Idiopatická cystitida koček a její management aneb Co za syndrom se skrývá v „Pandořině skříňce“?

3. 5. 2024

Felinní idiopatická cystitida (FIC) představuje komplexní onemocnění, při kterém se různé komorbidity vyskytují i mimo močové ústrojí. Řešení FIC vyžaduje systémový přístup a jako nejúčinnější se jeví opatření vedoucí ke zmírnění stresu spolu s dietoterapií.

FIC jako nejčastější příčina FLUTD

Onemocnění dolních cest močových (FLUTD − feline lower urinary tract disorders) je nejčastějším urologickým problémem koček. Mezi jeho příčinami (urolitiáza, infekce, neoplazie, anatomické malformace a vrozené poruchy, iatrogenní, behaviorální, metabolické, traumatické nebo neurologické problémy) však dominuje idiopatická cystitida (FIC − feline idiopathic cystitis). Prevalence FIC mezi kočkami s FLUTD se pohybuje od 55–67 %.

FIC je akutní nebo chronické onemocnění s častými recidivami prezentující se většinou příznaky dráždivého močení (dysurií, strangurií, hematurií, polakisurií a periurií). Kromě toho se u pacientů s FIC vyskytují také komorbidní poruchy jiných tělesných systémů. Proto se pro toto komplexní systémové onemocnění používá i předběžný termín „Pandořin syndrom“ (v některých odborných zdrojích rovněž „kočičí intersticiální cystitida“ vzhledem k podobnostem, které má FIC s intersticiální cystitidou/syndromem bolestivého močového měchýře u lidí). 

   

Etiopatogeneze

Přesná etiopatogeneze onemocnění není známa, ale pravděpodobně zahrnuje interakce mezi stresory prostředí, neuroendokrinním systémem a močovým měchýřem postižených koček. 

Podle Buffingtona (2011) lze možné příčiny FIC rozdělit do 3 hlavních skupin:

 • Vnější příčiny nacházející se v lumen dolních močových cest (LUT): Možné virové infekce jako kočičí kalicivirus, syncytie tvořící virus (nově FFV – feline foamy virus) a bovinní herpesvirus 4 (BHV-4), nicméně je zapotřebí dalších studií pro potvrzení. V některých případech mohou hrát roli i bakteriální infekce a struvity, třebaže nejsou běžnou příčinou FIC.
 • Vnitřní změny vyskytující se v samotném LUT: Narušená permeabilita močového měchýře vedoucí k průniku složek moči do stěny měchýře a následná neadekvátní stimulace senzorických nervů.
 • Abnormality pocházející z jiných orgánových systémů, které mohou přispívat k dysfunkci LUT: Psycho-neuro-endokrinní poruchy – kočky s FIC jsou zřejmě citlivější na stresory, důvodem je patrně pozice Barringtonova jádra (pontinní mikční centrum), které se anatomicky nachází v blízkosti dráhy strachu, a vystavuje tak močový měchýř zvýšenému riziku stimulace během stresových reakcí.

Předpokládají se následující rizikové faktory, respektive častěji je výskyt FIC pozorován:

 • při působení stresových faktorů (stěhování, omezený přístup k toaletě aj.),
 • u kocourů (především u kastrovaných, kteří jsou častěji postiženi obstrukcí uretry),
 • u čistokrevných plemen, především dlouhosrstých a indoor koček,
 • ve středním věku (2.–7. rok),
 • při obezitě a nedostatku fyzické aktivity,
 • při krmení suchým krmivem a nízkém příjmu tekutin.

  

Diagnostika 

Diagnóza se stanovuje na základě vylučovací metody (per exclusionem). Pokud se po důkladném vyhodnocení nepodaří zjistit přesnou příčinu problému, lze stanovit diagnózu FIC, přičemž ta může být obstrukční či neobstrukční.

Neobstrukční FIC je dominantním typem, který se může projevovat 3 způsoby: jednou akutní epizodou (80–90 %, postižená kočka se během 5–10 dní uzdraví sama bez ohledu na to, zda podstoupila nějakou léčbu nebo ne), často se opakujícími epizodami (2–15 %) a perzistujícími problémy (2–15 %). 

  

Management FIC z dlouhodobého hlediska

Základem managementu FIC je dlouhodobá multimodální úprava prostředí a dietoterapie. 

Behaviorální terapie 

Řada studií odhalila, že v patogenezi koček s FIC může hrát důležitou roli špatná adaptační schopnost na environmentální a fyziologické stresory. 

