Kapnografie ve veterinární medicíně malých zvířat

14. 1. 2021

Monitorování životních funkcí pacientů v ambulanci i v terénu přispívá ke zkvalitňování veterinární péče, a tím k rozšiřování služeb nabízených klientům. Kapnografie představuje snadné měření základních parametrů metabolismu pacienta poskytující komplexní informaci o jeho stavu.

Význam kapnografie

Kapnografie je důležitá metoda monitorování úrovně ventilace, perfuze tkání a metabolismu u pacienta nejen během anestezie, ale také při poskytování akutní péče, v případě traumatu, bezvědomí a jiných kritických stavů i během kardiopulmonální resuscitace. Měří vdechovaný a vydechovaný oxid uhličitý během celého dechového cyklu pomocí infračervené spektroskopie. Nejvýznamnějším údajem je pETCO2, tzn. parciální tlak oxidu uhličitého CO2 na konci výdechu (ET – end-tidal).

Kontinuální zobrazení dechové křivky také umožňuje včasnou detekci problémů, jakými jsou obstrukce dýchacích cest, intubace do jícnu či bronchu nebo technické problémy, například vyčerpání absorbéru CO2 či odpojení od ventilačního systému. Abnormální tvar kapnografické křivky může pomoci odhalit příčinu patologických hodnot.

Fyziologická hladina pETCO2 (normokapnie) je u psů i koček 35–45 mmHg.

Hlavní příčiny abnormálních hodnot ETCO2

Hyperkapnie (pETCO2 > 45 mmHg):

  • Metabolické příčiny/zvýšení produkce CO2: časná sepse, horečka, zrychlený metabolismus, maligní hypertermie.
  • Zvýšená perfuze plic: zvýšený srdeční výdej.
  • Snížená alveolární ventilace: hypoventilace z důvodu přílišné hloubky anestezie, použití opioidů, atelektáza, zvýšený intraabdominální tlak, částečná obstrukce dýchacích cest, pneumothorax, hemothorax.
  • Technické problémy: zpětné vdechování CO2, vyčerpání absorbéru, nedostatečné zásobení čerstvým vzduchem, vadné chlopně dýchacího systému.

Hypokapnie (pETCO2 < 35 mmHg):

  • Metabolické příčiny/pokles produkce CO2: hypotermie vedoucí ke zpomalení metabolismu.
  • Snížená perfuze plic: snížený srdeční výdej, hypotenze, snížení průtoku krve plícemi, bezprostřední srdeční zástava.
  • Zvýšená alveolární ventilace: hyperventilace z důvodu příliš lehké anestezie, invazivní chirurgické stimulace, bolest, přílišná asistovaná ventilace, hypoxie, horečka, špatná pozice pacienta.
  • Technické problémy: únik kolem endotracheální kanyly, nadměrný přívod vzduchu ředící vzorek ETCO2.

Chybějící pETCO2:

  • Srdeční zástava, apnoe, intubace do jícnu, odpojení v dýchacím okruhu, extubace, úplná obstrukce endotracheální kanyly.

Přenosný kapnograf pro veterinární lékaře

Ve veterinární praxi je přenosnost a skladnost přístrojů velmi důležitá pro práci na sále, hospitalizaci i využití v terénu. Proto je výhodnou volbou veterinární varianta přístroje Memo ETCO2 sensor od společnosti Capnomed medical. Malý (51 × 43 × 45 mm; 66 g), ale robustní přístroj, odolný v prostředí 0−40 °C a vlhkosti 10−95 %, je kompatibilní s endotracheálními kanylami a obličejovými i laryngeálními maskami, k nimž lze snadno připojit senzor ETCO2. Monitor zobrazuje dechovou frekvenci, pETCO2 a křivku kapnografu do 5 s od zapnutí, rozsah měřených hodnot pCO2 je 0–99 mmHg (0–9,9 kPa), dechová frekvence 3–150 dechů za minutu.

inzerce:

Závěr

Měření pETCO2 poskytuje veterinárnímu lékaři cenný nástroj ke sledování a hodnocení stavu pacienta. Jelikož je fyziologie produkce, metabolismu a exkrece CO2 úzce propojená se správnou funkcí kardiopulmonálního systému, přináší kapnografie cenné informace o oběhovém, metabolickém a ventilačním stavu pacienta a umožňuje odhalení a včasné řešení život ohrožujících situací.

(zar)

Zdroje:
1. Krauss B., Falk J. F., Ladde J. G. Carbon dioxide monitoring (capnography). UpToDate, 2018 Nov 5. Dostupné na: https://uptodate.com/contents/carbon-dioxide-monitoring-capnography
2. Adshead S. Capnography. WSAVA/FECAVA/BSAVA World Congress 2012. Dostupné na: www.vin.com/apputil/content/defaultadv1.aspx?id=5328214&pid=11349
3. Marshall M. Capnography in dogs. Monitoring and Nursing Compendium, 2004. Dostupné na: www.vetfolio.com/learn/article/capnography-in-dogsPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se