Koňské astma − nová terminologie a terapeutické možnosti

29. 6. 2022

Chronické onemocnění dolních cest dýchacích (DCD) je u koní velmi rozšířené, během posledních let se ovšem hned několikrát měnilo jeho názvosloví. Původní název chronické obstrukční onemocnění plic (COPD) byl nahrazen pojmy rekurentní obstrukce dýchacích cest (RAO) a zánětlivé onemocnění dýchacích cest (IAD). Syndrom koňského astmatu (EAS) potom představuje nejaktuálnější termín, kterým u koní popisujeme chronický zánět DCD. Přestože však došlo k těmto terminologickým posunům, příčina onemocnění zůstává stejná. Následující přehled má proto za cíl blíže seznámit čtenáře nejen s aktuální terminologií, ale i přístupy v diagnostice a terapii.

Syndrom koňského astmatu

Termínem EAS (equine asthma syndrome) popisujeme zánětlivé onemocnění dolních dýchacích cest u koní, které je:

  • chronické
  • neinfekční
  • indukované prostředím

Zjednodušení terminologie nese velkou výhodu ve snazší komunikaci s klientem. Termín astma je laické veřejnosti bližší než dříve používaná odborná označení COPD, RAO, IAD či SPAOPD. Majitel je schopen snáze pochopit, co se v těle zvířete děje a co je potřeba udělat pro to, aby se onemocnění vyléčilo nebo alespoň zmírnilo. 

Syndrom koňského astmatu se dále klasifikuje podle klinického průběhu:

  1. lehčí forma (dříve IAD) − spíše mladší koně
  2. těžší forma (dříve RAO, SPAOPD, COPD) − spíše starší koně (> 7 let)

Příčiny i diagnostika zůstávají stejné

Chronický neinfekční zánět dolních cest dýchacích je způsoben drážděním látkami v ovzduší, jakými jsou prach, spory plísní, amoniak nebo toxiny bakterií.

V případě těžších forem EAS může být diagnóza vyslovena pouze na základě anamnézy, auskultace a typických klinických příznaků, bez nutnosti využití dalších vyšetřovacích metod. Lehčí formy EAS je třeba potvrdit pomocí endoskopie, bronchoalveolární laváže (BAL) a cytologie. 

Klinická manifestace EAS − kašel vs. zátěžová intolerance

Zatímco příznaky těžší formy EAS jsou symptomatické (kašel/záchvatovitý kašel, výtoky z nozder, dýchavičná rýha, zapojování břišního lisu, alární/anální dýchání, pískání, různý stupeň zátěžové intolerance), lehčí formy EAS nemusejí být patrné na první pohled. Kůň nemusí kašlat, nemá projevy ztíženého dýchání. Často se stížnosti majitelů koní s lehkou formou EAS týkají „pouze“ zhoršené výkonnosti − kůň nepodává obvyklý výkon nebo se po výkonu obtížněji navrací do klidového stavu.

   

Tab.  Symptomatologie a diagnostika

Lehká forma EAS Těžší forma EAS
spíše mladší koně starší koně (< 7 let)
dříve IAD dříve COPD, RAO
často subklinický průběh, zhoršená výkonnost symptomatické projevy − nejčastější projev = kašel (velmi často při čistění/vyšší expozici prachu) a výtok z nozder
nutnost endoskopie, BAL a cytologického (mikrobiologického) vyšetření, auskultační nález může být bez abnormalit diagnóza na základě typických klinických příznaků, stáří a historie, auskultační nález 

   

   

Základní pilíře terapie EAS

Léčba EAS musí jít ruku v ruce se stájovým/pastevním managementem. Farmakoterapie slouží k tlumení zánětu a pročistění dýchací cest, zatímco zlepšení mikroklimatu a eliminace spouštěčů onemocnění vede k odstranění samotné příčiny vzniku onemocnění.

Majiteli je nutno opakovaně zdůraznit, že samotné léky onemocnění neléčí, pouze napomáhají přerušit zánětlivý proces a zbavují dýchací cesty nahromaděného hlenu. Je klíčové vysvětlit, že v tom, aby došlo ke zlepšení a především aby byl stav dlouhodobě udržitelný, sehrává hlavní roli prostředí, ve kterém kůň tráví většinu času. Léky zajistí pouze krátkodobý efekt, bez změn v prostředí tak nelze onemocnění dlouhodobě efektivně léčit.

V rámci farmakoterapie jsou k dispozici následující modality:

  1. kortikosteroidy přerušující chronickou zánětlivou reakci (preferenčně v inhalační formě)
  2. mukolytika rozpouštějící nahromaděný hlen (produkt zánětu)
  3. bronchodilatátory uvolňující bronchospasmus
  4. antibiotická terapie (pouze v indikovaných případech na základě mikrobiologického vyšetření; infekční příčiny zánětu dýchacích cest ≠ syndrom EAS)

Ciklesonid − novinka v terapii EAS

Ciklesonid je nový kortikosteroid, který je možné inhalovat pomocí přístroje Aservo EquiHaler. Velkou předností je cílené působení účinné látky na epitel dýchacích cest a minimalizace systémového působení a s ním spojených nežádoucích účinků. 

(dewa)

Zdroje:
1. Derham A. Equine asthma – management, treatment and diagnosis advances. Vet Times, 2022 Mar 17. Dostupné na: https://cpd.vettimes.co.uk/cpd-plus/equine/cpd-respiratory-diseases/equine-asthma--management-treatment-and-diagnosis-advances
2. Lavoie J. P., Bullone M., Rodrigues N. et al. Effect of different doses of inhaled ciclesonide on lung function, clinical signs related to airflow limitation and serum cortisol levels in horses with experimentally induced mild to severe airway obstruction. Equine Vet J 2019; 51(6): 779−786, doi: 10.1111/evj.13093.
3. Aservo EquiHaler. Breathe Easy. An innovation in the management of severe equine asthma. Dostupné na: https://aservoequihaler.comPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se