Psi „vidí“ nosem − unikátní anatomické propojení čichu se zrakovým centrem jim umožňuje vnímat svět jinak

13. 1. 2023

Vědci z Cornellovy univerzity nám opět o něco více přiblížili kognitivní funkce u psů. Pomocí MRI traktografie u nich zdokumentovali silné anatomické propojení mezi bulbus olfactorius a dalšími kortikálními oblastmi. Pro vnímání okolí je čich u psů mnohem důležitější, než jsme si dosud mysleli. Tento objev také může pomoci objasnit, proč slepí psi zvládají orientaci v prostředí mnohem lépe než lidé se stejným postižením.

Cesta do hlubin kortikálních oblastí

V neuroanatomickém bádání byla bílá hmota po dlouhou dobu považována za cosi neuchopitelného. Možnosti výzkumu spojení kortikálních oblastí byly velmi omezené, což se však výrazně změnilo s příchodem nových zobrazovacích metod. Dnes tedy máme možnost do této oblasti proniknout hlouběji.

Výzkumný tým z Cornellovy univerzity využil zobrazení difuzních tenzorů (DTI − diffusion tensor imaging) k tomu, aby zmapoval propojení kortikálních oblastí u psů. Takto se jim podařilo prokázat, že u nich mezi bulbus olfactorius a okcipitálním lalokem existuje přímé spojení (viz obr.). Rozsáhlá dráha zahrnuje hned 5 nervových drah bílé hmoty mozku směřujících do okcipitálního laloku, kortikospinálního traktu, limbického systému, piriformní kůry a entorhinální korové oblasti. U žádného jiného živočišného druhu takové spojení zatím prokázáno nebylo.

      

Obr.  Propojení mezi bulbus olfactorius, limbickým systémem a piriformní kůrou, kde mozek zpracovává emoce a paměť, což je podobné i u lidi, zde navíc ještě propojení s kortikospinálním traktem a okcipitálním lalokem.

   

   

Zcela odlišný pohled

Tento nález nám přibližuje skutečné vnímání světa u psů. Propojení jejich zrakového centra s čichem jim dává zcela odlišný pohled na okolí, než na jaký jsme zvyklí my lidé. U lidí se spojují informace z čichu a zraku pouze v částech mozku zodpovědných za paměť a emoce. Lidé a psi tak vnímají například obyčejný příchod do místnosti jinak − lidé se orientují výhradně zrakem, zatímco psi do výsledného obrazu zapojují i čich.

Zrakové postižení je u psů poměrně časté, přesto tito jedinci jeví menší potíže s orientaci v okolí než stejně postižení lidé. Jsou dokonce nadále schopni třeba i aportovat. Čich u psů hraje v jejich kognitivním vnímání pravděpodobně prominentní až dominantní úlohu. S určitou nadsázkou tak můžeme říct, že psi „vidí“ nosem. Toto zjištění by mimochodem mohlo být určitou formou psychického uklidnění právě pro majitele zrakově postižených psů.

(kata)

Zdroje: 
1. Andrews E. F., Pascalau R., Horowitz A. et al. Extensive connections of the canine olfactory pathway revealed by tractography and dissection. J Neurosci 2022 Aug 17; 42 (33): 6392−6407, doi: 10.1523/JNEUROSCI.2355-21.2022.
2. Hayes C. Study finds new links between dogs’ smell and vision. Cornell Chronicle, 2022 Jul 18. Dostupné na: https://news.cornell.edu/stories/2022/07/study-finds-new-links-between-dogs-smell-and-vision
3. Kiniry M., Calligan T. Cornell researchers find new links between dogs’ smell and vision. WGCU News, 2022 Jul 27. Dostupné na: https://news.wgcu.org/show/gulf-coast-life/2022-07-27/cornell-researchers-find-new-links-between-dogs-smell-and-vision
4. Koumoundouros T. Dogs might actually 'see' through smells, brain scans suggest. Science Alert, 2022 Jul 23. Dostupné na: www.sciencealert.com/dogs-smell-is-tightly-linked-to-the-visual-parts-of-their-brain
5. Zobrazení difuzních tensorů (DTI) a výzkum anatomie bílé hmoty. Neurochirurgická klinika FZS UJEP. Dostupné na: http://nchusti.kzcr.eu/odborna-verejnost/teoreticke-programy/page/zobrazeni-difuznich-tensoru-dti-a-vyzkum-anatomie-bile-hmotyPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se