control of pain in dogs and cats. Vet Rec 2019; 184 (1): 23, doi: 10.1136/vr.104590.Štítky
Veterinární lékař Student veterinárního lékařství Veterinární sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se