Kyselina hyaluronová a její přínos pro pohybový aparát

Datum publikace: 15. 10. 2019

Hlavní příčiny kloubních problémů zvířat

Trauma, zánět, stárnutí, nadměrná fyzická aktivita, přetěžování pohybového aparátu, vrozené vady a nepravidelné postoje vyvolávají v kloubu katabolické děje, které vedou k rozkladu důležitých kloubních komponent. Změny ve složení doprovázejí změny funkce a rozvoj klinických příznaků poškození kloubu.

Úbytek kloubních komponent má za následek snížení množství kloubního mazu, chrupavky jsou hůře lubrikované a dochází k jejich zvýšenému opotřebení.

Dochází k rozvoji osteoartritidy a nástupu charakteristických klinických problémů. Klouby začínají být ztuhlé, objevuje se kulhání a změna chování zvířete. V důsledku bolesti může být zvíře více podrážděné až agresivní, méně aktivní, může přijímat méně potravy, vyhýbat se kontaktu s člověkem či jinými zvířaty atd.).

Snaha těla zvrátit katabolické děje je do jisté míry efektivní, dochází k resyntéze důležitých látek a obnově kloubní integrity.

Kloubní výživa podporuje regeneraci kloubů tím, že tělu dodává to, co potřebuje.

Kloubní výživa

Většina aktivních látek v kloubní výživě spadá do skupiny látek označovaných jako SYSADOA (symptomaticky pomalu působící látky proti osteoartróze). Nástup účinku je pozvolný a poměrně variabilní dle míry poškození pohybového aparátu. Terapeutický efekt obvykle přetrvává určitou dobu po skončení užívání.

Kloubní výživu se obecně doporučuje užívat v pravidelných 2–3měsíčních kúrách. Interval mezi jednotlivými kúrami záleží na charakteru obtíží.

Mezi nejznámější SYSADOA patří kyselina hyaluronová, chondroitin sulfát a glukosamin.

Kyselina hyaluronová

Kyselina hyaluronová (hyaluronan, hyaluronát sodný, HA) je tělu vlastní polysacharid. Nachází se v kůži, očích, kloubní tekutině a v chrupavce. Významnou vlastností této látky je schopnost vázat vodu.

Kromě mechanických vlastností působí kyselina hyaluronová proti zánětu a bolesti, snižuje otok, podporuje tvorbu kosti a má vliv na apoptózu chondrocytů.

Podle délky řetězce se kyselina hyaluronová dělí na malé, střední a velké molekuly. Délka řetězce (tzv. molekulová hmotnost) významně ovlivňuje funkci HA v těle. V synoviální tekutině zdravého kloubu se nacházejí dlouhé řetězce.

Zánětlivý proces vede k degradaci kyseliny hyaluronové. Dochází ke štěpení dlouhých řetězců na krátké. Množství v synovii i chrupavce se snižuje.

Synoviální tekutina vyživuje a lubrikuje kloubní chrupavku, minimalizuje třecí síly a tlumí rozvoj zánětu. Úbytek kyseliny hyaluronové vede k „vysychání“ kloubů, zvýšenému tření a prohloubení zánětu a bolesti. Rovněž chrupavka ztrácí elasticitu, její povrch se stává hrubý a méně odolný vůči tlakovému zatížení. Dochází k rozvoji trvalého poškození až kompletní ztrátě chrupavky.

Jakmile je chrupavka takto poškozena, není schopná regenerace. Včasným zahájením terapie je ovšem možné progresi onemocnění zmírnit či zastavit.

Možnosti aplikace kyseliny hyaluronové

Čím je organismus starší, tím méně kyseliny hyaluronové se v něm tvoří. Záněty kloubů její úbytek ještě urychlují. U osteoartrózy je v kloubu snížená jak koncentrace, tak molekulární hmotnost HA. Tento úbytek můžeme řešit dodáním externí kyseliny hyaluronové do těla. Dodáním HA znovu obnovíme původní vlastnosti kloubní tekutiny a kloub se tolik neopotřebovává a nebolí.

