Klíč k úspěšnému managementu diabetu u psů a koček − AlphaTrak 3

23. 10. 2023

Diabetes mellitus patří u psů i koček k nejčastějším endokrinním onemocněním. Pro jeho úspěšné a dlouhodobé zvládnutí je nepostradatelné měření hladiny glukózy, a to i v domácím prostředí. Majitelé však běžně válčí nejen s aplikací inzulinu, ale také se samotným odběrem krve, a především interpretací nálezů, což je následně důležité při komunikaci s ošetřujícím veterinárním lékařem. Přístroj AlphaTrak 3 zpřesňuje a usnadňuje monitorování hladiny glukózy i komunikaci mezi majitelem a lékařem, což přispívá ke zlepšení péče o postižené zvíře.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

   

Výhody monitorování hladiny glukózy v domácím prostředí

 • Snižuje riziko výkyvů hladiny glukózy spojené se stresem při měření v ordinaci (obzvláště u koček).
 • Může přispět ke snížení počtu návštěv veterinární praxe.
 • Pomáhá při nastavení optimálního plánu krmení i výběru nejvhodnějšího krmiva. I v případě, že zvíře krmivo nepřijímá, by majitel měl změřit hladinu glykémie. Pokud je glukóza nízká (6,6–8,3 mmol/l), neměl by být aplikován inzulin a je třeba zahájit monitorování pacienta (opakované měření glykémie, kontrola klinického stavu).7
 • Je užitečné při podezření na hypoglykémii související s fyzickou aktivitou či poklesem glukózy v horkém počasí.
 • Z dlouhodobého hlediska pomáhá omezit dlouhodobé komplikace spojené s diabetem.
 • Přispívá k určení optimální doby pro testy na hyperadrenokorticismus. Dokud není na inzulinu dosaženo určité glykemické kontroly (glykémie 100–350 mg/dl, tj. 5,6−19,4 mmol/l), mohou mít extrémně hypo- či hyperglykemičtí pacienti falešně pozitivní výsledky testů.2
 • Veterinář získává informace, které potřebuje pro přípravu plánu léčby zvířete.

   

Glykemická křivka

Glykemická křivka nám pomůže přizpůsobit dávku inzulinu na míru pacientovi. Pro její stanovení je nezbytné odebrat sérii krevních vzorků pro stanovení hladiny glukózy. 

Obecná doporučení kdy stanovit glykemickou křivku

 • Po první dávce nového druhu inzulinu.
 • 7−14 dnů po úpravě dávky inzulinu.
 • Každé 3 měsíce u léčených stabilních diabetických pacientů.
 • Kdykoliv při výskytu klinických příznaků.
 • Při podezření na hypoglykémii.7

Stanovení glykémie se doporučuje každé 2 hodiny po dobu 12–24 hodin. Při výskytu známek hypoglykémie bychom však měli měření provádět každou hodinu.7

Volba místa odběru

 • Vnitřní strana ušního boltce (kapilární krev) u psa často poskytuje konzistentnější vzorek než vnější strana ušního boltce, u koček je tomu obráceně.
 • Loket (respektive loketní mozol, pokud je přítomen) je vynikajícím místem pro odběr krve, protože poskytuje konzistentní vzorek a zvíře ho obecně velmi dobře snáší.
 • Vnitřní strana pysků je možná pouze u klidných psů (možnost poranění majitele), trvale však poskytuje dobré vzorky krve.
 • Základna ocasu (nutné ostříhání malé části srsti u kořene ocasu) je užitečná zejména u psů malých plemen, kteří mají nadváhu, nesnášejí manipulaci s tlapkami při odběru krve a nejsou u nich vhodná ani jiná místa.3
 • Tlapky (z metakarpálního, metatarzálního nebo prstního polštářku) jsou místem odběru spojeným s bolestivostí, málo tolerovaným a se zvýšeným rizikem infekce.7

Výběr glukometru

Majitelé se často ptají, zda mohou využít humánní glukometr. Existují však hned 3 dobré důvody proč použít raději ten veterinární:

 1. Jak ukázala studie z roku 2009,5 existují výrazné rozdíly v přesnosti jednotlivých glukometrů a obecně platí, že veterinární glukometr, konkrétně ruční glukometr AlphaTrak určený pro veterinární účely, je mnohem přesnější než většina humánních přístrojů. Lidé mají větší krvinky, a proto je obsah glukózy v plazmě proporcionálně menší než v krvince psa. Při měření humánním glukometrem tak mohou vyjít falešně pozitivní výsledky (vyšší hodnoty).7
 2. Veterinární glukometry vyžadují menší vzorky krve, takže je pro majitele mnohem snazší odebírat krev.
 3. Výrobci veterinárních glukometrů poskytují svým veterinárním zákazníkům vzdělávací i technickou podporu, zatímco výrobci humánních modelů nikoliv.3 Společnost Zoetis dodává k přístroji AlphaTrak 3 dokonce aplikaci (viz obr. 1), která spolu s přístrojem zajišťuje velmi rychlé vlastní testování − výsledky bez čekání za několik vteřin (rozsah měření glukózy přístrojem AlphaTrak 3 činí 20−750 mg/dl, resp. 1,11−41,67 mmol/l), automatické ukládání, snadné sledování dat v glukometru, ovládání jednou rukou, patentovaný mechanismus tlačítka pro jednoduché vyjmutí lancety, sledování inzulinové léčby a snadno přístupné digitální záznamy.1, 9

