Diabetes u koček – aktuální pohled na diagnostiku a management péče v kostce

22. 5. 2024

Diabetes mellitus (DM) je časté endokrinní onemocnění koček – postihuje až 1 % zvířat v zájmovém chovu. Jedná se o stav spojený s přetrvávající hyperglykémií v důsledku poruchy sekrece inzulinu a/nebo snížené citlivosti tkání na inzulin. Mnoho koček je starších 7 let a více jsou postiženi samci. DM je častější u barmských koček.

Diabetes u koček

Diabetes 1. typu je u koček vzácný a imunitně zprostředkované onemocnění pankreatu bylo popsáno jen u několika jedinců. Přibližně 80 % diagnostikovaných koček trpí diabetem 2. typu. Onemocnění může být způsobeno inzulinovou rezistencí (tedy nedostatečnou funkcí inzulinu v játrech, svalech či tukové tkáni) nebo selháním beta-buněk pankreatu. Roli hrají i genetické faktory.

Zásadním rizikovým faktorem je obezita – obézní kočky mají až 3,9× vyšší pravděpodobnost rozvoje DM 2. typu. Podle dat z výzkumných studií snižuje každý kilogram hmotnosti nad optimální váhou zvířete citlivost k inzulinu přibližně o 30 %. K destrukci buněk pankreatu může přispívat hyperglykémie, která vyvolává glukotoxicitu, chronická pankreatitida a v menší míře i lipotoxicita.

   

Diagnostika DM

Klinické příznaky

Pro diabetes jsou typické polyurie (PU), polydipsie (PD), polyfagie a hubnutí, a to i při zachovaném apetitu. Vyskytnout se může rovněž letargie, slabost, zvracení, dehydratace nebo zhoršení tělesné kondice. Chronická hyperglykémie může vést k dalším komplikacím a způsobit poškození, dysfunkci a selhání různých orgánů. V případě nekontrolovaného DM může u koček dojít k poškození nervů zadních končetin a následnému plantigrádnímu postoji. Komplikovanou formou DM je diabetická ketoacidóza vyžadující intenzivní péči a monitorování. Klinicky se projevuje narušením celkového zdravotního stavu, absencí příjmu potravy a pití a celkovou slabostí.

Laboratorní diagnostika

Prvními a rozhodujícími nálezy z laboratorního vyšetření jsou hyperglykémie a glykosurie. U koček je třeba nálezy interpretovat obezřetně, s ohledem na častý výskyt stresové hyperglykémie a tranzientní glykosurie. Vlivem stresu může u kočky stoupnout hladina glukózy v krvi až na 20 mmol/l.

Možnou přítomnost diabetu naznačuje hladina glukózy ≥ 7,2 mmol/l. Zvýšené močení spojené s nadměrným příjmem tekutin (PU/PD) pozorujeme přibližně od hodnot glykémie 11,1 mmol/l. Vyšetření moči na přítomnost glukózy můžeme využít pro rychlé vyloučení či potvrzení glykosurie jako příčiny PU/PD. Vhodné je provést i mikrobiologické vyšetření moči z důvodu možné infekce močových cest.

Význam stanovení fruktosaminů u koček

Ve veterinární medicíně se pro vyšetření dlouhodobé hyperglykémie využívá stanovení fruktosaminu, který patří mezi glykované proteiny. U koček ho využíváme především k odlišení DM od stresové hyperglykémie. Hladina fruktosaminu odráží průměrnou glykémii v období přibližně 1–4 týdny před vyšetřením. 

Hladinu fruktosaminů posuzujeme vždy v souvislosti s klinickými příznaky. Koncentraci těchto látek v krvi totiž ovlivňují i jiné faktory, například hemolýza nebo lipémie. Falešně sníženou koncentraci fruktosaminů pozorujeme u koček s hypertyreózou nebo hypoalbuminémií. Naopak vyšší hladinu detekujeme i u nediabetických koček s perzistující hyperproteinémií.

