Jak účinně na bolest při osteoartritidě? Nepodceňujme nervový růstový faktor (NGF)

27. 3. 2023

Léčbě chronické bolesti není ve veterinární medicíně stále věnována dostatečná pozornost, přitom dlouhotrvající bolest má pro zvíře negativní − až devastující − důsledky ve všech ohledech. Mezi nejčastější zdroje chronické bolesti patří u psů i koček osteoartritida. A právě při tomto onemocnění skutečně zabírá na chronickou bolest jen málo (neopioidních) analgetik. Východisko však konečně nabídla moderní biologická léčba.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

   

Úvod

Osteoartritida (OA) postihuje nemalý počet psů i koček a je u nich zdrojem chronické bolesti. Taková bolest, při dlouhodobém pokračujícím tkáňovém poškození, bývá těžkým problémem a je nutné ji účinně léčit, protože výrazně zhoršuje kvalitu života zvířete (viz obr. 1). Cílem analgetické terapie by mělo být zajištění úlevy od bolesti nejen při fyzické aktivitě, ale také v klidu a spánku, a prodloužit tak odpočinkový interval.

   

Obr. 1  Dopady chronické bolesti na život zvířete

   

     

Role NGF v začarovaném kruhu bolesti...

Klíčovým mediátorem bolesti v kloubech postižených osteoartrózou je nervový růstový faktor (NGF). NGF patří do skupiny specifických proteinů, tzv. neurotrofinů (endogenních peptidových růstových faktorů), které ovlivňují růst, diferenciaci a přežívání neuronů i glií. NGF je u savců kriticky důležitý pro vývoj periferního senzorického a sympatického nervového systému, přičemž signalizace probíhá přes 2 receptory − specifický tyrosinkinázový receptor A (TrkA) a neurotrofinový receptor p75.

NGF má také nezastupitelnou roli v signální cestě bolesti. Pro zajímavost, lidé s genovou mutací pro NGF-β nebo TrkA necítí bolest. NGF je uvolňován zánětlivými buňkami jako odpověď na tkáňové poškození. U chronické formy OA se tak vyskytuje v synoviální tekutině ve zvýšeném množství. NGF po vazbě na receptory různými mechanismy zesiluje signalizaci bolesti a zároveň spouští produkci prozánětlivých mediátorů. Vzniká circulus vitiosus vedoucí k chronicitě potíží a progresi onemocnění (viz obr. 2).

   

Obr. 2  Cyklus bolesti a zánětlivých změn při osteoartritidě. Vlivem poškození dochází k uvolňování prozánětlivých mediátorů z nervových zakončení v samotném kloubů, dostavují se silnější projevy zánětu a postižení známé jako neurogenní zánět. NGF a neurogenní zánět způsobují v kloubu tvorbu dalších cév a pučení neuronů, což jsou procesy zvyšující celkovou senzitivitu kloubů.

  

      

... a monoklonální protilátky jako východisko

Účinným východiskem z tohoto začarovaného kruhu je zabránit vazbě NGF na receptory na neuronech, buňkách imunitního systému i dalších typech buněk (viz obr. 3). Takovou schopnost mají monoklonální protilátky − bedinvetmab (specialita Librela u psů) a frunevetmab (ve specialitě Solensia u koček). Ty fungují stejně jako přirozeně se vyskytující protilátky a jsou i stejně vylučovány. Nemalým bonusem je tak minimální působení na játra, ledviny, funkci GIT a nedochází ani k interakci s jinými léčivy. 

   

Obr. 3  Blokace vazby NGF na receptory daných buněk díky monoklonálním protilátkám a následné přerušení „bludného kruhu“. Poškození chondrocytů vede k uvolňování zánětlivých mediátorů, degradačních produktů a matrixových metaloproteináz. Zánětlivé mediátory pak vyvolávají synovitidu, což má za následek uvolňování dalších zánětlivých mediátorů, které aktivují periferní nervy; bolestivé signály postupují do dorzálního kořene míchy a nakonec do mozku, kde dochází ke vnímání bolesti. Monoklonální protilátky tento kruh přetínají.

   

    

Závěr

Farmakoterapie je v případě osteoartritidy nezastupitelná, nicméně tradiční používání nesteroidních protizánětlivých léčiv (NSAIDs) s sebou nese riziko řady závažných nežádoucích účinků, které významně limitují možnosti dlouhodobé léčby. Použití monoklonálních protilátek proti NGF nejen snižuje bolest, ale také celkově omezuje uvolňování prozánětlivých cytokinů, dalšího NGF a přispívá k potlačení neurogenního zánětu, a to s velmi příznivým a stabilním bezpečnostním profilem.

(kata)

Zdroje:
1. Librela. Nová éra v terapii bolesti. Zoetis, 2022. Dostupné na: www2.zoetis.cz/produkty-a-služby/společenská-zvířata/librela
2. Librela přináší psům více času na hraní. Zoetis, 2021. Dostupné na: www.zoetis.cz/_locale-assets/pdf/librela_brozura_ehf1vw.pdf
3. Solensia. První a jediný přípravek na bázi monoklonálních protilátek určený k terapii bolestí při osteoartritidě. Zoetis, 2022. Dostupné na: https://www2.zoetis.cz/produkty-a-služby/společenská-zvířata/solensia
4. Nová éra v terapii bolesti pro psy s osteoartritidou. veterinární-lékaři.cz, 2021 Mar 30. Dostupné na: www.veterinarni-lekari.cz/novinky/nova-era-v-terapii-bolesti-pro-psy-s-osteoartritidou-126534
5. Dietz B. W., Nakamura M. C., Bell M. T., Lane N. E. Targeting nerve growth factor for pain management in osteoarthritis − clinical efficacy and safety. Rheum Dis Clin North Am 2021; 47 (2): 181−195, doi: 10.1016/j.rdc.2020.12.003. 
6. Lane N., Corr M. Anti-NGF treatments for pain − two steps forward, one step back? Nat Rev Rheumatol 2017; 13: 76–78, doi: 10.1038/nrrheum.2016.224.
7. Managing osteoarthritis with monoclonal antibodies. A promising new treatment. College of Veterinary Medicine, Cornell University. Dostupné na: www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/riney-canine-health-center/health-info/managing-osteoarthritis-monoclonal-antibodies
8. Dlouhá J., Havlíková J., Marek O. Léčba chronické bolesti. Medicína pro praxi 2002; 12: 578−581.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se