1. Intraartikulární aplikace

Cílené podání HA přímo do postiženého kloubu. Jedná se o nejstarší způsob aplikace kyseliny hyaluronové. Původně se předpokládalo, že pokud dodáme kyselinu hyaluronovou rovnou do kloubu, zůstane v místě aplikace a zabuduje se do synoviální tekutiny. Vědecké výzkumy však naznačují, že kyselina hyaluronová je z kloubu odvedena lymfatickou cirkulací do jater, kde se rozloží.

Z experimentálních dat vyplývá, že hlavní účinek kyseliny hyaluronové nespočívá v okamžité nápravě stavu synoviální tekutiny, ale ve schopnosti indukovat syntézu endogenní kyseliny hyaluronové, která potom vlastnosti synoviální tekutiny napraví.

Z tohoto důvodu tedy nemusí být nezbytně nutné aplikovat HA přímo do kloubu.

2. Intravenózní aplikace

Aplikace kyseliny hyaluronové do žilního systému navázala na intraartikulární aplikaci. Její nespornou výhodou je nulové riziko rozvoje iatrogenní artritidy. Dále je možno považovat za přínos plošnější využití HA v těle, respektive ovlivnění více kloubů skrze jeden vpich. Intravenózní aplikace kyseliny hyaluronové ve specialitě Bonharen® je rozšířená zejména u koňských pacientů. Využití u psů a koček je méně rozšířené, nicméně rovněž dobře tolerované a efektivní. Nespornou výhodou intravenózního podání oproti perorálním přípravkům je rychlejší nástup účinku. Nezanedbatelný benefit představuje minimum nežádoucích účinků a možnost využití u starších polymorbidních pacientů a u pacientů s onemocněním jater či ledvin.

3. Perorální aplikace

Nejmladší forma podání HA do těla. Společnost Contipro uvedla na trh speciálně upravenou molekulu kyseliny hyaluronové (Nutrihyl®). Molekula je přizpůsobena pro průchod trávicím traktem tak, aby ji organismus mohl co nejvíce využít a zabudovat do chrupavky a synovie.

Nutrihyl se vyrábí biotechnologicky: Kyselina hyaluronová je získávána z buněčných stěn bakterií druhu Streptococcus zooepidemicus, jež jsou zbaveny všech patogenů a nepředstavují žádné riziko pro člověka, psy, kočky ani koně. Surovina tak vyniká vysokou čistotou, není toxická a nevyvolává žádné alergické reakce. Takto vyprodukovaná HA je přečištěna, vybere se vhodná molekulová hmotnost a je získán výsledný přípravek.

4. Lokální aplikace

Rozsáhlé využití kyseliny hyaluronové v kosmetice a v hojení ran představuje samostatné téma nad rámec tohoto textu. Kyselinu hyaluronovou lze rovněž aplikovat lokálně do podkoží či do svalu v blízkosti postiženého místa.

Specialita Bonharen®

Bonharen je veterinární léčivo pro rychlý a účinný způsob léčby kloubních onemocnění koní, psů a koček.

Výhodou injekční léčby je rychlý nástup účinku a úleva od bolesti.

Doporučovaný způsob aplikace je intravenózní. Alternativně lze aplikovat subkutánně či intramuskulárně do blízkosti postiženého místa. Tento způsob aplikace se osvědčuje zejména u malých či silně stresovaných zvířat, kde je intravenózní přístup komplikovanější.

Terapeutický efekt trvá delší dobu ve srovnání s aplikací glukokortikoidů či nesteroidních antiflogistik.

Výhody injekční aplikace:

 • jednoduché a bezpečné podání

 • rychlý nástup účinku

 • dlouhodobý efekt

 • cenově efektivní řešení – stačí 1–2 kúry ročně (v závislosti na stupni poškození kloubu)

 • přírodní složení přípravku

 • bez nežádoucích účinků

Indikace:

 • akutní potíže pohybového aparátu

 • poúrazové stavy – rychlejší rekonvalescence

 • příprava na závodní sezónu – výživa a ochrana kloubů při sportovním výkonu

 • akutní a chronické artrózy

 • polyartrózy

 • subakutní a chronické artritidy

 • akutní a chronické tendovaginitidy

 • tendinózy a burzitidy

 • osteochondrózy

Testováno v praxi:

 • 28 psů.

