Vlhké hojení ran – moderní postup s množstvím benefitů

28. 2. 2018

Veterinární praxe se rutinně zabývají ošetřením nejrůznějších ran, často se jedná o rány špatně se hojící. Dnešní medicína, ať už veterinární, či humánní, považuje za moderní způsob léčby ran metodu vlhkého hojení, která se vyznačuje řadou benefitů. K hojení ran ve vlhkém prostředí existuje na trhu řada pomůcek, mezi nimi i český unikát – přípravek HemaGel.

Proces hojení rány

Hojení je přirozeným obranným procesem, při kterém se uplatňuje řada buněk, jejich dělení, pohyb, antimikrobiální a další funkce. Probíhá v několika fázích (zánětlivá – exsudativní, proliferační, diferenciační a reepitelizační), jež se vzájemně prolínají, časově překrývají a navazují na sebe. Samotný vývoj rány, ať už pozitivním, či negativním směrem, lze hodnotit pomocí systému WHC (The Wound Healing Continuum), kde je hlavním kritériem barva spodiny rány (černá – žlutá – červená – růžová, včetně mezistupňů, kdy se na spodině kombinuje několik barev a typů tkání; 2). V dnešní době se široce uplatňuje hojení nejrůznějších typů ran ve vlhkém prostředí.

Mechanismy a benefity vlhkého hojení

Vlhké hojení ran je spojováno s řadou výhod, mezi něž patří kratší čas reepitelizační fáze, redukce zánětu a nekrózy, žádné negativní dopady na samotnou ránu a její okolí, lepší prostup antimikrobiálních látek a analgetik do rány. Fagocytující buňky a proteolytické enzymy mohou odstranit devitalizovanou tkáň pouze ve vlhkém prostředí, makrofágy pak tuto zkapalněnou tkáň lépe odstraňují. Voda v ráně rovněž působí jako přenašeč kyslíku a metabolitů. V neposlední řadě je nespornou výhodou vlhkého hojení redukce vzniku jizvy a zajištění atraumatických a nebolestivých převazů (1, 2).

Toto rychlejší hojení ran ve vlhkém prostředí je připisováno řadě mechanismů, mezi které patří především snadnější migrace epidermálních buněk po vlhkém povrchu, rychlejší epitelizace a delší přítomnost proteináz a růstových faktorů v ráně. Klinické studie předpokládají, že stimulem pro proliferaci keratinocytů, růst fibroblastů a delší zachování růstových faktorů nutných pro hojení rány je právě tekutina, která se uvolňuje z této rány ve vlhkém prostředí (1). Výrobci na základě poznatků vědců, vycházejících z Winterových postulátů o řadě těchto benefitů hojení ran ve vlhkém prostředí, zásobují současný trh řadou výrobků určených k této péči (hydrokoloidy, pěny, algináty, hydrogely).

Český patent s unikátním účinkem

Ani česká věda nezůstává pozadu − ústavem Makromolekulární chemie Akademie věd ČR byla vyvinuta unikátní patentovaná látka pro udržení vlhkého prostředí v ráně. Jedná se o HemaGel − hydrofilní methakrylátový gel na bázi síťovaného kopolymeru 2-hydroxyethylmethakrylátu obsahujícího polymerně vázané stericky stíněné aminoskupiny. Unikátní složení této látky umožňuje chemicky vázat kyslíkové radikály, které vznikají při zánětlivých procesech, a urychlit proces hojení rány. Tato látka vytváří povrchovou vrstvu, která se chová jako druhá kůže, čímž napomáhá ochraně před vnějšími vlivy a vytváří příznivé prostředí pro hojení ran (akutních i chronických, drobných poranění i větších ran). HemaGel reguluje množství tekutiny v ráně (absorbuje exsudáty z rány a sám dodává do rány tekutiny) a vlhké prostředí pak umožňuje buňkám epidermis migrovat přes serózní exsudát na povrch rány (nejvyšší množství exsudátu se vytvoří 48 hodin po poranění a zároveň je zde i největší míra zánětu). 

Závěr

Hydrogely, mezi které patří i HemaGel, se sice obecně uplatňují především v čisticí fázi hojení, s úspěchem je však lze použít i v jiných fázích, tedy od nekrózy až po epitelizaci (2). Přípravek HemaGel je možné použít nejen u psů a koček, ale i u hospodářských a exotických zvířat.

(kata)

Zdroje:

  1. Junker J. P. E., Kamel R. A., Caterson E. J., Eriksson E. Clinical impact upon wound healing and inflammation in moist, wet, and dry environments. Adv Wound Care (New Rochelle) 2013; 2 (7): 348−356, doi: 10.1089/wound.2012.0412.
  2. Mrázová R., Pokorná A., Krejcar M. Možnosti v hojení ran. Medicína pro praxi 2012; 9 (2): 83−86.


Štítky
Veterinární lékař Student veterinárního lékařství Veterinární sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se