Enrofloxacin u psů neprodlužuje interval QT

12. 12. 2016

Studie provedená v rámci běžné klinické praxe na psech, kteří netrpěli srdečním onemocněním, zhodnotila, že chinolonové chemoterapeutikum enrofloxacin nezpůsobuje poruchy srdečního rytmu, a představuje tak bezpečnou a účinnou možnost antimikrobiální terapie.

Chinolony a poruchy srdečního rytmu

Délka intervalu QT odráží proces depolarizace a repolarizace komor, který je závislý na řadě funkčních struktur (iontové kanály, vegetativní nervový systém) a parametrů (plazmatická koncentrace elektrolytů, tepová frekvence, věk, pohlaví). Některá léčiva mohou narušovat fyziologické přesuny elektrolytů v srdci, a to například blokádou napěťově řízených draslíkových kanálů. Mechanismus tohoto účinku je z hlediska farmakologie stejný u psa i u člověka.

Je známo, že chinolony mohou ovlivňovat srdeční rytmus, prodlužovat QT interval a zvyšovat riziko vzniku epizod ventrikulárních tachyarytmií. Ve veterinární medicíně však bylo publikováno jen několik prací zabývajících se kardiotoxicitou chinolonů. Enrofloxacin se z 10−40 % metabolizuje v játrech na ciprofloxacin a toto léčivo je řazeno mezi méně rizikové. Údaje přímo o enrofloxacinu u psů však dosud chyběly.

Metodika studie

Studie byla provedena na celkem 30 hospitalizovaných psech průměrného věku 6 let a průměrné hmotnosti 27,1 kg (16 psů, 14 fen). Byli randomizováni do dvou skupin: experimentální skupině (n = 15) byl podáván enrofloxacin s. c. v dávce 5 mg/kg 2× denně a současně byli tito psi léčeni potencovaným penicilinovým antibiotikem (kombinací amoxicilinu s klavulanátem) v dávce 22 mg/kg i. v. 3× denně. Kontrolní skupina (n = 15) dostávala pouze potencovaný penicilin. Každý den po dobu 6 dní byly pořizovány 5minutové záznamy EKG. Před vlastním měřením byla psům vždy ponechána doba na přivyknutí přístroji (do zklidnění srdeční frekvence).

Výsledky

Nebyly nalezeny žádné rozdíly mezi oběma studijními skupinami. Poslední den studie činila průměrná délka intervalu QT 202,9 ms u experimentální skupiny a 213,2 ms u kontrolní skupiny. Odlišné nebyly ani hodnoty intervalu QT korigovaného na srdeční frekvenci. Ani u jedné ze skupin nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky, jiné arytmie, případně změny krevního tlaku.

Závěr

Enrofloxacin u psů bez srdečního onemocnění neprodlužuje interval QT ani nezpůsobuje jiné ventrikulární arytmie. Jeho parenterální podání v profylaxi a léčbě mikrobiálních onemocnění je bezpečné a účinné.

(jam)

Zdroj: Ramírez C. F. A., Scheer P., Tomenendálová J. Effects of parenteral administration of enrofloxacin on electrocardiographic parameters in hospitalized dogs. Acta Vet Brno 2012; 81: 409–414, doi: 10.2754/avb201281040409.Štítky
Veterinární lékař Student veterinárního lékařství Veterinární sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se