 • 4 dávky v týdenním intervalu.

 • Účinek intravenózně aplikované HA nebyl pozorován ihned po aplikaci, ale po 2–3 týdnech od první aplikace.

 • U 89 % případů došlo ke zlepšení, nebo dokonce k vymizení příznaků.
   

Onemocnění

Klinické příznaky

zlepšeno

vymizení

žádný vliv

zhoršeno

celkem

Dysplazie

8

1

9

Artróza

8

1

1

1

11

Spondylóza

1

1

2

Traumatické změny

1

4

5

Zánětlivé změny

1

1

Celkem

19

6

2

1

28

Celkem v %

68

21

7

4

100

Specialita Geloren®

Přípravek Geloren existuje ve dvou variantách – pro psy a pro koně. Jedná se o kloubní výživu ve formě ochuceného želé. Geloren se od ostatních produktů na trhu odlišuje zejména vysokým obsahem látky Nutrihyl.

Indikace:

1. preventivně u mladých zvířat ve vývoji

Zejména rychle rostoucí a obří plemena v období nejrychlejšího růstu mezi 4. a 7. měsícem věku. U psů obřích plemen trvá růst až do 18 měsíců, proto je vhodné kúru kolem 1 roku života zopakovat.

2. zvířata s vrozenou predispozicí ke kloubním onemocněním

V rámci prevence, u zvířat bez klinických příznaků bolesti a onemocnění, postačí 1 kúra ročně.

3. preventivně při nadměrné zátěži – sportovní a pracovní zvířata

Vyšší zátěž predisponuje zvíře k rychlejšímu opotřebení kloubů. U zvířat bez chronických obtíží se doporučují 2 kúry ročně. Ideální je kúry načasovat – jednu před závodní sezónou a druhou po sezóně.

4. při chronickém kulhání a ztuhlosti kloubů

V případě těžšího poškození kloubů nebo při slabé odezvě pacienta zvážit injekční aplikaci, případně kombinaci injekční a perorální aplikace.

5. prodloužení aktivního života u starých zvířat

S přibývajícím věkem postupně klesá schopnost buněk produkovat hyaluronan a ostatní nezbytné látky v dostatečném množství. Jestliže se ještě kloubní problémy neprojevily, stačí 1–2 kúry ročně. Pokud jsou již známky postižení pohybového aparátu viditelné, je potřeba kúru zopakovat častěji, případně doplnit kloubní výživu o injekční aplikaci.

Testováno v praxi:

 • 7 nezávislých veterinárních klinik a 53 koní.

 • Po měsíci užívání mělo 91 % koní méně pohybových obtíží.
   

 • Studie na psech: první studie probíhala na 19 psech, druhá na 25 psech.

 • Po 2měsíčním užívání Gelorenu se zlepšila hybnost v první studii u 79 % psů, ve druhé studii došlo ke zlepšení u 87 % psů.

Jakou formu aplikace zvolit?

Ve srovnání s perorálním podáním má intravenózní aplikace rychlejší nástup účinku. Při aplikaci nejméně 4 injekcí v týdenních intervalech je účinek dlouhodobý. Pro management vážnějších stavů a pro rychlejší nástup účinku je výhodnější intravenózní aplikace. Nezanedbatelná výhoda injekční aplikace je rovněž v ceně.

Perorální způsob aplikace je vhodný při počínajících problémech, případně jako doplněk k intravenózní aplikaci.

Obecně lze říci, že čím je problém akutnější a závažnější, tím spíše volíme injekční aplikaci. V rámci prevence či komplexní péče o pohybový aparát volíme naopak kloubní výživu.

Za bolestivou reakci je odpovědný zánět. Ten je nutno tlumit. Řada látek kloubní výživy, včetně kyseliny hyaluronové, disponuje antiflogistickými účinky bez dlouhodobých nežádoucích účinků pro pacienta.

Kloubní výživa neřeší infekční a autoimunitní záněty pohybového aparátu. Řádná diagnostika ze strany veterinárního lékaře je tedy základním kamenem úspěšné léčby onemocnění pohybového aparátu zvířat.

Kurz je již bez kreditace, vhodný k edukaci

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se