Retrospektivní analýza nádorů gastrointestinálního systému u psů

17. 5. 2017

Studie českých autorů zmapovala incidenci a histopatologickou charakteristiku tumorů gastrointestinálního systému u psů a zaměřila se také na souvislost výskytu těchto nádorů s věkem psů, jejich pohlavím a rasou.

Úvod

U psů se nádory zažívacího systému (GIT) vyskytují méně často než nádory jiných orgánových soustav. Ve srovnání s jinými domácími zvířaty však mají nádory GIT u psů vyšší incidenci. Ve veterinární literatuře jsou běžnější jednotlivé kazuistiky nádorových onemocnění GIT, proto se autoři studie pokusili přispět k vytvoření ucelenějšího obrazu o této problematice. K retrospektivní analýze vybrali 5leté období, v rámci něhož bylo provedeno 3827 biopsií GIT. Diagnostikováno bylo 29 (0,8 %) nádorů žaludku a 45 (1,2 %) střevních tumorů. 

Nádory žaludku

Nádory žaludku se vyskytly u 16 psů a 13 fen. Popsán byl adenokarcinom, adenom, lymfom, gastrointestinální stromální tumor (GIST) a leiomyom. Průměrný věk psů s lymfomem žaludku činil 7,3 roku, s adenokarcinomem 9,5 roku a s tumory mezenchymálního původu > 10 let. Predispozice k adenokarcinomu byla zjištěna u belgického ovčáka a leonbergera, u dobrmana byla zjištěna predispozice k lymfomům (všechna srovnání p < 0,01). Nejčastější lokalizací nádorů žaludku bylo antrum pyloricum (66,7 %) a dále fundus ventriculi. Lymfomy postihovaly stěnu žaludku difuzně.

Nádory střeva

Nádory střeva byly diagnostikovány u 27 psů a 18 fen. Byl zachycen adenom, adenokarcinom, lymfom, leiomyom, leiomyosarkom, GIST, hemangiom, ganglioneurom, osteosarkom a karcinoid. Nejčastější lokalizací bylo tlusté střevo a rektum (66,7 %), dále tenké střevo (28,9 %) a cékum (4,4 %). Lymfomy postihovaly segmenty tenkého střeva, naopak vzácné nádory, jako např. ganglioneurom, byly nalezeny v rektu. Nádory pocházející z epitelu (karcinomy) postihovaly především oblast tlustého střeva a rekta. Průměrný věk psů s adenomem dosahoval 7,5 roku, s adenokarcinomem nebo lymfomem 8,5 roku, s leiomyomem nebo leiomyosarkomem 12 let a s karcinoidem 14 let. Predispozice k adenomu byla popsána u mopse, leonbergera a anglického setra (p < 0,01), k adenokarcinomu u anglického setra (p < 0,01) a hovawarta (p < 0,05) a k lymfomům střeva u dobrmana a hovawarta (p < 0,05). 

Závěr

Autoři v rámci široké retrospektivní studie popsali četnost jednotlivých histopatologických typů nádorů GIT a mimo jiné potvrdili, že epitelové nádory postihují spíše mladší psy a nádory mezenchymového původu naopak starší jedince.

(jam)

Zdroj: Frgelecová L., Škorič M., Fictum P. et al. Canine gastrointestinal tract tumours: a restrospective study of 74 cases. Acta Vet Brno 2013; 82: 387−392, doi: 10.2754/avb201382040387.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se