Jaká je prevalence nežádoucích reakcí na krmivo s kožními projevy u psů a koček?

24. 10. 2017

Prevalence nežádoucích reakcí na krmivo s projevy na kůži (CAFRs) u psů a koček není přesně známa. Cílem letos publikované práce proto bylo systematicky přezkoumat literaturu a určit prevalenci CAFRs právě u psů a koček s pruritem a kožním onemocněním.

CAFRs

Pojem CAFRs (cutaneous adverse food reactions) zahrnuje jak potravní hypersenzitivitu (krmivem indukovanou alergickou dermatitidu) zprostředkovanou imunitním systémem, tak i potravní intoleranci. Existuje značná variabilita u hlášené prevalence CAFRs u psů a koček. Tato heterogenita údajů může být způsobena kombinací geografických rozdílů mezi studovanými populacemi, variabilitou skupin zvířat zařazených do výzkumu a možná též metodou diagnostiky samotných CAFRs.

Systematický přehled literatury

Ze dvou databází (Web of Science a CAB Abstract databases) bylo využito 22 studií věnujících se CAFRs u psů a 9 studií týkajících se koček, jež uváděly data použitelná pro stanovení prevalence CAFRs. Jednalo se o zdroje publikované v letech 1990–2015, studovaná zvířata pocházela z 15 zemí celého světa včetně České republiky.

Metoda diagnostiky CAFRs nebyla uvedena ve 3 zdrojích, ve všech ostatních byla diagnóza stanovena po redukci pruritu, ke které došlo po podávání eliminační diety (nejčastěji po dobu 6–8 týdnů). Ve všech případech kromě 4 následovala po eliminační dietě provokační dieta. Důležitý je fakt, že pouze 4 články uváděly použití eliminační diety v celé populaci studovaných pacientů.

Výsledná zjištění

Bylo zjištěno, že prevalence CAFRs u psů a koček se liší v závislosti na stanovené diagnóze. U psů přivedených k veterinárnímu lékaři s kožním onemocněním se pohybovala mezi 0 a 24 % (medián 6 %), celkově (u psů s jakoukoli diagnózou) pak byla prevalence 1–2 %. Rozsah prevalence CAFRs činil u psů s pruritem 9–40 % (18 %), u alergických kožních onemocnění 8–62 % (20 %) a u psů s diagnózou atopické dermatitidy 9–50 % (29 %).

U koček ošetřených pro jakoukoliv diagnózu v univerzitní nemocnici byla prevalence CAFRs velmi nízká (0,2 %). U koček s kožními problémy byla zjištěna prevalence 3–6 % (5 %), u koček s pruritem pak byla prevalence CAFRs vyšší (12–21 %) než u koček s kožním onemocněním alergického původu (5–13 %, medián 10 %).

Diskuse

Hlavní limitací práce je zahrnutí studií prováděných v různých obdobích a v různých institucích, a tedy pravděpodobná variabilita metod nebo kritérií použitých pro diagnostiku CAFRs. To se pravděpodobně týká i diagnostiky atopické dermatitidy v použitých studiích. Pokud byla metodika ve studii uvedena, byly CAFRs a AD diagnostikovány dle standardů platných v té době. Ve 4 studiích nebyli všichni psi podrobeni eliminační dietě, což mohlo způsobit nižší prevalenci CAFRs uváděnou v těchto výzkumech.

Závěr

I přes pravděpodobné rozdíly v metodách diagnostiky se prevalence CAFRs u psů a koček zdá být obdobná. U psů a koček s jakoukoliv chorobou činí medián < 1 %, u zvířat s kožní chorobou asi 5 %, s pruritem mezi 15 a 20 % a s alergickým onemocněním kůže mezi 10 a 25 %. Odhaduje se také přibližně u jedné třetiny psů s atopickou dermatitidou.

U psů a koček s pruritem a u pacientů se suspektním alergickým kožním onemocněním je prevalence CAFRs dostatečně vysoká, a je proto namístě v rámci diagnostiky vyloučit CAFRs pomocí eliminační a následně provokační diety. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zvířatům s nesezónním pruritem nebo s příznaky alergické dermatitidy.

(rej)

Zdroj: Olivry T., Mueller R. S. Critically appraised topic on adverse food reactions of companion animals (3): prevalence of cutaneous adverse food reactions in dogs and cats. BMC Vet Res 2017 Feb 15; 13 (1): 51, doi: 10. 1186/s12917-017-0973-z.Štítky
Veterinární lékař Student veterinárního lékařství Veterinární sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se