Možnosti point-of-care testování ve veterinární medicíně

4. 6. 2020

POCT (point-of-care testing) je moderní diagnostický směr, který pronikl i do veterinární medicíny. Zahrnuje laboratorní měření a testy prováděné mimo konvenční referenční laboratoř, přímo v místě péče o pacienta. Patří sem řada malých ručních nebo stolních přístrojů a analyzátorů, jež nacházejí své uplatnění v ordinacích veterinárních lékařů i na akademických veterinárních pracovištích.

Úvod

Hlavním přínosem POCT je zejména rychlost, s jakou získáme výsledky. Odpadá nutnost transportu vzorku do laboratoře (včetně požadavků na zabezpečení správné teploty, zabalení, popis vzorku), klesá riziko preanalytických chyb, jež spočívají ve znehodnocení vzorku při jeho transportu, záměně či ztrátě. Vyšetření se obvykle provádí z menšího objemu vzorku, což je výhodné zejména u drobných pacientů (mláďata, drobní savci, ptáci, plazi). Rychlá analýza umožní okamžitě reagovat na zdravotní stav pacienta.

Jedním ze zástupců POCT je komplexní biochemický analyzátor VetScan VS2 určený pro veterinární ordinace, kliniky i terénní praxi. Přístroj má integrovaný systém řízení kvality (iQC®), který monitoruje celý proces analýzy (vlastní analyzátor, použité reagencie i zpracovávaný vzorek).

Obr.:  Biochemický analyzátor VetScan VS2

Odpadá tak nutnost provozních kontrol a manuální kalibrace před měřením, zároveň je přesnost vyšetření srovnatelná s metodami referenční laboratoře. VetScan VS2 umožňuje biochemické a elektrolytové vyšetření, imunotesty a analýzu krevních plynů v jednom přístroji.

Průběh analýzy

K dispozici je 12 testovacích profilů, umístěných v jednotlivých rotorech. Po vyjmutí testovacího rotoru z lednice není nutná jeho teplotní kalibrace. Naneseme pouze 100 µl vzorku (plazma, sérum či plná nesrážlivá krev), umístíme do přístroje a vybereme živočišný druh. Výsledek analýzy je k dispozici do 12 minut. Přítomnost případné hemolýzy, lipémie a/nebo ikteru, která by mohla ovlivnit analýzu, je automaticky znázorněna ve výsledcích. Výsledky, jež se nacházejí mimo referenční rozmezí pro příslušný druh, jsou označeny hvězdičkou.

Testovací profily

Rutinní diagnostika a preventivní péče

Rozšířený diagnostický profil

 • Ideální pro rutinní všeobecné vyšetření, preventivní péči, předoperační vyšetření či geriatrické testy.
 • Parametry: albumin, globuliny, celkový protein, ALP, ALT, amyláza, urea, kreatinin, celkový bilirubin, glukóza, Na+, K+, Ca, P.

Profil preventivní péče plus

 • Komplexní preventivní vyšetření v jednom panelu.
 • Parametry: albumin, globuliny, celkový protein, ALP, ALT, AST, urea, kreatinin, celkový bilirubin, glukóza, Na+, K+, Ca, Cl, tCO2.

Předoperační vyšetření a kritický pacient

Elektrolyty plus

 • Určený pro monitorování acidobazické a elektrolytové rovnováhy, zejména u hospitalizovaných pacientů a při infuzní terapii.
 • Parametry: Na+, K+, Cl, tCO2.

Intenzivní péče plus

 • Diagnostický panel pro sledování orgánových funkcí u pacientů v intenzivní péči.
 • Parametry: ALT, urea, kreatinin, glukóza, Na+, K+, Cl, tCO2.

Základní profil II

 • Využití při základní zdravotní prohlídce, preanestetickém vyšetření, preventivních testech u mladých zvířat nebo při dlouhodobém monitorování chronických chorob (onemocnění ledvin, jater, diabetes mellitus).
 • Parametry: ALP, ALT, urea, kreatinin, glukóza, celkový protein.

Orgánové profily

Ledvinový profil plus

 • Slouží k základnímu vyšetření i dlouhodobému monitorování renálních funkcí.
 • Parametry: albumin, urea, kreatinin, glukóza, Na+, K+, Cl, Ca, P, tCO2.

Jaterní profil pro savce

 • Určený k základnímu vyšetření jater i pro dlouhodobé sledování pacientů s hepatopatiemi nebo při terapii nesteroidními antiflogistiky či jinými potenciálně hepatotoxickými léčivy.
 • Parametry: albumin, ALP, ALT, GGT, urea, cholesterol, celkový bilirubin, žlučové kyseliny.

Speciální testy

Profil fenobarbital

 • Nákladově výhodný profil k vyhodnocení hladiny fenobarbitalu a jaterních parametrů v rámci jednoho vyšetření.
 • Parametry: albumin, ALP, ALT, GGT, AST, urea, celkový bilirubin, fenobarbital.

Profil T4/cholesterol

 • Ideální pro rutinní screening hypotyreózy u psů a diagnostiku hypertyreózy u koček, titraci a sledování pacientů na substituční terapii štítné žlázy nebo u pacientů léčených pro onemocnění štítné žlázy.
 • Parametry: T4, cholesterol.

Druhově specifické testy

Profil pro ptáky/plazy plus

 • Zahrnuje nejdůležitější parametry pro diagnostiku u ptačích a plazích pacientů.
 • Parametry: albumin, globuliny, celkový protein, AST, kreatinkináza, glukóza, žlučové kyseliny, kyselina močová, Na+, K+, Ca, P.

Profil pro velká zvířata

 • Profil určený pro sledování zdravotního stavu stáda a jako diagnostický a prognostický nástroj v buiatrické medicíně.
 • Parametry: albumin, globuliny, celkový protein, ALP, AST, GGT, kreatinkináza, urea, Ca, Mg, P.

Profil pro koně plus

 • Profil vhodný pro rutinní vyšetření sportovních koní, vyšetření před koupí i diagnostiku chorob.
 • Parametry: albumin, globuliny, celkový protein, AST, GGT, kreatinkináza, urea, kreatinin, glukóza, celkový bilirubin, Na+, K+, Ca, tCO2.

(tom)

Zdroje:
1. Flatland B., Freeman K. P., Vap L. M., Harr K. E. ASVCP guidelines: quality assurance for point-of-care testing in veterinary medicine. Vet Clin Pathol 2013; 42 (4): 405−423, doi: 10.1111/vcp.12099.
2. Doubek J. a kol. Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních nemocí. Ústav fyziologie VFU, Brno, 2014.
3. VetScan VS2 Operator’s manual. Zoetis, 2013.Štítky
Veterinární lékař Student veterinárního lékařství Veterinární sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se