Kazuistika: Ataxie u anglického buldoka

24. 7. 2017

Půldruhého roku stará kastrovaná samice anglického buldoka byla přivedena na pohotovost z důvodu náhlého nástupu abnormální chůze. Prezentovaný případ je názornou ukázkou lékové intoxikace ve veterinární medicíně.

Anamnéza

O několik dnů dříve již fenka vykazovala slabost na pravé pánevní končetině, jež přešla na obě pánevní končetiny, den před přijetím na pohotovost se rozvinula signifikantní nekoordinace na všech končetinách a spastická chůze. Pacientka měla také chronické obtíže GIT léčené podáním metronidazolu a dietou.

Diagnostický postup

Klinické vyšetření

Fena byla veselá, ale nervózní, v důsledku čehož byla přítomna tachykardie a tachypnoe (oba dva stavy se upravily do 1 hod. bez jakékoliv terapie), teplota byla normální. Auskultačně byla bez patologického nálezu a kromě bilaterální otitis externa byla klinicky v pořádku.

Neurologické vyšetření

  • Chování, vědomí: normální, fena nervózní.
  • Postoj, chůze: ataxie s tendencí opírat se o stěnu vlevo a stáčet se vlevo, chvílemi padala či klopýtala.
  • Hlavové nervy: vertikální nystagmus (klidový i poziční), ostatní normální.
  • Postojové reakce: normální na všech končetinách.
  • Spinální reflexy: normální na všech končetinách.
  • Palpace: bez lokalizovatelné bolestivosti.
  • Svalový tonus: normální na všech končetinách.
  • Nocicepce: normální na všech končetinách.
  • Lokalizace: vestibulární aparát (levá strana horší).

Stanovení diagnózy

Jelikož pacientka měla v anamnéze podávání metronidazolu a vykazovala vestibulární příznaky, primárně byla stanovena diagnóza intoxikace metronidazolem.

Terapeutický postup

Fenka byla přijata k hospitalizaci a bylo započato s podáváním infuzní terapie a další podpůrné léčby. Majitelé potvrdili, že fena dostávala metronidazol v dávce 500 mg per os (20,8 mg/kg) po 12 hodinách poslední 3–4 měsíce.

Pacientce byl podán bolus diazepamu i. v. (0,5 mg/kg) následovaný podáváním diazepamu perorálně (10 mg každých 8 hodin) do vymizení klinických příznaků (5. den léčby). Neurologické vyšetření o týden později bylo zcela bez patologického nálezu.

Teoretická část − intoxikace metronidazolem

Metronidazol je antimikrobiální léčivo a antiprotozoikum s vysokou biologickou dostupností, distribuuje se i do CNS. Je používán k léčbě nespecifických střevních zánětů, giardiózy a anaerobních infekcí. K jeho vedlejším účinkům u psa a kočky patří zvracení, hepatotoxicita, neutropenie a CNS příznaky. Klinickými příznaky neurotoxicity jsou záchvaty, mírná paréza, centrální vestibulární příznaky (vertikální nystagmus, naklánění hlavy, padání, vestibulární ataxie), tremor a rigidita. Cerebelární a vestibulární příznaky jsou častější u psů, kdežto u koček jsou častěji příznaky postižení předního mozku (narušené vědomí, záchvaty, chůze v kruhu, změny chování).

Neurointoxikace byla zaznamenána u psů, kteří dostávali metronidazol v dávce > 60 mg/kg za 24 hodin po 3–14 dnech podávání. Toxicita byla zaznamenána i u nižších dávek při dlouhodobém užívání. V největší studii monitorující neurotoxicitu metronidazolu činila průměrná dávka cca 60 mg/kg za 24 hodin, rozpětí se pohybovalo mezi 33,3 a 110,0 mg/kg za 24 hodin. V prezentovaném případě měla fenka celkovou denní dávku 41,6 mg/kg po dobu několika měsíců.

Diagnostika

Diagnóza intoxikace metronidazolem je založená na anamnéze, ve které je potenciální toxická dávka, spolu s odpovídajícími klinickými příznaky a zlepšením po jeho vysazení. Diferenciální diagnostika zahrnuje mj. encefalitidu, bilaterální otitis interna, neoplazii, degenerativní onemocnění a kongenitální malformaci.

Minimální diagnostický postup u pacientů s příznaky postižení vestibulárního systému by měl zahrnovat hematologický rozbor, kompletní biochemický rozbor, vyšetření moči, štítné žlázy a krevního tlaku.

Terapie

Léčba se skládá z okamžitého přerušení podávání metronidazolu, což by mělo vést k vymizení klinických příznaků s průměrnou dobou vyléčení 11 dnů. Zkrácení této doby je možné podáním diazepamu (0,5 mg/kg i. v. bolus následovaný 0,5 mg/kg p. o. po 8 hodinách, do vymizení příznaků).

Prognóza

Prognóza z hlediska úplného vyléčení je dobrá. Do budoucna se doporučuje vyhnout opakovanému podání metronidazolu. Pokud je to ovšem nezbytné, dávka < 30 mg/kg za 24 hodin by měla být bezpečná, jelikož nejnižší zaznamenaná toxická dávka činila 33 mg/kg za 24 hodin.

(hap)

Zdroj: Troxel M., Nye C. Ataxic gait in an English bulldog. Clinicians’s Brief 2017 Feb. Dostupné na: www.cliniciansbrief.com/article/ataxic-gait-english-bulldogŠtítky
Veterinární lékař Student veterinárního lékařství Veterinární sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se