Vetscan IMAGYST – unikátní in-house platforma nejen pro koprologické vyšetření

29. 6. 2022

Koprologické vyšetření je součástí každodenní diagnostiky. Společnost Zoetis je výhradním distributorem přístroje Vetscan IMAGYST − inovativní platformy, která do veterinárních ordinací přináší zcela nové možnosti vyšetření stolice založené na principu umělé inteligence a poskytuje spolehlivý výsledek během několika minut.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

   

Parazitologické vyšetření stolice

Infestace parazity je u domácích zvířat stále velmi častým jevem, kterému je zapotřebí se ve veterinární praxi věnovat, a to jak na poli prevence, tak terapeuticky. Prevalence začervení oblými červy (Toxocara spp.) se u psů udává až 15 %, u koček dokonce až 35 %, v závislosti na životním stylu a podmínkách chovu. U zdravých dospělých zvířat probíhá infekce obvykle asymptomaticky, jediným průkazem přítomnosti vajíček či larev ve stolici je její mikroskopické vyšetření. Asymptomatická zvířata však slouží jako přenašeči vývojových stadií parazitů a přispívají k jejich šíření mezi další jedince včetně člověka v případě parazitů se zoonotickým potenciálem, jakým je např.právě Toxocara spp. Pravidelné preventivní odčervování prováděné majitelem nebo veterinárním lékařem nemůže tuto možnost zcela eliminovat, nehledě na fakt, že jej nemalé množství majitelů neprovádí. Ve veterinární praxi se nicméně setkáváme i s klinickou manifestací onemocnění parazity, jako jsou akutní či chronické průjmy, zvracení, hubnutí, případně respirační potíže a další systémová postižení organismu.

Mikroskopické vyšetření vzorku stolice patří k rutinním vyšetřením, jež provádí veterinární personál sám nebo jej zasílá do laboratoře. Obě varianty jsou časově poměrně náročné a vyžadují určitou znalost a zkušenost, aby bylo dosaženo spolehlivého výsledku. Velmi efektivním řešením je využití umělé inteligence (UI), které přináší jako novou možnost přístroj Vetscan IMAGYST. Pomocí dodané odběrové soupravy personál veterinární ordinace rychle, čistě a standardizovaně připraví vzorek k vyšetření na mikroskopické sklíčko, jež se pomocí přístroje naskenuje ve vysokém rozlišení. Analýza vzorku následně probíhá za pomoci umělé inteligence, která využije rozsáhlou databázi fotografií vajíček, oocyst a cyst parazitů a během několika minut vypracuje zprávu o nálezu dostupnou ve speciálním software a ve formátu pdf. Sběrem fotografií vývojových stadií konkrétních parazitů se již přes 5 let rozšiřuje databáze snímků, na jejímž základě se UI učí rozpoznávat je a zdokonaluje se tak s každým dalším vyšetřeným materiálem.

Výsledkem dvou studií, kdy vzorky stolice porovnávala umělá inteligence Vetscan IMAGYST a certifikovaní parazitologové, byla shoda přes 94 %. Databáze fotografií se bude neustále rozvíjet a spektrum rozpoznaných parazitů rozšiřovat. V současné době nabízejí dostupné sety diagnostiku parazitů rodů Ancylostoma, Toxocara, Trichuris, Taenia, Isospora a Giardia. Do veterinárních ordinací tak vnášejí možnost provést vyšetření stolice rychle, vždy stejně, správně a přesně, moci kontrolovat vývoj onemocnění nebo účinnost terapie a archivovat pořízené snímky.

Digitální cytologie

Další, připravovanou platformou pro Vetscan IMAGYST je digitální cytologie − mikroskopické hodnocení jednotlivých buněk nebo skupin buněk sloužící identifikaci jejich původu a změn charakteristických pro onkologická, dermatologická, hematologická a další onemocnění. K vyšetření bude možné zaslat vzorek od všech druhů zvířat, která jsou pacienty veterinárních ordinací. Cytologický preparát ze vzorku tkáně nebo tělní tekutiny připraví veterinární personál standardní metodou včetně barvení na mikroskopické sklíčko, které Vetscan IMAGYST celé naskenuje ve vysokém rozlišení. Sken se skrze software odešle k vyšetření některému z týmu certifikovaných patologů. Klient obdrží výslednou zprávu během několika hodin.

Pro Vetscan IMAGYST budou připravovány další aplikace a bude se tak nadále rozvíjet řada možností jeho využití.

Závěr

In-house laboratorní přístroje přinášejí do veterinární medicíny výhodu především v rychlosti dosažení výsledku vyšetření, poskytují mnoho možností jak dodat klientům relevantní a odborně garantované závěry a zároveň lékařům umožňují vzdělávat se a z každé závěrečné zprávy se dozvědět nové informace nebo se ujistit v již dosažených znalostech. Výsledek vyšetření může nyní veterinární lékař obdržet nesrovnatelně rychleji, vzorky budou v software vždy uložené pro další potřeby a sledování vývoje onemocnění. Veterinární lékař, a tím i klient obdrží jako výsledek vyšetření odbornou zprávu s obrázky, což posiluje spolupráci klienta s lékařem.

(zar)

Zdroje: 
1. Vetscan IMAGYST. Dostupné na: www.vetscanimagyst.com
2. Vetscan IMAGYST. Inovace v diagnostice. Zoetis, 2022.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se