Neuropatie sedacího nervu způsobená intermuskulárním lipomem u psů − popis klinických případů

17. 5. 2017

Lipomy jsou běžné benigní nádory mezenchymového původu, které se obvykle objevují u psů středního až vyššího věku. Nejčastěji jsou lokalizovány v proximální části končetin nebo na trupu a mohou způsobit neurologické komplikace, například v podobě neuropatie sedacího nervu.

Úvod

Sedací nerv (nervus ischiadicus) inervuje svaly v oblasti zadní končetiny. Jeho poškození způsobuje těžkou monoparézu zadní končetiny, která se projevuje poruchou flexe kolenního kloubu a flexe a extenze hlezna a prstů. Sedací nerv může být poškozen například v důsledku úrazu pánve, aplikace intramuskulární injekce, impingement syndromu po zavedení femorálního nitrodřeňového hřebu nebo v důsledku útlaku benigním nádorem.

Mezi běžné benigní nádory v této lokalitě patří lipomy, které se vyskytují subkutánně, intermuskulárně, intramuskulárně nebo paraoseálně. Intermuskulární lipomy přitom mohou být asociovány se závažnými klinickými příznaky. Tento typ tumoru obvykle roste mezi musculus semimembranosus a musculus semitendinosus. Následující práce popisuje tři klinické případy kompresivní neuropatie sedacího nervu u psů, která se klinicky manifestovala kulháním zadní končetiny a byla způsobena intermuskulárním lipomem.

Anamnéza a diagnostika

První kazuistika popisuje případ 10leté feny smíšeného původu o váze 35 kilogramů, druhá kazuistika případ 10letého psa smíšeného původu o váze 30 kilogramů a třetí kazuistika případ 11leté feny německého ovčáka o váze 38 kilogramů. Tito psi byli svými majiteli přivedeni pro anamnézu progresivního otoku a kulhání levé zadní končetiny trvající 3−6 měsíců.

Při klinickém vyšetření bylo vysloveno podezření na měkkotkáňovou lézi utlačující sedací nerv. Neurologické vyšetření ukázalo deficit propriocepce, hyporeflexii únikového a tibiálního reflexu a současnou hyperreflexii patelárního reflexu.

U všech psů bylo provedeno také vyšetření magnetickou rezonancí (MRI). Ta ozřejmila v prvním a druhém případě homogenní, dobře ohraničenou nádorovou masu. Ve třetím případě byly objeveny dvě nádorové masy. Denzita tumorózní masy se shodovala s denzitou tukové tkáně. Tumory byly lokalizovány mezi semimembranózním a semitendinózním svalem. Sedací nerv nebyl na MRI snímcích diferencován.

Léčba a pooperační průběh

Ve všech klinických případech byly nádory odstraněny chirurgickým zákrokem se zachováním sedacího nervu. Histopatologické vyšetření potvrdilo diagnózu benigního lipomu. Následná vyšetření 2 týdny a 2 měsíce po zákroku ukázala rychlé zlepšení neurologického stavu s úpravou hyporeflexie. Po 12 měsících od zákroku přetrvávalo mírné kulhání a deficit propriocepce u všech psů.

Závěr

Sekundární neurologické příznaky způsobené kompresí periferních nervů intermuskulárním lipomem u psů jsou vzácné. V případě progresivního neurologického deficitu je však na tyto komplikace nutné myslet. V terapii se nejčastěji uplatňuje chirurgické odstranění nádoru se zachováním integrity sedacího nervu.

(holi)

Zdroj: Trębacz A., Galanty M. Sciatic neuropathy caused by an intermuscular lipoma in dogs. Acta Vet Brno 2016; 85: 147−149, doi: 10.2754/avb201685020147.Štítky
Veterinární lékař Student veterinárního lékařství Veterinární sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se