Kardiomarkery nejen pro detekci časného stadia onemocnění srdce

23. 11. 2022

Diagnostikovat onemocnění srdce psů a koček v běžné praxi můžeme na základě anamnézy a základního klinického vyšetření, především auskultačně, pokud se u pacienta vyskytuje srdeční šelest či arytmie. Další možností jsou zobrazovací vyšetření pomocí rentgenu, EKG či echokardiografie. Jako vhodný doplněk diagnostiky se jeví také stanovení srdečních markerů z krve.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

   

Nejčastější choroby srdce u koček a u psů

Kočky

Hypertrofická kardiomyopatie (HCM) je nejčastější onemocnění srdce u koček a jednou z 10 nejčastějších příčin jejich úmrtí. Prevalence v populaci koček subjektivně vnímaných jako zdravé dosahuje až 15 %, a dokonce až 29 % u jedinců starších 9 let. Klinické projevy u tohoto onemocnění často nejsou pozorované, případně se vyskytuje jen větší námaha při dýchání. Diagnostickým vyšetřením je echokardiografie, kdy naměříme zesílenou stěnu myokardu, tedy > 6 mm.

Psi

Dilatační kardiomyopatie (DCM) je nejčastějším onemocněním srdce u velkých plemen psů a představuje okolo 10 % z chorob srdce psů celkově. Dochází při ní ke ztenčení stěny srdeční komory, kdy srdce takto ztrácí schopnost efektivní kontrakce. Důsledkem je jeho zvětšení a následně může dojít ke vzniku plicního edému i srdečního selhání.

Degenerativní onemocnění mitrální chlopně (DMVD) zaujímá až 70 % všech srdečních onemocnění psů. Vyskytuje se častěji u malých plemen a ve vyšším věku. V časných stadiích je onemocnění dlouho bezpříznakové, postupně se objevují zpočátku jen mírné dýchací obtíže. Během života psa mitrální chlopeň zesiluje, dochází k úniku krve zpět do síně a ke zvyšování krevního tlaku v ní, což může vést ke vzniku plicního edému a selhání srdce.

  

Srdeční markery

N-terminální fragment natriuretického peptidu B (NT-proBNP)

Natriuretický propeptid typu B (proBNP) je produkovaný ve svalových buňkách srdce. Jeho zvýšená hladina při nadměrném napětí svalových buněk koreluje se závažností srdečního onemocnění.

ProBNP se štěpí na BNP a N-terminální fragment (NT-proBNP), který je stabilní a má dlouhý poločas rozpadu. Proto je vhodným biomarkerem míry přetížení srdečního svalu a jeho hladina je úměrná závažnosti srdečního onemocnění.

Kdy můžeme použít stanovení NT-proBNP?

Kočky:

 • Bez klinických příznaků srdečního onemocnění.
 • U koček se zvýšeným rizikem vzniku kardiomyopatie, u predisponovaných plemen, jako jsou mainská mývalí, ragdoll, birma, perská, americká krátkosrstá.
 • Při potížích s dýcháním, jako jsou dyspnoe, tachypnoe či kašel.

Psi:

 • Asymptomatická dilatační kardiomyopatie velkých plemen.
 • Ověření závažnosti onemocnění mitrální chlopně u pacientů v časném stadiu onemocnění.
 • K odlišení srdečního onemocnění od respiračního.

Troponin I (TnI)

Kontraktilní aparát myokardu je složen z aktinu, myozinu, tropomyozinu a komplexu regulačních proteinů troponinů. Troponin T se váže na tropomyozin, troponin C se váže na vápenaté ionty a troponin I je inhibitor interakce tenkých a tlustých myofilament. TnI se vyskytuje v srdeční a kosterní izoformě. Srdeční TnI je velmi citlivým markerem srdečního onemocnění, v krvi se za normálních okolností nevyskytuje a jeho přítomnost je známkou poškození kardiomyocytů.

Kdy lze použít stanovení TnI?

Kočky:

 • Screening hypertrofické kardiomyopatie u klinicky zdravých koček (zvýšená hladina TnI reflektuje poškození myokardu v důsledku rozvoje HCM).
 • Zvýšená koncentrace TnI má souvislost s vyšším rizikem úhynu u koček s HCM.

Psi:

 • Srdeční choroby: onemocnění srdeční chlopně (DMVD), dilatační kardiomyopatie (DCM), vrozené srdeční vady.
 • Traumata srdce (autoúraz, pád z výšky, kousné rány zasahující hrudník) – stanovení TnI je zde užitečné pro potvrzení nebo vyloučení významného tupého poranění srdce.
 • Jiná onemocnění: záněty, neoplazie, šok (odhalení poškození myokardu u kriticky nemocných jedinců).

  

In house diagnostické sety

Laboratorní in house sety Vcheck (Bionote) umožňují rychlé kvantitativní stanovení hladiny NT-proBNP a TnI ze vzorku krevního séra. Sety jsou druhově specifické, samostatně pro psy a kočky. Výsledek je znám do 15 minut a slouží k odlišení, zda zvíře dále vyšetřovat jako potenciálního kardiologického pacienta.

(zar)

Zdroje:
1. Vcheck Cardiac marker NT-proBNP & TnI. Bionote, 2022.
2. Heart Signal Campaign. Bionote, 2022.
3. Vcheck Canine TnI. Quantitative marker of myocardial injury. Bionote, 2021.
4. Sensitivity and Specificity of Vcheck Canine Troponin I in dogs with heart diseases. Bionote, 2022.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se