Triaditida u koček

12. 6. 2017

Felinní triaditida je syndrom sestávající ze souběžně probíhajících onemocnění: cholangitidy, pankreatitidy a zánětlivého střevního onemocnění (IBD). Doposud nebyla dostatečně objasněna specifická příčina ani proměnlivá povaha vztahů mezi těmito onemocněními.

Úvod

Prevalence triaditidy zjištěna post mortem je relativně vysoká. Histopatologické studie popisují pankreatitidu u 50 % koček s cholangitidou a u 39 % koček s IBD. Navíc až 83 % koček s cholangitidou má souběžně IBD.

Specifická anatomie – společné vyústění žlučovodu a vývodu pankreatu na duodenální papile – zvyšuje riziko retrográdní infekce jater a pankreatu a při zvracení způsobuje retrográdní ejekci žluči do žlučovodu a vývodu pankreatu. Tím se zvyšuje riziko vzniku zánětu pankreatu i cholangitidy.

U všech koček, u kterých bylo primárně zjištěno jaterní onemocnění (jaterní lipidóza či cholangitida), musejí praktici brát do úvahy rovněž pankreatitidu a souběžně probíhající IBD. Klinické příznaky jsou u všech tří onemocnění neurčité a značně se překrývají, což podtrhuje důležitost zevrubného komplexního vyšetření, které vyloučí každé z nich.

Diagnostika

Stanovení přesné diagnózy je založeno na detailní anamnéze, pečlivém klinickém vyšetření a interpretaci laboratorních výsledků i výsledků zobrazovacích metod.

Klinické příznaky

Felinní cholangitida, pankreatitida a IBD se mohou manifestovat stejnými klinickými příznaky:

 • anorexie, letargie, ztráta hmotnosti, ± zvracení a průjem,
 • ± bolest břicha nebo diskomfort,
 • dehydratace,
 • cholangitida:
  • horečka,
  • ikterus,
  • abdominální efuze,
  • hepatomegalie (ačkoli játra jsou často normální velikosti),
 • pankreatitida:
  • ikterus,
  • příležitostně horečka,
 • IBD:
  • ztluštělé střevní kličky,
  • anorexie nebo polyfagie. 

Laboratorní vyšetření

V případě podezření na triaditidu provedeme diagnostické testy: krevní obraz, biochemický panel, celkový thyroxin, kobalamin, fPL (felinní pankreatická lipáza), test na FIV/FeLV a analýzu moči.

 • Cholangitida:
  • neutrofilie (± posun doleva),
  • neregenerativní anémie,
  • zvýšení jaterních enzymů (ALT, AST, GMT, ALP),
  • hyperbilirubinémie.
 • Pankreatitida:
  • neutrofilie (± posun doleva),
  • neregenerativní anémie,
  • hyperbilirubinémie,
  • zvýšení jaterních enzymů (ALT, ALP),
  • hypoalbuminémie,
  • zvýšení fPL,
  • trypsinu podobná imunoreaktivita a lipáza můžou být zvýšené, ale jsou méně citlivé než fPL.
 • IBD:
  • neregenerativní anémie,
  • ± eozinofilie,
  • ± neutrofilie,
  • ± hypomagnezémie,
  • hypokobalaminémie,
  • snížený folát (méně obvyklé),
  • hypocholesterolémie (méně obvyklá u koček než u psů),
  • hypoproteinémie (méně obvyklá u koček než u psů). 

Sonografie a biopsie

Sonografické vyšetření břicha je nápomocné při hodnocení jaterního parenchymu a biliárního traktu, echogenity pankreatu a jeho okolí a jednotlivých vrstev střeva; ačkoliv normální ultrazvukový nález nevylučuje onemocnění.

U cholangitidy provedeme před chirurgickou biopsií tenkojehlovou aspiraci (FNA) kvůli vyloučení neoplazie. Odebereme vzorek žluči a tkáně na aerobní a anaerobní kultivaci.

Při podezření na pankreatitidu je zlatým standardem biopsie, ale není nutná v případě ultrazvukového vyšetření a testu na fPL.

Ultrazvukové vyšetření u IBD musí být provedeno pečlivě, s posouzením jednotlivých vrstev střeva. Ztráta normální stavby střeva společně s nálezem velkých hypoechogenních lymfatických uzlin odpovídá intestinálnímu lymfomu. Biopsie provádíme 2–3 týdny po nasazení hypoalergenní diety; u těžkých případů, resp. u případů nereagujících na dietní opatření odebíráme bioptáty hned.

Terapeutický postup

Léčba triaditidy může být náročná s ohledem na souběžné onemocnění jater, pankreatu a střeva a musí odpovídat vážnosti a povaze základního onemocnění. Většina koček po několik dní nebo týdnů nepřijímá potravu, proto má prvořadý význam nutriční podpora. Podávána by měla být nutraceutika s obsahem S-adenosyl-L-methioninu (SAMe) a silybinu pro antioxidační účinky.

Většina pacientů vyžaduje parenterální výživu (v případě dehydratace), podávání enterální výživy, suplementaci cyanokobalaminem (v případě hypokobalaminémie) a antibiotickou terapii. Optimální podoba léčby není známá; doporučení jsou založená na neoficiálních důkazech a klinických zkušenostech.

Léčba cholangitidy zahrnuje podávání vitaminu K1 (v případě poruch srážlivosti krve), choleretikum kyselinu ursodeoxycholovou, nutraceutika a lékovou stimulaci apetitu. Proti bolesti podáváme buprenorfin, pro dlouhodobé potlačení bolesti fentanylové náplasti. Jako antiemetikum se používá maropitant a ondansetron nebo dolasetron. Antibiotická terapie je založená na výsledcích kultivace a citlivosti a trvá 4–6 týdnů. Dávka kortikosteroidů je závislá na odpovědi organismu na terapii s pomalým snižováním dávky v průběhu 8–10 týdnů. V případě, že pacient trpí encefalopatií, podáváme laktulózu, antibiotika, nízkoproteinovou dietu a při podezření na žaludeční vředy omeprazol.

Léčba pankreatitidy vyžaduje parenterální podávání izotonických roztoků, analgetik, antiemetik, gastroprotektiv, nutraceutik a prednisolonu, podobně jako u cholangitidy.

Ke zvládnutí IBD jsou potřebná dietní opatření (hypoalergenní dieta), antibiotika a vitamin B12. Kortikosteroidy podáváme celkově (prednisolon) nebo lokálně působící (budesonid), s pomalým snižováním dávky v průběhu 8–10 týdnů. Probiotika pomáhají modulovat střevní mikroflóru.

Při terapii koček, které nereagují na medikaci a dietní opatření, resp. u recidiv příznaků po snížení dávky prednisolonu musíme brát v úvahu exacerbaci pankreatitidy a/nebo jiné onemocnění (intestinální lymfom).

(zaru)

Zdroj: Della Maggiore A., Marks S. L. Triaditis syndrome. Clinician’s brief 2015 Nov; 77−83. Dostupné na: www.cliniciansbrief.com/article/triaditis-syndromePřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se