Reziduální komprese míchy po hemilaminektomii a minihemilaminektomii u psů: prospektivní randomizovaná studie

24. 7. 2017

Cílem letos publikované studie švédských autorů bylo porovnání efektu chirurgické metody hemilaminektomie s minihemilaminektomií na redukci komprese míchy u psů s akutní extruzí thorakolumbálního intervertebrálního disku (IVD). Jedná se o první srovnání těchto dvou metod u psů.

Metodika a průběh studie

Do této studie byli zařazeni psi s akutní extruzí torakolumbálního IVD (v rozsahu Th10−L6) a neurologickými symptomy stupně 3 a 4 (klasifikace dle Toombse a Waterse). Vylučovacím kritériem byla protruze IVD, anamnéza bolesti hřbetu nebo neurologické deficity přesahující 3 týdny, myelogram nebo CT myelogram a zvýšená hladina sérového kreatininu.

Psi byli náhodně rozděleni do dvou skupin po 15 jedincích. V 1. skupině byla provedena hemilaminektomie s dorzolaterálním přístupem a fenestrací alespoň postiženého IVD, 2. skupina absolvovala minihemilaminektomii s laterálním přístupem a fenestrací alespoň postiženého IVD. Nejpočetněji zastoupeným plemenem byl jezevčík.

Redukce komprese byla hodnocena před operací a po ní vyšetřením výpočetní tomografií (CT), a to s použitím kontrastní látky nebo bez ní. Na úrovni největší komprese byl měřen předoperační minimální průřez míchy a pooperační minimální průřez míchy. Předoperačně neexistoval mezi těmito dvěma skupinami signifikantní rozdíl ve velikosti komprese míchy.

Výsledky

Redukce komprese míchy po minihemilaminektomii byla statisticky signifikantně větší (p < 0,05) ve srovnání se skupinou po hemilaminektomii. Průměrná zjištěná redukce komprese ve skupině po minihemilaminektomii dosahovala 62,6 %, ve skupině po hemilaminektomii pak 32,6 %.

Závěr

Výsledky studie ukázaly signifikantně větší snížení komprese míchy pro minihemilaminektomii v porovnání s hemilaminektomií. Výhodou minihemilaminektomie je menší invazivita zákroku, zachování fazetového intervertebrálního kloubu, ale také možnost využití laterálního přístupu k páteři. Při fenestraci laterálním přístupem je možné dosáhnout menších reziduí nukleu v porovnání s dorzálním a dorzolaterálním přístupem. Použití metody minihemilaminektomie také vede ke snížení vertebrální nestability a k rychlejšímu zotavení.

(rej)

Zdroj: Svensson G., Simonsson U. S. H., Danielsson F., Schwarz T. Residual spinal cord compression following hemilaminectomy and mini-hemilaminectomy in dogs: a prospective randomized study. Front Vet Sci 2017; 4: 42, doi: 10.3389/fvets.2017.00042.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se