Hříběcí − vývoj nové vakcíny a strategie prevence

17. 2. 2023

Hříběcí je infekční onemocnění horních cest dýchacích způsobené bakterií Streptococcus equi subspecies equi. Zvíře, které onemocnění prodělá, se stává v 10 % případů celoživotním přenašečem. Bakterie tak dlouhodobě přetrvává v koňské populaci. Vývoj nové vakcíny by mohl přispět k významnému snížení infekčního tlaku a hypoteticky v budoucnu i k eradikaci onemocnění.

Identifikace akutních případů

Akutní forma hříběcí se projevuje buď v klasické, nebo v atypické podobě. V extrémních případech infekce může dojít k akutní obstrukci horních cest dýchacích až k udušení.

   

Tab.  Diferenciální diagnostika akutní formy hříběcí

Klasická 
 • horečka (> 38,5 °C)
 • hojný nažloutlý výtok z obou nozder
 • otok v oblasti retrofaryngeálních a submandibulárních mízních uzlin − bolestivost, lokálně zvýšená teplota, případně až abscedace
 • ztížené přijímání krmení/vody, natahování krku až úplná dysfagie (může připomínat ucpání jícnu, příčinou je poškození n. glossopharyngeus, který probíhá ve stěně vzdušného vaku)
Atypická 
 • mírně zvýšená teplota
 • mírný serózní výtok z nozder
 • bez abscedace

   

Zatímco klasická forma má typické klinické projevy, atypická forma se projevuje nespecificky a může být snadno zaměněna za jiné onemocnění dýchacích cest. Koně s atypickou formou představují významné riziko šíření nákazy pro ostatní koně a měli by být léčeni. 

Chronická forma hříběcí se potom může projevovat následujícími způsoby:

 • metastatická forma (rozšíření a abscedace mízních uzlin po celém těle, nikoliv pouze v oblasti hlavy a krku)
 • purpura haemorrhagica (neboli petechiální horečka spojená s otoky hlavy, trupu i končetin, petechiemi a různě silným krvácením)
 • myozitida

Strategie prevence a její limitace

 1. identifikace nových akutních případů − diagnostika, testování, pozitivní kultivace Streptococcus equi subspecies equi
 2. izolace od ostatních koní, karanténa, terapie
 3. po překonání akutního stadia identifikovat přenašeče
 4. terapie přenašečů

Vzhledem k tomu, že výše uvedený postup karantény a testování se často střetává se zájmy chovatelů (nemožnost izolace, ekonomická a časová náročnost procesu), představuje vývoj účinné vakcíny efektivnější způsob jak onemocnění kontrolovat. 

Vakcinace v praxi

Ve Spojeném království byla od roku 2004 registrována živá atenuovaná vakcína pro submukózní aplikaci do horního pysku (Equilis Strep E; MSD Animal Health). Mezitím došlo k významnému pokroku na poli molekulární biologie. Výsledkem je vývoj vakcíny Strangvac. Jedná se o rekombinantní vakcínu bez přítomnosti živého agens, registrovanou pro intramuskulární aplikaci. Vakcína je markerová − je tedy možné sérologicky rozlišit očkovaná zvířata od nemocných. 

Vakcinační schéma je následující: Aktivní imunizace koní od 5 měsíců stáří (Spojené království)/od 8 měsíců stáří (Evropa). Revakcinace za 4 týdny a následně za 3 měsíce. Další doporučená revakcinační schémata se liší podle infekčního tlaku. Momentálně nejsou k dispozici data, která by určovala vhodný interval revakcinace. U koní se zvýšeným rizikem onemocnění se doporučuje revakcinovat co 2 měsíce. 

Vakcinace redukuje klinické příznaky onemocnění v akutním stadiu, včetně redukce počtu vzniklých abscesů submandibulárních a retrofaryngeálních mízních uzlin.

Častým nežádoucím účinkem je lokální reakce v místě aplikace a přechodně zvýšená tělesná teplota. 

Závěr

Hříběcí je závažné bakteriální vysoce kontagiózní onemocnění koní, proti kterému do současné doby neexistovala účinná intramuskulární vakcína. Včasné rozpoznání onemocnění, doprovázené izolací postižených koní a detekcí přenašečů brání šíření onemocnění. Vakcína Strangvac představuje novou možnost jak mírnit akutní průběh onemocnění a redukovat šíření hříběcí v koňské populaci. Její vývoj bude pokračovat v součinnosti s klinickými daty. 

(dewa)

Zdroje:
1. Ivens P. Strangles: overview and vaccination. Vet Times, 2022 Jul 14. Dostupné na: https://cpd.vettimes.co.uk/cpd-plus/equine/cpd-preventive-health/strangles-overview-and-vaccination
2. Strangvac (Streptococcus equi vaccine, recombinant proteins). An overview of Strangvac and why it is authorised in the EU. European Medicines Agency, 2021 Oct 27. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/strangvacPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se