Rizikové faktory životního prostředí podporující vznik DM u koček

17. 5. 2017

Diabetes mellitus (DM) u většiny koček odpovídá typu 2 u lidí (relativní deficit sekrece inzulinu v kombinaci s inzulinovou rezistencí). Incidence se odhaduje na 11,6 případu na 10 000 koček ročně. Etiologie vzniku tohoto onemocnění stále není plně objasněna, ale předpokládá se vliv genetických i environmentálních podmínek. Odhalení potenciálních rizikových faktorů tak může vést k lepší prevenci vzniku DM.

Úvod

Podobnost s lidským DM2 najdeme v obecných rizikových faktorech (obezita, věk, fyzická neaktivita) a patofyziologickém nálezu (depozita amyloidních proteinů v ostrůvcích pankreatu). Obezita s nedostatečnou tělesnou aktivitou je považována za jeden z hlavních rizikových faktorů inzulinové rezistence u lidí i koček. Cílem nově publikované švédské studie bylo zkoumat možné faktory podílející se na vzniku tohoto závažného onemocnění.

Metodika studie a sledované parametry

V case-control studii byl k získání dat použit dotazník umístěný na webu. Celkem bylo do analýzy zahrnuto 396 koček s potvrzeným DM a 1670 zdravých jedinců v kontrolní skupině. Dotazník zahrnoval informace nejen o chovaném zvířeti (rok narození, pohlaví, plemeno, kastrace, zdraví, vakcinace, léčba kortikosteroidy či progestiny, typ předkládaného krmiva, krmný režim, potravní návyky, tělesná kondice, počet zvířat v domácnosti, možné stresující události, míra tělesné aktivity, přístup do venkovního prostředí), ale také informace o respondentovi (věk, pohlaví, přítomnost dětí v domácnosti, …).

Výsledky

Vyšší riziko DM ve srovnání s kočkou domácí bylo zjištěno u barmské a norské lesní kočky, zatímco nižší riziko u plemen birma a perská kočka. Nižší riziko DM bylo spojeno také s životem ve venkovském prostředí, samičím pohlavím, venkovním přístupem, nižší hmotností, přístupem ad libitum ke krmení a soužitím se psem. Naopak vyšší riziko bylo spojeno se samčím pohlavím, předchozí terapií injekčními kortikoidy, nadváhou, pobytem pouze v domě a bez dalších domácích zvířat, nenasytným příjmem krmiva a příjmem především suchého krmiva, jehož použití je celosvětově rozšířený trend.

Závěr

Studie identifikovala několik nových a potvrdila některé již známé rizikové faktory spojené se vznikem DM u koček. Novým zjištěním byla asociace mezi příjmem suchého krmiva a zvýšeným rizikem DM, a to i u koček s normální hmotností. Autoři zároveň doporučují provedení navazujících studií, a to především z důvodu neznámého složení makronutrientů v krmivu zde hodnocených zvířat.

(kata)

Zdroj: Öhlund M., Egenvall A., Fall T. et al. Environmental risk factors for diabetes mellitus in cats. J Vet Intern Med 2017; 31 (1): 29–35, doi: 10.1111/jvim.14618.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se