Další diagnostický postup

Zánětlivé procesy nebo infekce můžou ztížit, či dokonce úplně znemožnit nastolení stabilní hladiny glukózy v krvi, proto je třeba nejlépe ještě před nasazením inzulinu nebo nejpozději současně se zahájením inzulinové terapie provést rychlou diagnostiku a léčbu možných souběžných onemocnění. Terapii DM komplikují zejména nediagnostikované záněty pankreatu a infekty močových cest (glukóza v moči je pro bakterie výborným živným médiem a příznaky infekce jsou často zaměněny za diabetickou PU/PD).

Doporučuje se provést vyšetření krevního obrazu, biochemické vyšetření (včetně specifické pankreatické lipázy a hormonů štítné žlázy) a kompletní vyšetření moči. Pokud je přítomen močový infekt, provádíme kultivaci a antibiogram. Na probíhající ketoacidózu ukazují i hemokoncentrace s hyperalbuminémií, prerenální azotémie, nízké hladiny draslíku, sodíku, hořčíku a fosfátů a také zvýšená koncentrace jaterních enzymů. 

   

Management terapie DM u koček

U koček je dosažení remise onemocnění možné – při inzulinové a dietní terapii dochází k remisi až u 60 % pacientů. Cílem léčby je zvládnutí klinických příznaků a prevence či zlepšení komplikací, jako jsou ketoacidóza nebo periferní neuropatie. Až u třetiny pacientů s DM je přítomná pankreatitida. U koček často vzniká sekundárně jako následek DM a je třeba ji léčit souběžně s DM, neboť přítomnost zánětu velmi ztěžuje nastavení optimální hladiny inzulinu. 

Farmakoterapie a kontrola DM

Existuje mnoho protokolů pro léčbu DM s různou počínající dávkou inzulinu odvíjející se především od typu použitého inzulinu. Je vhodné monitorovat glykemickou křivku, aby se předešlo hypoglykémii. Titrace optimální dávky inzulinu trvá několik týdnů, dávky zvyšujeme pomalu, v intervalu přibližně 5 dnů. Pokud se podaří dosáhnout stabilní hodnoty glykémie a neobjeví se další doprovodná onemocnění, kontrolujeme glykémii 1× týdně a glykemickou křivku stanovujeme přibližně každé 3 měsíce. Po stabilizaci symptomů a glykémie provádíme hodnocení hladiny fruktosaminů. Přetrvávající zvýšená koncentrace svědčí o nedostatečné dávce nebo příliš krátkém působení podávaného inzulinu.

Nutriční terapie obezity

Důležité je dodržovat pravidelné intervaly mezi krmením (doporučuje se podávat krmivo 2× denně s odstupem 12 hodin). Krmivo má být nízkokalorické se sníženým obsahem tuků a s vyšším obsahem bílkovin, vlákniny a L-karnitinu. Eliminují se všechny pamlsky. Optimální rychlost hubnutí je 0,5–1 % hmotnosti týdně. Vážení se provádí po 2 týdnech a dle výsledku se dále upravuje krmná dávka. Po dosažení požadované hmotnosti se pokračuje vhodným udržovacím krmivem.

   

Závěr

Terapie DM u koček je náročná. Pacienti velmi často vyžadují individuální přístup a neobejdeme se bez spolupráce majitele. Pravidelné monitorování pomáhá určit ideální individuální dávku inzulinu a také vyhnout se komplikacím, jako jsou hypoglykémie, nekontrolovaný diabetes nebo diabetická ketoacidóza. 

   

(rej, este)

Zdroje:
1. Kosková B., Agudelo C. F. Vybrané endokrinopatie psa a kočky. VFU, Brno, 2019. Dostupné na: www.vfu.cz/files/1660_18_vystup.pdf
2. Diabetes mellitus u psa a kočky – diagnóza a management za pomoci laboratorních profilů od Laboklinu. Laboklin aktuell, 2018. http://cz.laboklin.info/wp-content/uploads/lab_akt_1812.pdf
3. Moderní směr léčby diabetu u koček. Medicínské centrum Praha, 2018. Dostupné na: https://avecell.cz/moderni-smer-lecby-diabetu-u-kocek
4. Kopálová K., Slavík J. Nutriční management kočky. VFU, Brno. Dostupné na: www.vfu.cz/files/2220_45_nutricni-management-kocky.pdfPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se