Možnosti a postupy terapie osteoartrózy u koní ilustrované kazuistikou

5. 12. 2017

Téměř každý starší kůň trpí v menší či ve větší míře degenerativním onemocněním kloubů v důsledku jezdeckého využívání a sportovní zátěže. Osteoartróza je doprovázena ztuhlostí, bolestivostí, kulháním a odmítáním poslušnosti. V minulosti byla léčba osteoartrózy omezena pouze na aplikaci kortikosteroidů a případnou neurektomii. V průběhu let však byla objevena řada alternativ, jak tlumit bolest, zmírňovat ztuhlost a zlepšovat kvalitu života koní s chronickými pohybovými problémy.

Úvod

Mezi klouby hrudních končetin, jež jsou nejčastěji postiženy chronickým degenerativním procesem, patří kloub kopytní, kloub korunkový a kloub spěnkový. Na pánevní končetině je to kloub hlezenní. Pokud je kloubní pouzdro drážděno dlouhodobě, časem se rozvíjí osteoartróza. Neléčená kapsulitida vede ke vzniku osteofytů a ztuhlosti kloubů.

Klinické zkušenosti 

Autorka prezentovaného příspěvku, profesorka Alicia L. Bertone z Ohijské státní univerzity, doporučuje okamžitou aplikaci protizánětlivých látek pro oddálení rozvoje degenerativních změn, a to nikoliv hned přímo do kloubu, nýbrž pouze do kloubního pouzdra postiženého kapsulitidou. Pro aplikaci volí velmi nízké dávky naředěného methylprednisolon-acetátu (MPA) nebo triamcinolonu 0,3 ml. U koní s postižením kolaterálních vazů kopytního kloubu a kapsulitidou kloubního pouzdra kopytního kloubu lze rovněž použít směs sarapinu a 8 mg MPA. Toto ošetření doprovázené klidem a systémovou aplikací fenylbutazonu obvykle vrátí koně do pracovního využití. Systémová aplikace kyseliny hyaluronové nebo polysulfovaných glykosaminoglykanů je vhodnou podpůrnou léčbou osteoartrózy obecně. Dle zkušeností autorky je však efekt výraznější u koní mladších věkových kategorií. V případě, že příznaky zánětu i přes veškerou výše uvedenou terapii přetrvávají, se přiklání k aplikaci kortikosteroidů přímo do postiženého kloubu. Je lepší intraartikulárně aplikovat protizánětlivé látky než ponechat zánět v kloubu bez medikamentózní intervence. 

Jiné možnosti prevence a léčby OA

Místo kortikosteroidů lze intraartikulárně aplikovat plazmu bohatou na trombocyty (PRP − platelet-rich plasma). Další alternativou k intraartikulárním aplikacím kortikosteroidů je terapie rázovou vlnou a aplikace protizánětlivých látek do nervů inervujících postiženou oblast. Preventivní používání nízkých dávek fenylbutazonu nebo firokoxibu před soutěží, během ní nebo po jejím skončení zmírňuje riziko poškození kloubních struktur. V případě, že se do kloubu uvolní část poškozené chrupavky, je však nutno provést artroskopii. U vysoce pohyblivých kloubů, mezi něž patří kloub spěnkový, kloub karpální a kloub kolenní, lze intraartikulárně aplikovat autologní sérum. Při mírném poškození chrupavky u těchto kloubů často chybí pozitivní rentgenologický nález. Intraartikulární aplikace kmenových buněk vyžaduje další výzkum a studie k prokázání efektivity při léčbě degenerativních onemocnění kloubů.

Kazuistika

Následující kazuistika demonstruje příklad dlouhodobého managementu osteoartrózy u koně (stáří 16 let, sportovně využíván 7 let). Kvůli bilaterální ztuhlosti hrudních končetin a intermitentnímu kulhání na pravou hrudní končetinu byl vyřazen ze sportu a začal být využíván pouze pro dětské jezdecké disciplíny. Mírný valgus korunkového kloubu na pravé hrudní končetině. Pravidelná korekce kopyt, vnější stěna kopyta na pravé hrudní končetině ponechávána o 2−3 mm delší. Navzdory zmírnění zátěže a pravidelné korekci valgózní deformity vykazuje laterální kolaterální vaz kopytního kloubu známky zánětu (lokální otok a hřejivost). V kopytním kloubu je efuze. Na palmární mediální a dorzolaterální části kloubního pouzdra korunkového kloubu je palpačně nalézáno zbytnění měkkých tkání. Okamžité vyřazení ze zátěže, ledování, masáže a injekční aplikace utlumí zánětlivý proces a vedou k vymizení klinických příznaků. Efuze kopytního kloubu je dle potřeby odsávána a do kloubu je následně aplikována kyselina hyaluronová. Maximálně 3× ročně je do kopytního kloubu aplikován methylprednisolon-acetát (MPA) v dávce 40 mg či méně.

Závěr

Osteoartróza postihuje velkou část populace sportovně využívaných koní. Klíčem ke zmírnění průběhu OA je včasný zásah a prevence. Kortikosteroidy a nesteroidní antiflogistika již neznamenají jedinou možnost v léčbě OA. Další možnosti terapie představují autologní sérum, plazma bohatá na trombocyty, sarapin, kyselina hyaluronová, polysulfované glykosaminoglykany a rehabilitační techniky.

(dewa) 

Zdroj: Bertone A. L. What to do with the osteoarthritic horse? Proceedings of the 17th congress of the Italian Association of Equine Veterinarians, Montesilvano, Italy, 2011 Feb 4−6.Štítky
Veterinární lékař Student veterinárního lékařství Veterinární sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se