In-house laboratorní technologie Vetscan Imagyst rozšiřuje své portfolio parazitologie

16. 1. 2024

Zařízení Vetscan Imagyst sloužící pro diagnostiku parazitů ze vzorku stolice psů a koček využívá metod umělé inteligence (AI). V současné době jsou dostupné sety pro diagnostiku parazitů rodů Ancylostoma, Toxocara, Trichuris, Taenia, Isospora a Giardia. Do portfolia vyšetření trusu prostřednictvím této platformy byla nově zařazena AI diagnostika kokcidií rodu Eimeria a Cystoisospora a vajíček oblých červů rodů Uncinaria a Ancylostoma.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

   

Vysoká senzitivita i specificita vyšetření

Příprava vzorku se pro tato nová vyšetření nijak nemění − vzorek stolice se zpracuje s pomocí dodané soupravy a vytvořený mikroskopický preparát se poté naskenuje do přístroje Vetscan Imagyst, kde následně AI vzorek vyhodnotí. Vyšetření je rychlé, standardizované a zpětně porovnatelné. Ve studii porovnávající výsledek vyhodnocení vzorku pomocí AI s vyhodnocením provedeným certifikovaným parazitologem dosahoval Vetscan Imagyst při diagnostice oocyt Cystoisospora spp. 96,3% senzitivity a 93,4% specificity.

Eimeria

Kokcidie rodu Eimeria jsou občasně nacházeny v trusu psů a vzácně v trusu koček. Důvodem jejich přítomnosti je především koprofagie. Vzhledem k tomu, že psi a kočky nejsou hostiteli eimerií, je tento rod klasifikován jako nepatogenní pseudoparazit, který prochází zažívacím traktem nezměněn. Pro veterinárního lékaře je důležité odlišit oocysty Eimeria spp. od oocyst potenciálně patogenních rodů Cystoisospora. Pro klinickou praxi lze tuto funkci Vetscan Imagyst využít off label při diagnostice kokcidií rodu Eimeria ve vzorcích trusu jiných živočišných druhů než psů a koček. Z důvodu variability vzhledu různých druhů rodu Eimeria v tomto případě výrobce doporučuje prohlédnout vždy celý vzorek. 

Uncinaria

Do spektra rozpoznávaných vajíček oblých červů je nově přidána diagnostika rodu Uncinaria. Vzhledem k tomu, že studie byla provedena v USA, byl počáteční algoritmus Vetscan Imagyst AI Fecal validován pro diagnostiku vajíček rodu Ancylostoma. V chladnějších částech světa jsou však rozšířenější měchovci rodu Uncinaria, a proto bylo zapotřebí ověřit, zda přístroj dokáže tyto rody odlišit. Morfologie vajíček je velmi podobná. Vajíčka Uncinaria stenocephala měří 71−92 × 35−58 µm, vajíčka Ancylostoma spp. 52−79 × 28−58 µm. Byla tedy provedena studie, kdy byly prokazatelně (laboratorně potvrzené) pozitivní vzorky stolice na Uncinaria spp. vyhodnoceny pomocí AI Vetscan Imagyst a kontrolně poté i veterinárním parazitologem. Dobrých výsledků bylo dosaženo rovněž při zanesení vajíček rodu Uncinaria ke vzorkům rodu Ancylostoma a došlo k jejich rozpoznání přístrojem. Vzhledem k použití pouze pozitivních vzorků byla hodnocena jen senzitivita, která byla u obou metod srovnatelná. Jedná se pouze o kvalitativní vyhodnocení, další zlepšování algoritmu bude probíhat. 

Závěr

Dosavadní data slibují velmi dobré výsledky pro detekci uvedených parazitů. Algoritmy pro AI jsou neustále ve vývoji a učí se s každým dalším vzorkem.

(zar)

Zdroj: Updates on the Vetscan Imagyst® AI Fecal Application. Zoetis, 2023.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se