Využití obojků uvolňujících psí feromony pro redukci strachu a úzkosti vyvolaných hlukem

20. 12. 2017

Úzkost a strach vyvolané hlukem jsou významným faktorem, kterým se majitelé psů intenzivně zabývají. Cílem práce publikované v časopisu Veterinary Record bylo vyhodnotit efekt psího uklidňujícího feromonu (DAP – dog appeasing pheromone), uvolňovaného z obojku, na redukci zvukem indukovaného strachu a úzkosti při simulaci bouřky.

Možnosti intervence při citlivosti na hluk

Léčba úzkosti indukované hlukem často nastupuje až tehdy, když jsou reakce na stresový faktor extrémní. Citlivost na zdroje silného hluku, jako jsou bouřky, ohňostroje a vysavače, přitom vykazuje značná část populace psů. Používá se řada intervencí s různou účinností zaměřených především na desenzibilizaci, dále psychotropní léky a také přírodní produkty, jako jsou například feromony. Ve studii použitý psí uklidňující feromon je syntetický analog feromonu vylučovaného kojící fenou po porodu intermammárními mazovými žlázami. Zajišťuje pocit bezpečí právě narozených štěňat. 

Metodika a průběh studie

Do zaslepené, placebem kontrolované studie bylo zahrnuto 24 zdravých psů plemene bígl obou pohlaví ve věku mezi 7 a 12 lety, bez historie hlukové fobie. Na základě reakce na silný hluk (simulace bouřky) v primárním testu byli psi rozděleni do 2 skupin (DAP a placebo) se srovnatelným skóre strachu. Následně byl psům nasazen obojek (obsahující DAP, resp. placebo). Každá skupina poté byla vystavena 2 testům při zvukové simulaci bouřky ve 2 po sobě následujících dnech. Druhý test byl proveden za účelem stanovení účinku léčby na strach a úzkost, intenzity odezvy na hrom při opakovaném testování a vyhodnocení reakce po 2 dnech léčby. Psi byli nahráváni na video a následně byly jejich projevy aktivního, pasivního a celkového strachu a úzkosti ohodnoceny vyškoleným pozorovatelem pomocí 6stupňové škály.

Aktivní a pasivní chování, využití úkrytu

Chování se hodnotilo buď jako aktivní, pokud bylo spojeno se zvýšenou aktivitou, nebo pasivní, když pes vykazoval sníženou aktivitu a byly pozorovány autonomní příznaky (chvění, třes, kňučení, stažený ocas). Každý pes byl také ohodnocen celkovým skóre na základě poměru mezi aktivními a pasivními příznaky chování. Analyzována byla i možnost využití úkrytu. Psi ve skupině s DAP využívali úkryt častěji než psi z placebové skupiny.

V porovnání s primárním testem vykazovali psi, kteří měli obojek s DAP, významné snížení celkového a aktivního strachu a úzkosti (p < 0,0001). Významně vyšší byla i míra využití úkrytu. U skupiny s placebem nebylo signifikantní zlepšení pozorováno. Tato zjištění podporují použití DAP v prevenci a řešení strachu a úzkosti vyvolaných silným zvukem.

(fran)

Zdroj: Landsberg G. M., Beck A., Lopez A. et al. Dog-appeasing pheromone collars reduce sound-induced fear and anxiety in beagle dogs: a placebo-controlled study. Vet Rec 2015; 177 (10): 260, doi: 10.1136/vr.103172.Štítky
Veterinární lékař Student veterinárního lékařství Veterinární sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se