5 pilířů multimodální modifikace prostředí (MEMO) neboli obohacení prostředí koček (FEE) – týká se nejen domácího prostředí, ale i veterinárních pracovišť (hospitalizace):

 • 1. pilíř: Poskytnutí bezpečného místa doma, během přepravy i ve veterinární nemocnici: Např. úkryty – kartonové krabice, vyvýšená pozorovací místa o více vstupech, aby přístup nemohla snadno zablokovat jiná kočka apod.
 • 2. pilíř: Zabezpečení základních biologických potřeb (krmení, pití, toaleta, škrábání a odpočinek): Všeobecně uznávaným pravidlem je poskytnout tolik zdrojů, kolik je koček + 1 další, jež jsou k dispozici na různých místech, aby každá kočka mohla vyjádřit své preference a aby se kočky žijící v domácnosti s více kočkami nestřetávaly a nekonkurovaly si.
 • 3. pilíř: Umožnění hry a podpora predátorského chování: Schovávat potravu v různých koutech domu nebo v krmivových hlavolamech aj.
 • 4. pilíř: Interakce s majitelem, případně dalšími kočkami: Nejkritičtější věk pro socializaci koťat s člověkem a jejich adaptaci na člověka je období 2–7 týdnů věku.
 • 5. pilíř: Respektování vnímání pachů: Kočky jsou závislé především na čichových a chemických informacích. Některé pachy jako šanta kočičí (Nepeta cataria) nebo levandule mohou navozovat libé pocity a vést k obohacení života indoor koček. Naopak neznámé a cizí zvuky a pachy je nutné omezit na minimum v případě, že kočky stresují.

Dietoterapie

Cílem dietoterapie je především zlepšit hydrataci organismu a podpořit močení, zabránit vzniku formace uretrálních zátek či urolitů, případně rozpustit stávající urolity (struvity), zlepšit zdraví močového měchýře, podpořit zmírnění úzkostných stavů a dosáhnout optimální hmotnosti, respektive udržet ji. Vzhledem k těmto požadavků se většinou jako nejjednodušší řešení jeví urologické diety, kde odpadá každodenní pro kočku velmi stresující podávání nejrůznějších doplňků.

Požadavky na dietu při managementu FIC: 

 • Prevence vzniku uretrálních zátek s obsahem krystalů: Po desetiletí se mělo za to, že FIC je dietního původu. Když byla v 80. letech 20. století změněna receptura komerčních krmiv pro kočky tak, aby vytvářela kyselejší pH moči, výskyt kočičí cystitidy výrazně poklesl. Močové krystaly (obvykle struvity) hrají roli v patogenezi syndromu obstrukce močových cest u kocourů, který je komplikací FIC. Vybrané urologické diety poskytují kontrolovaný obsah klíčových minerálů a vedou i k okyselení moči (obvykle se jako acidifikátory používají D-L-methionin, chlorid amonný nebo kyselina askorbová).
 • Vyšší obsah vlhkosti (konzervované receptury jsou vhodnější než suché): Přirozeně vyšší příjem vody vede ke snížení koncentrace moči a naředění možných nežádoucích látek. Zároveň atraktivnější vůně, vizuální a zvuková prezentace i interakce s majitelem při krmení konzervami přispívají k větší pohodě zvířete.
 • Zmírnění úzkosti: Alfa-kasozepin z kravského mléka má anxiolytické účinky a L-tryptofan je prekurzorem serotoninu (např. obě látky přítomné v dietě Feline Urinary SO + Calm).
 • Omega-3 MK (rybí olej) jako modulátory zánětu močového měchýře charakteristického pro FIC.
 • Optimální tělesná kondice: Nižší energetická hodnota krmiva pro lepší kontrolu hmotnosti snižuje výskyt obezity jakožto jednoho z predispozičních faktorů FIC.
 • Glykosaminoglykany (GAG): Jednou z příčin FIC může být narušení ochranné vrstvy GAG v močovém měchýři a následně vyšší permeabilita vedoucí k neadekvátní stimulaci senzorických nervů. Účinnost exogenně podávaných GAG je však diskutabilní, proto nejsou běžnou součástí urologických diet.

Léková podpora

Některým kočkám mohou prospět léky a/nebo doplňky proti úzkosti. Farmakoterapie však stojí až na posledním místě, současná doporučení léčiv v terapii FIC jsou založena pouze na empirických zkušenostech a teoriích.

  

(kata)

  

Zdroje:
1. Prantil L. Lower urinary tract disease. Royal Canin, 2023. In: Urinary 2024 Scientific Webinar. 
2. He C., Fan K., Hao Z. et al. Prevalence, risk factors, pathophysiology, potential biomarkers and management of feline idiopathic cystitis: an update review. Front Vet Sci 2022; 21 (9): 900847, doi: 10.3389/fvets.2022.900847.
3. Buffington C. A. T. Idiopathic cystitis in domestic cats-beyond the lower urinary tract. J Vet Intern Med 2011; 25: 784–796, doi: 10.1111/j.1939-1676.2011.0732.x
4. Buffington C. A. T. Pandora syndrome in cats: Diagnosis and treatment. Today's Veterinary Practice, 2018. Dostupné na: https://todaysveterinarypractice.com/urology-renal-medicine/pandora-syndrome-in-cats/
5. Brooks W. Idiopathic cystitis in cats. Veterinary Partner, 2001. Dostupné na: https://veterinarypartner.vin.com/default.aspx?pid=19239&id=4951488Štítky
Veterinární lékař
Partneři sekce
royal_canin_svg

Nejčtenější tento týden Celý článek
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se