Nově popsané neurologické onemocnění německých ovčáků − pravděpodobně dědičné

21. 10. 2022

Syndrom třesoucího se štěněte (shaking puppy syndrome) se běžně připisuje abnormální myelinizaci centrálního nervového systému (CNS). Charakteristickými rysy syndromu třesoucích se štěňat jsou hrubé třesy hlavy a trupu patrné brzy po narození, které se mohou časem zlepšovat. Německo-finský tým autorů ve své recentní publikaci popisuje nově stanovenou jednotku − hypomyelinizační leukodystrofii u německých ovčáků − s podezřením na dědičný původ.

Úvod

Popsány jsou zde tři příbuzné vrhy (všichni rodiče měli společného předka) plemene německý ovčák s 11 postiženými štěňaty (9 psů a 2 feny). Dva vrhy se narodily v Německu a jeden ve Finsku. U postižených psů se objevily hrubé třesy hlavy a trupu ze strany na stranu, které narušovaly normální cílené pohyby a v klidu mizely. Příznaky byly pozorovány krátce po narození.

Vyšetření štěňat

Ve věku 7 týdnů bylo provedeno klinické a neurologické vyšetření, laboratorní vyšetření a vyšetření pomocí zobrazovacích metod (MRI mozku u 4 štěňat, MRI páteře u 1 štěněte, CT angiografie u 1 štěněte). 2 sourozenci (samci) byli odchováni do dospělosti, což umožnilo sledování dalšího vývoje onemocnění až do věku 3 let. U 1 z nich proběhla opakovaná vyšetření mozku pomocí MRI (ve věku 15, 27 a 69 týdnů). Eutanazie byla provedena u 9 štěňat, u 1 postiženého štěněte z každého vrhu následně proběhla pitva (ve věku 3, 5 a 7 týdnů). Chovatel také poskytl videa štěňat.

Laboratorní hodnocení zahrnovalo rutinní hematologické a biochemické vyšetření, koncentraci elektrolytů v séru, aktivitu kreatinkinázy, koncentraci amoniaku v krvi nalačno a po jídle, testování tolerance k amoniaku, koncentraci žlučových kyselin, analýzu krevních plynů, koncentraci laktátu v krvi, koncentraci kobalaminu v séru, analýzu moči a screening dědičných neurometabolických poruch (organické kyseliny v moči, oligosacharidy a mukopolysacharidy, plazmatické aminokyseliny). Všechna laboratorní vyšetření byla v normě, kromě hraničního zvýšení koncentrace amoniaku u postižených štěňat, které se u dospělých psů normalizovalo. 

Magnetická rezonance (MRI)

Vyšetření pomocí magnetické rezonance odhalilo homogenní hyperintenzní signál celé subkortikální bílé hmoty u 3 postižených 7týdenních psů a hypointenzní signál u pravděpodobně nepostiženého sourozence. Na opakovaných vyšetřeních MRI ve věku 15 a 27 týdnů se subkortikální bílá hmota jevila jako abnormálně izointenzní až šedá hmota. Abnormální signál bílé hmoty s porušeným zobrazením normálního kontrastu šedé a bílé hmoty přetrvával až do dospělosti. Cerebelární stromkovitá kresba vermis (arbor vitae) nebyla patrná v žádném okamžiku. Klinické příznaky, nálezy na MRI a patologická vyšetření naznačovala hypomyelinizační leukodystrofii.

Genetika

Genetickým testováním se nepodařilo prokázat kauzální genovou variantu, u postižených německých ovčáků nebyly prokázány ani dříve hlášené patogenní varianty v genech PLP1 a FNIP2. Rodokmen štěňat odpovídá modelu autosomálně recesivní dědičnosti.

Klinický průběh onemocnění

Chovatel si poprvé všiml neurologických příznaků u štěňat ve věku 11 dnů. V tomto období nebyl rozdíl ve velikosti a hmotnosti mezi postiženými a nepostiženými štěňaty. Všechna štěňata byla schopná se jen plazit a válet a všechna při svých pokusech o pohyb také padala. Postižení psi (samci) ale vykazovali hrubý třes ze strany na stranu šířící se od zadních končetin na krk a také hlavu.

V 17 dnech věku již byl rozdíl mezi postiženými a nepostiženými štěňaty zřejmý. 3 postižená štěňata byla schopná pouze lézt, vykazovala výrazný hrubý třes zadních končetin ze strany na stranu a hrubý třes hlavy a krku. Nebyl zaznamenán žádný rozdíl ve velikosti nebo závažnosti klinických příznaků mezi postiženými psy a fenami. Ve věku 4 měsíců byli psi schopni ujít pouze několik metrů a vykazovali těžkou hypermetrickou ataxii pánevních končetin a parézu. Dospělí psi chodili s reziduální ataxií pánevních končetin. U 1 psa se ve věku 15 měsíců objevila epilepsie s tonicko-klonickými záchvaty.

Shrnutí a závěr

Opakované vyšetření mozku konvenční MRI bylo užitečné k charakterizaci abnormální maturace subkortikální a cerebelární bílé hmoty. Klinický průběh byl neprogresivní a dospělí psi chodili s reziduální ataxií pánevních končetin. Předpokládá se, že onemocnění je genetického původu s autosomálně recesivním způsobem dědičnosti. Terapie je pouze podpůrná a symptomatická.

(rej)

Zdroj: Quitt P. R., Brühschwein A., Matiasek K. et al. A hypomyelinating leukodystrophy in German Shepherd dogs. J Vet Intern Med 2021 May-Jun; 35 (3): 1455−1465, doi: 10.1111/jvim.16085.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se