Komplikace hojení rány po operaci LCC a její úspěšné řešení – kazuistika

13. 2. 2018

Hojení operační rány bývá komplikováno infekcí, dehiscencí a dalšími faktory, které prodlužují dobu léčby a zhoršují výslednou funkčnost i kosmetický vzhled tkáně. Prezentovaná kazuistika z veterinární ordinace MVDr. Františka Zahrádky z Plzně popisuje využití gelu VF Vetericyn při řešení dehiscence operační rány po plastice LCC.

Úvod

Hojení rány je proces reparace a regenerace, při kterém je obnovována kontinuita tkání narušená traumatem nebo např. chirurgickou intervencí. Je to dynamický proces zahrnující v různém rozsahu fázi zánětlivou, proliferační a remodelační, při kterých se uplatňuje řada buněk i humorálních systémů (Nečas et al., 2000).

Hojení rány bývá často komplikováno infekcí, zhoršeným zdravotním stavem pacienta, automutilací nebo nevhodným prostředím v ráně. Úspěch terapie závisí na řadě okolností, jako je zamezení kolonizace a tvorby bakteriálního biofilmu v ráně, odstranění nekrotické tkáně, udržení optimální vlhkosti, podpora granulace, reepitelizace a remodelace tkáně. Dobře ošetřené rány se hojí per primam, s minimálním vznikem jizvy a plným obnovením funkce tkáně. Sekundární hojení u ran kontaminovaných, rozsáhlých nebo komplikovaných jinými faktory je spojeno s méně uspokojivým funkčním i kosmetickým výsledkem. Prodlužuje se rovněž doba léčení a zvyšují se celkové náklady na terapii (Nečas et al., 2000; Tobias, 2012).

Popis případu

Šestiletá kastrovaná fena plemene kavalír king charles španěl podstoupila standardní operaci ruptury předního zkříženého vazu kolene. Stehy byly odstraněny 10. den po operaci.

Po odstranění stehů došlo k parciální dehiscenci rány, přítomna byla miliární exsudace v místech stehů. Vzhledem k použití límce majitel vyloučil možnost automutilace. Jako příčina byla suspektně určena zpomalená tvorba keloidní jizvy.

Majitelem byla provedena primární toaleta a sanace rány roztokem Betadine a řepíku. V ordinaci následovala důkladná laváž fyziologickým roztokem za účelem odstranění zbytků dezinfekčních prostředků a byl aplikován gel VF Vetericyn. Majiteli bylo doporučeno pokračovat v ošetřování rány gelem VF Vetericyn bez použití roztoku Betadine (viz obr. 1).

Následující den bylo patrné výrazné zklidnění rány a snížení sekrece. Majitel popisoval rovněž snížení potřeby automutilace. Toaleta rány gelem VF Vetericyn byla prováděna 3× denně (viz obr. 2).

Čtvrtý den po zahájení terapie byla rána klidná, bez projevů exsudace a sekrece, okolí rány velmi uspokojivé, bez známek zánětu. Hojení rány se vrátilo ke stavu sanace per primam (viz obr. 3).

Obr. 1

 

Obr. 2

Obr. 3

 

Diskuse

Všechna stadia hojení mohou být podpořena vhodným managementem. Důležitá je zejména řádná toaleta a sanace rány, které přispívají k odstranění nekrotické tkáně, zabraňují proliferaci patogenů a vytváří v ráně vhodné prostředí.

Vetericyn je sterilní, netoxický, pH-neutrální 0,01% roztok kyseliny chlorné (HClO). Využitelný je k iniciálnímu ošetření rány (laváž), proplachování drénů i opakované hygieně jak akutních, tak chronických ran. Účinek HClO napodobuje přirozené reakce imunitního systému.

Kyselina chlorná je v organismu tvořena zejména neutrofilními granulocyty v procesu respiračního vzplanutí a uplatňuje se v řadě návazných reakcí (Armstrong et al. 2015). Má silný mikrobicidní účinek, včetně působení na bakterie rezistentní k antibiotikům, a riziko vzniku rezistence je zanedbatelné (Landa-Solis et al., 2005; Berger, 2016). Výhodou je i šetrnost ke zdravé tkáni a podpora hojivých procesů pozitivním vlivem na migraci fibroblastů a keratinocytů (Sakarya et al., 2014).

Závěr

Mezi komplikace hojení ran patří mikrobiální kontaminace nebo zhoršené reparační schopnosti tkáně. Hojení ran může být podpořeno vhodným managementem. Gel VF Vetericyn vykazuje dobrý sanační efekt a schopnost eliminovat faktory zhoršující hojení, jako je svědivost a sekrece. Zároveň podporuje přirozené procesy regenerace tkáně.

(tom)

Literatura:

  1. Nečas A., Mezerová J., Raušer P. Obecná chirurgie. In: Svoboda M. a kol. Nemoci psa a kočky. Noviko, Brno, 2000.
  2. Tobias K. M. Basic Wound Care. Clinicians’s Brief 2012 Mar; 74–78. Dostupné na: www.cliniciansbrief.com/article/basic-wound-care
  3. Armstrong D. G., Bohn G., Glat P. et al. Expert recommendations for the use of hypochlorous solution: science and clinical application. Ostomy Wound Manage 2015; 61 (5): S2–S19.
  4. Landa-Solis C., González-Espinosa D., Guzmán-Soriano B. et al. Microcyn: a novel super-oxidized water with neutral pH and disinfectant activity. J Hosp Infect 2005; 61 (4): 291–299, doi: 10.1016/j.jhin.2005.04.021.
  5. Berger D. Topical treatment of pyoderma. Clinicians’s Brief 2016 Jun; 20–25. Dostupné na: www.cliniciansbrief.com/article/topical-treatment-pyoderma
  6. Sakarya S., Gunay N., Karakulak M. Hypochlorous acid: an ideal wound care agent with powerful microbicidal, antibiofilm, and wound healing potency. Wounds 2014; 26 (12): 342–350.


Štítky
Veterinární lékař Student veterinárního lékařství Veterinární sestra
Nejčtenější tento týden Celý článek
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se