   

Obr. 1  Webová a mobilní aplikace k přístroji AlphaTrak 3

  

  

Interpretace glykemické křivky

V ideálním případě se hodnota krevní glukózy během dne pohybuje u psa v rozmezí 5,6−13,9 mmol/l (100−250 mg/dl8, dle AAHA 80−200 mg/dl4), minimální hodnota glykémie (tzv. nadir) potom činí 5,6−8,3 mmol/l (100−150 mg/dl8, dle AAHA 80−150 mg/dl4, viz obr. 2). 

Cílem terapie není vytvořit sérii koncentrací glukózy v krvi, které jsou v referenčním rozmezí, ale vytvořit křivku glykémie, která se blíží referenčnímu rozmezí, a my se tak vyhneme potenciálně fatální hypoglykémii. Příkladem stabilního psa s diabetem je rozmezí glykémie 5,6−13,9 mmol/l (100−250 mg/dl) po většinu dne.8 Glykemická křivka se denně mění i při stejné dávce a léčebném plánu, ale její tvar by měl být vždy podobný ideální křivce a její průběh v ideálním rozmezí.4

U kočky se v ideálním případě hodnota krevní glukózy během dne pohybuje v rozmezí 4,4−16,37 mmol/l (80−300 mg/dl, viz obr. 3), minimální hodnota glykémie (tzv. nadir) činí 4,4−8,3 mmol/l (80−150 mg/dl).

(Pozn.: Hodnoty glukózy v krevní plazmě jsou vyšší než v plné krvi. V domácím prostředí se glukóza stanovuje z plné krve; tady se hodnota může lišit směrem dolů, pokud srovnáváme výsledky s laboratorními testy, a to u psů o 0,1−0,5 mmol/l a u koček o 0,2−1,2 mmol/l.6)

  

Obr. 2  Příklad ideální křivky glykémie u psa (AAHA, 2023)4, 8

   

   

Obr. 3  Příklad ideální křivky glykémie u kočky (AAHA, 2023)4

   

   

Závěr

Efektivní spolupráce veterinárního pracoviště s majiteli zvířat přináší v léčbě diabetu větší úspěchy, a tím kvalitnější život postiženým jedincům. Díky systému AlphaTrak 3 můžeme získat přesnou představu o stavu zvířete. Aplikace umožňuje automaticky sledovat, vyhodnocovat a graficky znázorňovat výsledky měření glykémie, zaznamenávat denní aktivity daného zvířete, nastavovat připomínky a sdílet data s veterinárním lékařem. Digitalizace výsledků a podpora v oblasti sledování stavu pacientů tak šetří čas pracovníkům veterinární praxe. Okamžité propojení s kartou pacienta zvyšuje kvalitu léčby zvířat a přináší klid jejich majitelům.

   

(kata)

Zdroje:
1. AlphaTrak3 Pet Owner Brochure. Zoetis, 2023.
2. Ward C. Diagnosis and management of the cushingoid diabetic dog (Proceedings). DVM360, 2011 Oct 1. Dostupné na: https://www.dvm360.com/view/diagnosis-and-management-cushingoid-diabetic-dog-proceedings
3. Lynch H. Home monitoring of blood glucose: practical tips for incorporating it into your practice. Today's Veterinary Practice, 2011 Nov/Dec. Dostupné na: https://todaysveterinarypractice.com/hematology/home-monitoring-of-blood-glucose-practical-tips-for-incorporating-it-into-your-practice
4. Interpreting glucose curves.AAHA Guidelines. American Animal Hospital Association, 2023. Dostupné na: www.aaha.org/aaha-guidelines/diabetes-management/resource-center/interpreting-glucose-curves/
5. Cohen T., Nelson R., Kass P. H. et al. Evaluation of six portable blood glucometers for measuring blood glucose concentration in dogs. J Am Vet Med Assoc 2009; 235 (3): 276−280, doi: 10.2460/javma.235.3.276.
6. Svoboda M., Doubek J. a kol. Endokrinologie psa a kočky. ČAVLMZ, Brno, 1998.
7. Kosková B., Agudelo C. F. Vybrané endokrinopatie psa a kočky. VFU Brno, 2019. Dostupné na: www.vfu.cz/files/1660_18_vystup.pdf
8. Vetsulin. Glucose curves – canine. Merck Animal Health, 2023. Dostupné na: www.merck-animal-health-usa.com/vetsulin/dogs/glucose-curves
9. AlphaTrak3. Zoetis, 2023. Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se