Emergentní laparskopická kryptorchiektomie pro akutní torzi varlete u psa – kazuistika

12. 12. 2016

Studie popisuje případ 7letého samce sibiřského huskyho, který byl na veterinární kliniku přivezen pro příznaky náhlé příhody břišní. Po stanovení diagnózy akutní torze nesestouplého varlete byl zvolen miniinvazivní operační přístup v podobě laparaskopické kryptorchiektomie.

Úvod

Kryptorchismus je s prevalencí 0,8–1,5 % nejčastější vrozenou anomálií varlat u psů. U sibiřského huskyho se incidence anomálie pohybuje kolem 14 %. Varle může být nesestouplé uni- nebo bilaterálně a může se vyskytovat v dutině břišní, ingvinálním kanálu nebo ektopicky v podkoží mezi vnější brankou ingvinálního kanálu a šourkem. Při oboustranném kryptorchismu hrozí infertilita v důsledku termálně indukované hypoplazie varlat. Bilaterální i unilaterální kryptorchismus je také rizikovým faktorem pro rozvoj neoplazie varlat. Další komplikací kryptorchismu je akutní torze varlete se známkami náhlé příhody břišní.

V případě elektivních zákroků získává stále větší popularitu miniinvazivní chirurgie. Laparaskopická či laparoskopicky asistovaná kryptorchiektomie je doporučena při elektivním zákroku u psů i koček, protože snižuje míru morbidity, zvyšuje bezpečnost zákroku a zlepšuje vizuální dojem po operaci. Popis emergentních laparaskopických zákroků ve veterinární medicíně je nicméně velmi vzácný a dosud nebyla popsána laparoskopická orchiektomie pro akutní torzi varlete.

Popis případu

Na Kliniku malých zvířat Fakulty veterinárního lékařství v Brně byl přiveden 7letý samec sibiřského huskyho pro akutní nástup letargie, naříkání a nechutenství. Majitel v anamnéze vyloučil předchozí trauma nebo jinou chorobu, se kterou by se pes léčil. Fyzikální vyšetření odhalilo známky kompenzační fáze oběhového šoku. Ve skrotu bylo přítomno pouze levé varle a palpace břicha byla doprovázena intenzivní bolestivou reakcí. Hematologická ani biochemická vyšetření neprokázala žádnou abnormalitu.

Rentgenové vyšetření prokázalo podezřelou sférickou masu v blízkosti močového měchýře. Při ultrazvukovém vyšetření byl prokázán kulový útvar o velikosti 4,2 × 4 × 3,8 cm s heterogenní echogenitou a absencí krevního průtoku při dopplerovském vyšetření. Po vyslovení podezření na akutní torzi varlete byl pes připravován k akutnímu laparoskopickému zákroku. Při operaci byla potvrzena torze semenného provazce se známkami lokální peritonitidy. Veterinární lékaři po verifikaci diagnózy provedli laparoskopickou kryptorchiektomii.

Probouzení z anestezie proběhlo bez komplikací a pes byl první pooperační den propuštěn do domácí péče. Vzhledem k nálezu lokální peritonitidy dostával po dobu 7 dnů kombinaci amoxicilinu a kyseliny klavulanové (12,5 mg/kg) a po dobu 3 dnů analgetikum meloxicam (0,1 mg/kg). Histopatologické vyšetření prokázalo extenzivní intersticiální krvácení a počínající ischemickou nekrózu Sertoliho buněk.

Rekonvalescence proběhla bez komplikací, stehy byly odstraněny po 14 dnech a telefonická kontrola po 6 měsících od zákroku ukázala, že pes je v dobrém zdravotním stavu bez jakýchkoli zdravotních problémů.

Závěr

Kazuistika popisuje úspěšný případ emergentní laparaskopické kryptorchiektomie pro akutní torzi varlete u 7letého samce sibiřského huskyho.

(holi)

Zdroj: Crha M., Goethem B. V., Dvořák M., Nečas A. Emergency laparoscopic cryptorchidectomy for acute abdomen due to testicular torsion in a dog. Acta Vet Brno 2015; 84: 167–171, doi: 10.2754/avb201584020167.Štítky
Veterinární lékař Student veterinárního lékařství Veterinární sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se