Vyšetření krevního obrazu v běžné praxi pomocí přístroje VetScan HM5

15. 2. 2022

Analýza krevního obrazu je jedním ze základních vyšetření nutných ke komplexní diagnostice a řešení onemocnění. Díky přístroji VetScan HM5 může být dostupná i pro prvoliniovou praxi.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Hematologický analyzátor VetScan HM5 je díky svým vlastnostem ideálním přístrojem jak pro malé praxe, tak velké kliniky. Jeho výsledky korespondují s hodnotami získanými z velkých laboratoří. Při jeho použití v každodenní praxi rozšíříte a urychlíte diagnostiku ke spokojenosti klientů, zvláště pak o víkendech nebo nočních pohotovostních službách, kdy jsou velké laboratoře nedostupné.

Hlavní přednosti

 • Komplexní rozbor krevního obrazu, včetně přímého měření eozinofilů.
 • 5parametrový diferenciál u většiny běžných druhů zvířat nebo 3parametrový u ostatních.
 • Reprodukovatelnost a přesnost výsledků.
 • Buněčný histogram.
 • Výsledek je k dispozici do 4 minut.
 • Je možné zpracovat i nízkoobjemové vzorky (50 μl)
 • Lze stanovit buněčné elementy v dalších tělních tekutinách (pleurální, peritoneální, synoviální).
 • Snadná údržba.

Možnost použití u velkého počtu zvířat ocení rovněž veterinární lékaři na farmách nebo například v zoologických zahradách. Mezi hlavní druhy zvířat, u kterých je možné stanovit 5parametrový diferenciální rozpočet leukocytů, patří kočka, pes, kůň, skot či lamy. U druhů jako prase, koza, ovce, potkan, fretka, myš, morče a králík můžeme vyšetřit 3parametrový diferenciál.

Zejména u drobných savců a mláďat, u nichž je někdy velkým problémem získat dostatečně velký vzorek krve pro běžnou laboratoř, je přístroj HM5 nedocenitelným pomocníkem, protože je schopen rozboru již z pár kapek krve.

Díky přímému měření eozinofilů pomocí impedance a cytochemických technologií můžeme posunout o krok dále svou diagnostiku alergií a parazitárních onemocnění, protože výsledky jsou srovnatelné s velkými laboratořemi.

Možnosti použití

Vyšetření leukocytů

Pouhé číselné vyjádření změněného počtu leukocytů bývá pro diagnostiku nedostatečné. Až pomocí diferenciálního rozpočtu bílých krvinek jsme schopni velmi rychle odlišit fyziologickou leukocytózu, zánětlivý proces, stresový leukogram nebo nádorový proces z leukocytů. Dle výsledků lze potom adekvátně nastavit léčbu nebo další diagnostiku. K posouzení daného problému nám pomohou i buněčné histogramy, které jsou součástí výsledků.

 • Fyziologická leukocytóza je běžnou a přechodnou reakcí organismu na stres (především u koček, koní a mláďat) a je způsobena dvojicí hormonů − adrenalinem a noradrenalinem. Je charakterizována mírně zvýšeným počtem neutrofilů a lymfocytů, které se vyplavují do krevního řečiště. 
 • Stresový leukogram je definován zvýšeným počtem neutrofilů a monocytů a sníženým počtem lymfocytů a eozinofilů. Jedná se o reakci organismu na zvýšené množství kortikosteroidů, a to jak tělu vlastních (dlouhodobý stres, nemoc), tak i použitých v rámci terapie. 
 • Zánětlivá reakce je typická zvýšeným počtem neutrofilů a tzv. posunem doleva, kdy jsou z kostní dřeně vyplaveny mladé formy těchto bílých krvinek. Při chronickém zánětu jsou zvýšené počty monocytů.
 • Onkologická onemocnění vycházející z leukocytů jsou manifestována abnormálními počty jedné linie bílých krvinek. Dělíme je na lymfoproliferativní a myeloproliferativní. 

Vyšetření erytrocytů

Nejčastějším případem změny fyziologického počtu erytrocytů nebo jejich dalších parametrů je jejich pokles čili anémie. Ta však může mít velké množství příčin a pouze z číselných hodnot, které nám poskytne hematologický analyzátor, je nezjistíme. Je tedy nutné provést další diagnostické kroky, a to v první řadě mikroskopické zhodnocení krevního nátěru.

V čem nám ovšem výsledek může pomoci, je buněčný histogram, ze kterého můžeme odečíst, zda se jedná o anémii regenerativní, nebo neregenerativní. Zvýšení počtu červených krvinek coby onemocnění se označuje jako polycytémie. Primární polycytemia vera je poměrně vzácné onemocnění. Sekundární zvýšení počtu červených krvinek se objevuje při dehydrataci, onemocněních srdce, plic nebo jiných orgánů. Polycytémie bývá provázena i zvýšeným hematokritem.  

Vyšetření trombocytů

Krevní destičky jsou nezastupitelnou složkou krve. Podílejí se především na zástavě krvácení, ale hrají roli i v nespecifické a specifické imunitní odpovědi a dalších procesech. Snížení jejich počtu může vést k zásadním poruchám v procesu srážení krve. Může tak docházet ke krvácení do kůže či sliznice, ale i k vnitřnímu krvácení. Naopak výrazné zvýšení počtu krevních destiček může vést ke zvýšené krevní srážlivosti a tvorbě krevních sraženin kdekoli v těle. Jelikož trombocyty a jejich počet nejsou jediné parametry, které se na srážení krve podílí, je pro zhodnocení krevní srážlivosti nezbytné provést další testy. 

 https://www.zoetis.cz/produkty-a-slu%C5%BEby/diagnostika/diagnosticke-p%C5%99istroje-vetscan/vetscan-hm5-hematologick%C3%BD-analyzator.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=8VXPssNghCM&t=14s

(kasa)

Zdroj: VETSCAN® HM5 Hematology Analyzer. Zoetis, 2022. Dostupné na: www2.zoetisus.com/products/diagnostics/instruments/vetscan-hm5Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se